udgives i samarbejde mellem

Kategori: Offentlig Ledelse 1/2015

Tillid sparer penge

Danmark er det mest tillidsfulde land i verden. Fordi vi tager tilliden for givet, betyder det, at mange organisationer ikke fokuserer på den som en måde at bruge ressourcerne mere

Læs mere »

En stemme i debatten om tillid

Hvordan kommer vi fra skåltalerne om tillid, til at lederne på de offentlige arbejdspladser kan udfolde tillid i deres daglige virke og dermed forbedre effektivitet og kvalitet i velfærdsydelserne? Det

Læs mere »

8 skarpe om Frihedsbrevet

Siden 2011 har ledere og medarbejdere i Aalborg Kommunes Ældre- og Handicap-forvaltning været ‘sat fri’ med et såkaldt Frihedsbrev fra topledelsen. Direktør Jan Nielsen svarer her på hvorfor og hvordan.

Læs mere »

Tillid tager tid

Hvis tillid er svaret, hvad er så problemet? Vi satte tre ledere sammen om et bord og spurgte til udfordringer og medvind i den offentlige tillidsdagsorden – erfaret i en

Læs mere »

Kompetencernes Top 3

I undersøgelsen ”De offentlige ledere og tilliden – drivkræfter og barrierer” bliver deltagerne bedt om at rate egne færdigheder, som skal udvikles for at kunne levere kerneydelsen gennem tillidsbaseret ledelse

Læs mere »
Scroll to Top