udgives i samarbejde mellem

Find vej i AI-junglen som offentlig institution

Både KL og Digitaliseringsstyrelsen har udgivet en guide til de offentlige organisationer om at navigere fornuftigt og sikkert i det nye generative AI-landskab – med nysgerrigheden efter potentialet i den nye teknologi i behold.

I september sidste år udgav KL Guide. Om offentligt tilgængelige tjenester med generativ AI. Til kommunerne. Den formidler dels faktuel viden om, hvad generativ kunstig intelligens er, og dels skitserer den punkter og uafklarede forhold, som kommunerne skal være opmærksomme på i deres forsøg med AI.

– Teknologien har potentiale til at løse nogle af de udfordringer, som kommunerne står med. Og vi har set, at de nærmest eksploderede i brugen af ChatGPT, da den kom frem. Det har affødt en efterspørgsel på viden om, hvad man må og ikke må. For når teknologiudviklingen går så stærkt, kan juraen ikke følge med. Derfor udarbejdede vi guiden – fordi der i hvert fald er nogle ting, man skal afholde sig fra at gøre, fx bruge personfølsomme oplysninger i sine forsøg med AI, fordi vi stadig ikke helt ved, hvor de   forsvinder hen, fortæller Frederik Nordentoft, kontorchef i KL, som under­streger, at det handler om at finde en god balance i det.

– På den ene side skal kommunerne være opmærksomme i deres arbejde med AI, og på den anden side må vi ikke dræbe nysgerrigheden ved at dynge dem til i regler. Men man skal huske at bruge sin kritiske sans, fordi vi stadig ikke helt ved, hvilke data de enkelte Chatbots er trænet på. Og det skal man ledelsesmæssigt være opmærksom på.

Se igennem hypen

Frederik Nordentoft forudser, at det store AI-ryk i kommunerne vil ske på de administrative områder længst væk fra borgerne, netop fordi omgangen med person- og profiloplysninger sætter sine begrænsninger.

– Men: Når det gælder ny teknologi, har vi en tendens til at overvurdere effekten på kort sigt og undervurdere den på langt sigt. Derfor er det vigtigt, at lederne kan skære igennem hypen lige nu og se på, hvad AI kan betyde for den lokale produktivitet og kvalitet. Man skal starte med at være sikker på, hvilke problemer AI kan løse – og så få medarbejderne og hele organisationen med.

– Det nytter ikke bare at sætte penge af – det kræver løbende opfølgning fra strategisk niveau. Ideen kan godt starte hos ildsjælene på et fagområde eller i en digitaliseringsafdeling. Det er ikke så afgørende. Men det er et forandringsprojekt for hele organisationen – også for politikerne, og det kræver tålmodighed.

Søg inspiration i nabokommunen

Når det er sagt, er Frederik Nordentoft ikke i tvivl om, at AI også rummer et stort potentiale, men også en fare for at tro, at teknologien kan udrette mirakler. Fx tror han ikke på, at den alene kan slå hul igennem rekrutteringskrisen.

– Vi kan hente noget på en bedre vagt- og ruteplanlægning, men vi kan ikke løse hele udfordringen med fx at mangle 16.000 sosu-assistenter. Så vi skal se rationelt på, hvilke problemer vi kan løse med AI, frem for at lade os fascinere af teknologien. Og så skal man huske på, at teknologien løber hurtig, men det gør implementeringen i organisationerne ikke. Så søg inspiration hos nabokommunen og vær ikke bange for at blive overhalet indenom.

Både KL’s og Digitaliserings­styrelsens guide om AI opdateres løbende. Hent dem her:

KL: bit.ly/3OuzRIT

Digitaliseringsstyrelsen: bit.ly/3UuplFm

Scroll to Top