udgives i samarbejde mellem

SENESTE

NYT

Refleksioner i og over det personlige lederskab

Systematisk, i netværk og fora. Under bruseren eller langs havet. Alene eller sammen med andre – hvordan og over hvad reflekterer ledere i det daglige? Vi har spurgt fem om deres praksis.

Læs mere →

At skabe tid til ledelse

En god leder har tid til at sparre og spille bold med medarbejderne, og her er en kalender spækket med møder fra væg til væg ikke befordrende. Så det har man lavet om på i Odense Kommunes Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning.

Læs mere →

Vi har skabt et ”nyt fælles jeg”

En måde at skabe mere tid til ledelse er ved at uddelegere. Det har afsnitsleder Lotte Connie Jensen gode erfaringer med, men det har været en proces at give slip på styringen og genskabe tilliden mellem ledelse og medarbejdere.

Læs mere →

”Vi har brug for nogle som kan tænke anderledes”

Ledere kan ikke alene tænke sig frem til de bedste løsninger for borgerne. På en ny uddannelse lærer kommunale medarbejdere både at se deres opgaver udefra og at omsætte deres ideer til nye arbejdsgange til handling. Og det virker.

Læs mere →

Sådan skaber I en ægte innovationskultur

Danmark ligger stadig i det bløde midterfelt, når det handler om at skabe en stærk innovationskultur. Vi mangler et nyt sigtepunkt, et fælles sprog og helt konkrete værktøjer til at løfte innovation fra buzzword til actionword.

Læs mere →

Nu ved alle hvad en silobuster er

Leadership Pipeline-teorien er den vej, mere end 80 ledere i Odense Kommune går sammen for at sikre bedre ledelse og opbygge en fælles forståelse af og forventninger til, hvad de skal kunne på de enkelte ledelsesniveauer.

Læs mere →

Kunsten at mestre det strategiske sprog

Når vi taler om strategi, overser vi, at strategierne skal oversættes for at kunne fungere i organisationer præget af mange forskellige sprog og kulturer.

Læs mere →

Tving ikke rugbrødselskerne til at spise fiskesuppe

Som leder er det ofte din opgave at fungere som oversætter mellem forskellige kulturer og logikker. Det gælder om at beherske flere sprog, for det nytter ikke noget at tale følelser og fællesskab til en tænker-type, der ser verden i regneark og processtyring.

Læs mere →
Scroll to Top