lederen_header_dec20

Tillidsbaseret ledelse på steroider

Kerneopgaven struktureret i midlertidige cirkler med deltagere, som har direkte berøring med en given udfordring, og som klør på med nye løsninger, indtil den er løst. Så opløses cirklen, og nye dannes. Velkommen til kommunalt sociokrati 2021.

Læs mere →

Det er bare sværere at begejstre på afstand

Vi er langt hen ad vejen lykkedes med at holde fast i effektiviteten i kerneopgaven og trivslen hos de fleste medarbejdere under coronakrisen. Men for mig som leder har det været en udfordring af dimensioner at skabe følgeskab, engagement og begejstring fra en skærm på spisebordet. 

Læs mere →

Vi skal altid kommunikere i øjenhøjde

Når borgerne ikke forstår, hvad vi som ’system’ skriver til dem, næres afmagt, vrede og modstand. Derfor skal vi stramme os an som offentlig myndighed, når vi sender en skrivelse af sted mod e-Boks. Erfaringer viser tilmed, at god kommunikation også gavner trivslen blandt medarbejderne.

Læs mere →

Faglig ledelse handler om ambitioner, retning og hjerte

Af Karin Bruhn Termannsen, kontorchef i Region Nordjylland og formand for HK Kommunal Chefgruppens bestyrelse Når vi skal lede medarbejdere med forskellige faglige baggrunde, skal vi have en vis viden om, forståelse og hjerte for den opgave, den enkelte fagmedarbejder skal løse for at kunne sikre de bedst mulige rammer …

Læs mere →

Man ved ikke det, man ikke ved

Learning by doing er et vilkår som ny leder, men med støtte og udvikling fra kolleger, chefer og organisation behøver læringskurven ikke at være helt så stejl som Mount Everest. 

Læs mere →

Vi skal stadig mødes, tale sammen og lytte til hinanden

Nogle taler om, at vi har en feedbackkrise på arbejdspladserne. Tiden til at mødes ansigt til ansigt er knap, og mulighederne for at sende en hurtig mening af sted via en digital kanal er blevet meget større. Men behovet for at høre en leders eller kollegas vurdering af sin indsats, …

Læs mere →
Scroll til toppen