udgives i samarbejde mellem

Mærke: Personaleledelse

Poesi om ledelse indfanger det usagte

Når vi skriver poesi, bruger vi sanseapparatet på en helt anden måde, end når vi bruger vores rationelle og kognitive kompetencer i arbejdet. Det gav afsnitsleder Karen Frost fra Ballerup Kommune nye erkendelser om sin egen ledelse og lederrolle, da hun bidrog til digtsamlingen Det værste og det bedste i mit liv som leder.

Læs mere »

Guide: Nyttige værktøjer i seniorledelse

Samtalen om din egen eller dine medarbejderes senkarriere er et vigtigt værktøj i arbejdet for at skabe de bedste vilkår i arbejdslivets sidste år. Viden på Tværs har udviklet værktøjer til senkarriere-samtalen – og til andre seniorindsatser. Bliv klogere her.

Læs mere »

Psykologisk tryghed: Gælder det også for ledere?

Det er lederens opgave at sikre medarbejdernes psykologiske tryghed, rumme dem og håndtere klager, når de opstår. Men hvordan sikres lederens psykiske arbejdsmiljø – også når klagerne er rettet mod lederen selv? Gælder psykologisk tryghed kun for medarbejdere, eller er det rimeligt at forvente, at psykologisk tryghed går begge veje?

Læs mere »
Tine Lyholm

Vi skal gøre os fortjent til det gode samarbejde

Hvordan skaber vi levende, sammenhængende organisationer med mennesket i centrum? Og
hvornår gør vi os som ledere fortjent til at frisætte og forene organisationens psykologiske og sociale kapital i kampen mod mistrivsel og stress? Det er to centrale spørgsmål, som ’væredygtig ledelse’ kan bidrage med svar på.

Læs mere »
Scroll to Top