udgives i samarbejde mellem

Frihed fra specifikke krav og stram styring

Frikommuneforsøget har løftet den tillidsfulde tilgang til medarbejdere og borgere på beskæftigelsesområdet til nye højder i Viborg Kommune.

Af Tina Juul Rasmussen //  tina@juul-kommunikation.com

– Jeg synes, vi lykkes rigtig godt med ledelse, der er baseret på tillid og værdier. Frikommuneforsøget har bidraget til at realisere gode takter på beskæftigelsesområdet, så vi nu fokuserer på, hvilken indsats der giver mening for borgeren – i stedet for en regelstyring, hvor indsatsen tilrettelægges efter at opfylde stramme krav til kontrol. Sådan siger teamleder Inge Beck fra Job & Velfærd, uddannelses- og kontanthjælpsområdet i Viborg Kommune. Siden sommeren 2012 har kommunen været en af ni frikommuner i Danmark, som blandt andet har fået lov til at slække på den stramme regelstyring, kontrol og kravbaserede indsats på beskæftigelsesområdet for i højere grad at kunne tilrettelægge en individuel indsats over for borgerne.

Overordnet, forklarer Inge Beck, ønsker man fortsat at bevare så tæt en kontakt til borgerne som muligt og i det omfang, det giver mening – og ikke efter fastlagte tidsfrister.
– Det gælder også i forhold til en aktiv indsats – vi hænger os ikke i, om den iværksættes efter én, tre eller seks måneder. Vi giver tilbud, når det giver mening, for at få borgeren hurtigst muligt i job eller uddannelse igen. Det er jo målet med vores indsats.

Det betyder blandt andet, fortæller team-lederen, at man er bevidst om at differentiere indsatsen, og at der er ændret i tilbuddene, og at borgerne har fået forskellige frihedsgrader, bl.a. tilbud om frivillige workshops.

– Vi møder borgerne med anerkendelse, respekt og viser valgmuligheder – og understøtter, at de kan tage ansvar i egen sag. Men selv  om vi er frikommune og arbejder tillidsbaseret, er der situationer, hvor en borger kan have brug for et lille puf i en bestemt retning for at komme videre, og nogle kan have brug for en håndholdt indsats – men altid med en coachende og anerkendende tilgang i arbejdet, siger Inge Beck.

Det gælder også i forhold til en aktiv indsats – vi hænger os ikke i, om den iværksættes efter én, tre eller seks måneder.

Giver roligt tilliden videre
Det er den enkelte sagsbehandler, som vurderer, hvad borgeren har brug for. Og det sker i fuld tillid fra ledelsens side.
– Alle de ændringer, vi har gennemført, er jo sket i en løbende dialog om, hvordan vi bedst muligt håndterer det. Det kræver et benarbejde og en løbende forventningsafstemning, og det hører aldrig op. Men vi kan roligt give den tillid videre til medarbejderne, fordi de er fagligt klædt på til at vurdere, hvad borgerne har behov for. Er man i tvivl om noget, kan man få sparring hos både kollegerne og mig, siger Inge Beck.

Overordnet er målet med frikommuneforsøget at vise, at beskæftigelsesindsatsen kan varetages uden stramme regler og kontrol, så man udnytter ressourcerne bedst muligt til gavn for borgerne. Hertil hører, at der ryddes ud i unødvendigt bureaukrati og meningsløse rutiner, forklarer Inge Beck.

– Vi måler på vores resultater, som skal være mindst lige så gode som før frikommuneforsøget, og det er de også. Samtidig arbejder vi med at måle og dokumentere, hvad der virker – er det flere samtaler, virksomhedspraktik eller anden aktivering, som fører til beskæftigelse eller uddannelse?

Hvilken effekt har det på borgere og medarbejdere?
– I forhold til borgerne er jeg ikke i tvivl om, at mange har en oplevelse af, at vores tilgang til dem er blevet ændret. Og i forhold til medarbejderne giver det trivsel, at de har indflydelse på eget arbejde og kan tage ansvar. De er her jo, fordi de gerne vil gøre en god indsats og en forskel for borgere, som står i en svær situation. Det har de bedre muligheder for nu inden for de nye rammer med det nye ståsted ‘Demokratisk medborgerskab’ og med fokus på borgerens ‘vilje, evne og muligheder’. De kan bruge deres faglighed i sagsbehandlingen uden at være bundet op af meget rigide regler og krav, som stjæler deres tid, siger Inge Beck. n

Læs Rambølls Midtvejsevaluering af frikommuneforsøgene fra januar 2014 på kl.dk

Scroll to Top