udgives i samarbejde mellem

8 skarpe om Frihedsbrevet

Siden 2011 har ledere og medarbejdere i Aalborg Kommunes Ældre- og Handicap-forvaltning været ‘sat fri’ med et såkaldt Frihedsbrev fra topledelsen. Direktør Jan Nielsen svarer her på hvorfor og hvordan.

Redigeret af Tina Juul Rasmussen //  tina@juul-kommunikation.com

1. Hvorfor et Frihedsbrev?
– I en organisation med 6.000 medarbejdere og over 200 ledere er der brug for, der tages selvstændige initiativer, når kerneopgaven skal løses rettidigt og til glæde for borgeren. Det kræver handlekraft i alle led i organisationen og ledelsesmæssig opbakning til, at den enkelte leder eller medarbejder handler. Det giver Frihedsbrevet, som er en klar og entydig invitation til at tænke nyt.

2. Hvordan støtter I lederne konkret i at forfølge opfordringerne i Frihedsbrevet?
– Først og fremmest skal topledelsen være sit ansvar bevidst om at være rollemodel for den adfærd, Frihedsbrevet opfordrer til, og gennem egen adfærd vise vejen. Og så skal der skabes organisatoriske rammer for, at ideer kan afprøves, selv når de næsten overskygger fantasien. Det er Fremtidens Plejehjem i Nørresundby et godt eksempel på med moderne velfærdsteknologi til glæde og tryghed for beboere og medarbejdere, samskabelse i form af restaurantdrift i et offentligt-privat samarbejde til glæde for lokalsamfundet og som nyt kraftcenter i bydelen.

– Desuden er Frihedsbrevet skrevet direkte ind i vores Ledelsesevaluering, så alle led i ledelseskæden evalueres på, hvordan de lykkes med at arbejde med Frihedsbrevet og med at gøre op med ”vi plejer-kulturen”. Der indgås konkrete aftaler med alle ledere, der både forholder sig til præstationer og adfærd, der fremmer Frihedsbrevets budskaber.

3. Er det så ikke mere et styringsinstrument, I ‘trækker ned over hovedet’ på lederne og kræver performance på?
– At arbejde med vision og Frihedsbrev som erstatning for traditionel detaljeret målstyring kræver en markant kulturændring og ændring af den enkelte både leders og medarbejders mindset. Det er vigtigt at synliggøre denne proces, og det sker blandt andet via lederevalueringen.

4. Hvordan håndterer I som topledelse de initiativer, som Frihedsbrevet afstedkommer?

– Langt de fleste initiativer er topledelsen slet ikke inde over. De foregår i den daglige opgaveløsning og i mødet med borgeren. Det, der kommer på topledelsens bord, håndteres med åbenhed og nysgerrighed. Nye ideer og initiativer hilses velkomne, og topledelsen bakker op med den nødvendige beslutningskraft, når der er brug for det.

5. Bremser I ideer og initiativer, som ikke kan gennemføres?
– Frihedsbrevet giver ikke bare frit lejde til at handle uden ansvar for resultatet. Det bygger på forvaltningens tre værdier: nærvær, ansvarlighed og respekt. Der er stor ansvarlighed forbundet med brug af Frihedsbrevet, og ledere og medarbejdere kender godt grænsen.

6. Men er der aldrig uenighed – et initiativ, som ledere og medarbejdere er glade for, men som I i topledelsen ikke kan støtte?
– Helt sikkert, vores vision ‘Vi skaber fremtidens velfærd’ er understøttet af fire strategier, og initiativer, der modarbejder eller falder helt uden for de fire strategier, vil ikke nyde ledelsens opbakning.

7. Hvilke resultater forventer I at få, og hvordan følger I op på dem?
– Med Frihedsbrevet er der over tid sket et skifte i kulturen fra at være præget af kontrol og et ensidigt fokus på sikker drift til at være mere opmærksom på, hvordan vi løser forvaltningens klare kerneopgave fx i tværgående samarbejder og gennem brug af andre, også eksterne ressourcer, herunder borgerne selv. Forvaltningens Vision 2020 er: ‘Vi skaber fremtidens velfærd’. Frihedsbrevet er en vigtig løftestang til at indfri den ambitiøse vision, og det tror vi på, vi kan.

8. Er det kulturskifte blot en ‘fornemmelse’, I har om, at Frihedsbrevet virker?
– Nej, det er ikke kun en fornemmelse. Specielt i forbindelse med Vision 2020 var det tydeligt i processen, at organisationen var et andet sted end for fem år siden. Man tog blandt andet for givet, at der var plads til at gå nye veje helt ude i de yderste led af organisationen.

Fakta: Frihedsbrevet i Aalborg Kommune
opfordrer medarbejdere og ledere til at:

• Dyrke modet til nytænkning.

• Slippe ideerne fri.

• Udfordre vante tankegange.

• Tage en risiko, når vi tror, det nytter.

• Tage det endelige opgør med

nulfejls- og fejlfinderkulturen.

• Gå efter det, der giver vores arbejde mening.

• Afskaffe usundt bureaukrati.

Læs mere om Frihedsbrevet på OAO.dk under ‘tillidsreform’.

Scroll to Top