udgives i samarbejde mellem

”Det kom bag på mig, hvor travlt jeg faktisk selv har”

Du kan ikke krydse det gode psykiske arbejdsmiljø af på din to-do-liste. Arbejdet foregår hele tiden, og derfor opfordrer afdelingsleder Pernille Vestergaard Kleffel andre til at tage den samme uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø, som hun selv har gjort.

Af  journalist Kristina Herlev Wulff |  khw@meerkatmedia.dk

Det psykiske arbejdsmiljø fylder rigtig meget i en kommunal familieafdeling – både på grund af målgruppen og de følelsesmæssigt høje krav i arbejdet.

– Dels er det børn, familier og unge mennesker, som har det rigtig svært. Og dels er der også et stort arbejdspres, i hvert fald periodevist, siger Pernille Vestergaard Kleffel, leder af Familieafdelingen i Høje-Taastrup Kommune.

Samtidig understreger hun, hvor vigtigt det er, at man som leder får de rigtige redskaber til at lede det psykiske arbejdsmiljø i den rigtige retning. Derfor valgte hun selv at tage uddannelsen Ledelse af psykisk arbejdsmiljø (se boks) i efteråret 2022. Og her fik hun både teoretisk viden og nogle håndgribelige modeller, som hun har taget i brug i sin afdeling. En af dem er den såkaldte trivselstrappe.

Vi skulle bl.a. udfylde nogle spørgsmål og et skema, og her kom det lidt bag på mig, hvor travlt jeg faktisk også selv har. Og hvad det gør ved min organisation.
Pernille Vestergaard Kleffel, leder af Familieafdelingen i Høje-Taastrup Kommune

– Vi har lavet nogle retningslinjer for både at forebygge og håndtere stress, og der har vi lagt trivselstrappen ind, fordi den er sådan en god indikator. Medarbejderne kan se: ”Jamen, hvor er jeg egentlig henne på trappen? Er jeg i gang med at udvikle stress?”, forklarer Pernille Vestergaard Kleffel.

Lederne har en tilsvarende model, som de kan bruge til at vurdere, hvordan de bedst kan hjælpe medarbejderne ud fra det trin på trivselstrappen, den enkelte står på. Det eliminerer ikke al stress og alle sygemeldinger, men det kan give konkrete redskaber til at reducere problemets omfang, erfarer Pernille Vestergaard Kleffel.

– Det kræver, at man har en opmærksomhed på det. Men også, at man har en uddannelse i det.

En lille øvelse med stor effekt

I løbet af uddannelsen blev hun også opmærksom på sit eget psykiske arbejdsmiljø.

– Vi skulle bl.a. udfylde nogle spørgsmål og et skema, og her kom det lidt bag på mig, hvor travlt jeg faktisk også selv har. Og hvad det gør ved min organisation, fortæller Pernille Vestergaard Kleffel.

Derfor har hun nu indført en helt simpel øvelse for sig selv: Hver uge sørger hun for at få overblik over den næste uges opgaver, så hun kan se, om der er noget, der skal justeres på.

– Det er faktisk en lille ting, som, jeg synes, gør en stor forskel, siger Pernille Vestergaard Kleffel, der var positivt overrasket over, at hendes eget psykiske arbejdsmiljø også var en del af uddannelsen.

– Der blev jeg i hvert fald opmærksom på, hvor meget det betyder, at mit og mine teamlederes arbejdsmiljø er på plads i forhold til at kunne skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne.

Derfor vil hun varmt anbefale andre at tage uddannelsen og overvejer også at opfordre sine teamledere til at tage den.

– Psykisk arbejdsmiljø er en løbende ting, man hele tiden skal dygtiggøre sig i. Ved mange andre ting kan vi jo sige: ”Nå, nu klarede vi lige den” og vinge af, men sådan er det bare ikke her.

Om uddannelsen: Ledelse af psykisk arbejdsmiljø

Uddannelsen er for dig, der er leder i kommunalt eller regionalt regi og har personaleansvar
Uddannelsen består af tre hele dage og tre halve netværksdage
Den koster 13.450 kr.
Læs mere om datoer, sted og tilmelding på bit.ly/3LzkwW2
 

Scroll to Top