SENESTE

NYT

Vi har skabt et ”nyt fælles jeg”

En måde at skabe mere tid til ledelse er ved at uddelegere. Det har afsnitsleder Lotte Connie Jensen gode erfaringer med, men det har været en proces at give slip på styringen og genskabe tilliden mellem ledelse og medarbejdere.

Læs mere →

”Vi har brug for nogle som kan tænke anderledes”

Ledere kan ikke alene tænke sig frem til de bedste løsninger for borgerne. På en ny uddannelse lærer kommunale medarbejdere både at se deres opgaver udefra og at omsætte deres ideer til nye arbejdsgange til handling. Og det virker.

Læs mere →

Sådan skaber I en ægte innovationskultur

Danmark ligger stadig i det bløde midterfelt, når det handler om at skabe en stærk innovationskultur. Vi mangler et nyt sigtepunkt, et fælles sprog og helt konkrete værktøjer til at løfte innovation fra buzzword til actionword.

Læs mere →

Nu ved alle hvad en silobuster er

Leadership Pipeline-teorien er den vej, mere end 80 ledere i Odense Kommune går sammen for at sikre bedre ledelse og opbygge en fælles forståelse af og forventninger til, hvad de skal kunne på de enkelte ledelsesniveauer.

Læs mere →

Kunsten at mestre det strategiske sprog

Når vi taler om strategi, overser vi, at strategierne skal oversættes for at kunne fungere i organisationer præget af mange forskellige sprog og kulturer.

Læs mere →

Tving ikke rugbrødselskerne til at spise fiskesuppe

Som leder er det ofte din opgave at fungere som oversætter mellem forskellige kulturer og logikker. Det gælder om at beherske flere sprog, for det nytter ikke noget at tale følelser og fællesskab til en tænker-type, der ser verden i regneark og processtyring.

Læs mere →

Debat

Artiklerne om eksekvering i seneste nummer af Offentlig Ledelse har fået et par læsere til tasterne

Læs mere →

Strategi – ikke kun for topledere

Strategi er noget toplederne tager sig af, og de øvrige ledere i organisationen implementerer den, mener mange. Men alle ledere med ansvar bør have stærke strategiske kompetencer.

Læs mere →
Scroll til toppen