Dilemma: Det tager tid at levere optimalt

Dilemmas faste coach: Stig Kjerulf er en af landets mest kendte erhvervspsykologer. Udover at være fast coach på Offentlig Ledelses Dilemma-serie, er han administrerende direktør og partner i Kjerulf & Partnere A/S. I Dilemma deler han ud af sine råd til ledere, der føler sig ramt af det valgte dilemma, og giver mulighed for at reflektere over egen situation.

Dilemma: Du har en vigtig opgave, som du skal sammensætte et team til at løse. Hvis du samler medarbejdere, der er vant til at arbejde sammen, vil du få en harmonisk og driftsikker gruppe. Men også et forudsigeligt resultat. Vælger du at sammensætte et helt nyt team, får du måske et mere spændende og innovativt resultat, men risikerer indkøringsproblemer og konflikter. Tiden er knap, og opgaven er vigtig for din afdeling. Hvad vælger du?

Af Lotte Winkler, freelancejournalist

Når du har en opgave, der skal løses hurtigt, skal du vælge det rutinerede team. Løsningen bliver måske ikke optimal, men arbejdet bliver gjort hurtigt og sikkert. Hvis opgaven tilmed er vanskeligt tilgængelig og tiden knap, er det endnu mere vigtigt, at dit team er vant til at samarbejde.

Syg dages intensiv teamtræning
Vælger du at sammensætte et helt nyt team, vil du få problemer. Det er muligt, at den nye og mere ”vilde” gruppe har et stort potentiale, og at den vil kunne præstere på et virkeligt højt niveau. Men gruppen vil ikke arbejde hurtigt straks, og den vil slet ikke kunne yde på højeste niveau med kort indkøringstid. Typisk skal du regne med fem-seks uger, før en gruppe af medarbejdere fungerer optimalt sammen. De skal have tid til at lære hinanden at kende og lære at håndtere konflikter i opgaven og indbyrdes. Først da vil gruppen kunne yde af høj kvalitet. Alt efter din deadline og behov for et mere innovativt og højtydende team, kan du vælge at speede processen op og modne dit drømmehold hurtigere med et intensivt forløb på seks-syv døgn, fx ved at isolere gruppen i et sommerhus, en båd eller et andet sted, hvor en dygtig teamtræner fører gruppen ud på en følelsesmæssig rejse. Deltagerne arbejder med dilemmaer og problemstillinger, som sætter gang i følelsesmæssige processer og konflikter under kyndig ledelse af træneren. De udkæmper magtkampe og udlever anti- og sympatier på rekordtid.

Brug for både førerhund og vandbærere
Resultatet er, at gruppen kommer tæt på hinanden meget hurtigt, og at de enkelte medlemmer finde deres plads i gruppens hierarkiske orden. Først når den interne rollefordeling i gruppen er på plads, kan alle fokusere 100 procent på opgaven og levere optimalt.

Rollerne i et team er ikke nødvendigvis noget, vi er bevidste om i det daglige, men de er grundlæggende menneskelige og nødvendige i et velfungerende team. Fx skal der altid være en naturlig førerhund, ligesom en deltager i teamet vil udfylde rollen som den sociale, den faglige osv. Desuden er der vandbærerne, som får det hele til at hænge sammen. Alle er lige vigtige. I et intensivt forløb vil hver teamdeltagers rolle blive afklaret hurtigere, end hvis du lader teamet samarbejder under normale omstændigheder. Måske en mulighed for dig og dit nye drømmeteam, hvis der er tid til at lægge seks-syv dage ind i programmet, inden den vigtige opgave skal være klar.