udgives i samarbejde mellem

Mærke: Borgerinddragelse

Hvem taler med hvem om hvad?

Hvem taler med hvem om hvad?

Data fra sociale medier kan bruges til at evaluere projekter og initiativer samt give viden, vi ellers ikke ville få ved at bruge mere traditionelle evalueringsmetoder.

Læs mere »
Scroll to Top