udgives i samarbejde mellem

Boguddrag: Syv vilde problemer i Aarhus – policy-entreprenørskab i en kommune

I bogen Vilde problemer. Værktøjskasse til politikere, praktikere og policy-entreprenører ser 23 forskere og praktikere de vilde problemer i øjnene. Aarhus Kommune er blandt bidragyderne, og i dette korte uddrag kan du læse, hvordan de gik til processen fra begyndelsen.

AF MARTIN ØSTERGAARD CHRISTENSEN, INA BØGE ESKILDSEN OG TRINE KIIL NALDAL

Gennem de seneste år har det stået stadig tydeligere, at Aarhus står over for vilde problemer. De handler om den stigende mistrivsel blandt unge. Om folkesundheden og risikoen for, at udgifterne til ældreomsorg udhuler mulighederne for anden offentlig velfærd. Om stigende segregering og polarisering i lokalsamfundene. Om stadig større mistillid mellem borgere og politikere og mellem borgere og system. Om den svære vej til grøn omstilling og bæredygtig vækst. Og om manglen på arbejdskraft. Ingen af disse problemer er unikke for Aarhus. Men de kalder alle sammen på, at kommunen ser sig selv som en del af løsningen.

I efteråret 2021 tog den strategiske ledelse i Aarhus Kommune hul på en længere drøftelse af, hvorvidt det kunne give mening at definere nogle af de udfordringer, kommunen år efter år havde stået over for, som vilde problemer.

I første omgang var ambitionen egentlig blot at opdatere ledelsens fælles prioritering af såkaldt forretningskritiske udfordringer. Udfordringer, som har afgørende betydning for kerneopgaven, og som kun kan løses af magistratsafdelingerne i fællesskab. Inspireret af tankegodset om ”kurs, koordinering og commitment” var den strategiske ledelses erfaring fra de første fire år med en sådan fælles prioritering nemlig, at det kunne bidrage positivt til de tværgående styregruppers performance, øge koordineringen og løfte kvaliteten af den samlede kommunale opgaveløsning.

(…)

Men efterhånden som vi fik talt os ind i både problemernes substans og i fænomenet vilde problemer, stod det klart for os, at det, vi havde foran os, ikke var en opgave, man kunne stå alene med som strategisk ledelse. De vilde problemer handlede tilsammen om alle tre aspekter af det at være et bæredygtigt samfund – økonomisk, socialt, klima- og miljømæssigt. Og uanset hvor meget vi gjorde os umage, ville de 30.000 mennesker på kommunens lønningsliste kun kunne påvirke problemerne til et vist punkt. At sætte større aftryk ville kræve en fælles bevægelse sammen med lokale borgere, forskning, erhvervs-, forenings- og kulturliv.

Om de svære første skridt mod innovationsledelse

Den første gryende erkendelse var derfor, at vi nok ikke kunne nøjes med at placere opgaveløsningen i kommunens styregrupper. Uden at have et helt klart billede af, hvordan en alternativ organisering så kunne se ud, opstod samtalen alligevel om, at der formentlig både ville blive brug for en anden intern organisering, et andet eksternt samarbejde og nogle andre beslutningsgange, end vi var vant til. Den anden erkendelse var, at de vilde problemer, vi begyndte at se konturerne af, alle sammen reelt stod i vejen for, at vi som kommune ville kunne lykkes med byrådets politiske vision om, at Aarhus skal være en god by for alle.

Af samme grund ville det være frugtbart med en tydelig politisk opbakning til afgrænsningen af de vilde problemer, så det ikke blot var direktører og forvaltningschefer, der foretog en prioritering af, hvad det tværgående samarbejde i organisationen skulle have særligt fokus på.

Det arbejde, som den strategiske ledelse startede op i efteråret 2021, blev derfor afsættet for en temadrøftelse i det nyvalgte byråd i januar 2022, hvor den første skitse til Aarhus Kommunes vilde problemer blev præsenteret. Her gav byrådet sin opbakning til at fortsætte indkredsningen af, hvilke vilde problemer der var vigtigst at finde svar på, hvis vi skulle kunne komme tættere på at realisere de politiske visioner for Aarhus. Siden byrådets vedtagelse af budgetprocessen i marts 2022 har der været enighed mellem kommunens politiske og strategiske ledelse om, at organisationen skal arbejde med i hvert fald disse syv vilde problemer.

Hvilke syv vilde problemer, Aarhus Kommune fik defineret, og hvordan de siden har arbejdet med dem, kan du læse i bogen Vilde problemer. Værktøjskasse til politikere, praktikere og policy-entreprenører. Redigeret af Sigge Winther Nielsen (Nord Academic, 2023).

Scroll to Top