udgives i samarbejde mellem

Mærke: Psykisk arbejdsmiljø

AI overvåger sikkerheden

I et endnu ikke publiceret forskningsstudie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har seniorforsker Jeppe Ajslev bl.a. undersøgt, hvad overvågning med brug af kunstig intelligens betyder for arbejdsmiljøet. Studiet har afsæt i bygge- og anlægsbranchen, hvor man med AI kan overvåge, om medarbejderne har de rigtige sikkerheds- og værnemidler på, når de færdes på byggepladsen.

Læs mere »

Psykologisk tryghed: Gælder det også for ledere?

Det er lederens opgave at sikre medarbejdernes psykologiske tryghed, rumme dem og håndtere klager, når de opstår. Men hvordan sikres lederens psykiske arbejdsmiljø – også når klagerne er rettet mod lederen selv? Gælder psykologisk tryghed kun for medarbejdere, eller er det rimeligt at forvente, at psykologisk tryghed går begge veje?

Læs mere »

Få hjælp til det psykiske arbejdsmiljø

Store arbejdsmænger og tidspres er et velkendt tema i kommunerne og sætter det psykiske arbejds­miljø under pres på mange arbejdspladser. Det erfarer SPARKs konsulenter, når de kommer ud lokalt for at køre forløb med MED-udvalg, ledere og tillidsvalgte, bekræfter sekretariatsleder i SPARK, Marlene Skytte Schoop.

Læs mere »
Ledere er ikke superhelte

Ledere er ikke superhelte

“Du er under et pres, fordi du skal performe hver dag”. Sådan siger en leder i en ny undersøgelse af lederes psykiske arbejdsmiljø, som understreger det krydspres, ledere befinder sig

Læs mere »
Scroll to Top