SENESTE

NYT

Opgaven definerer cirklen. Cirklen forsvinder, når opgaven er løst

Cirkler frem for kasser, samtykke frem for konsensus og sociokrati frem for hierarki. Sådan arbejder Slagelse Kommune med at finde radikalt nye måder at løse gammelkendte velfærdsproblemer på. Processen bevæger sig langsomt, men sikkert, fremad.

Læs mere →

Vi kan gøre det bedre

Det psykiske arbejdsmiljø ligger John Øllegaard, strategisk leder af kommunal drift i Holbæk Kommune, meget på sinde. Han arbejder med det både uformelt i TRIO-samarbejdet og ad de formelle kanaler i MED- og AMR-strukturen. Men han anerkender, at der stadig er god plads til forbedring.

Læs mere →
Husk det nu: Arbejdsmiljøet er arbejdsgiverens ansvar

Husk det nu: Arbejdsmiljøet er arbejdsgiverens ansvar

Vi har talt om det psykiske arbejdsmiljø i kommuner og regioner i årtier, og alligevel halter det stadig mange steder. Ekspert ser dog nybrud med bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet – et signal om at tage problemerne alvorligt.

Læs mere →
Det kom bag på mig, at jeg selv er min værste arbejdsgiver

Det kom bag på mig, at jeg selv er min værste arbejdsgiver

Da Mikkel Als blev administrativ leder på en folkeskole i Aarhus Kommune, havde han så høje forventninger til sig selv, at han ikke havde nok øje for, hvad hans medarbejdere og leder forventede af ham.

Læs mere →
Mette Marie Langenge

HK Kommunals lederkonsulent: Et fælles og lidt bedre evalueringsredskab til lederne

Et lidt klogere værktøj end vi har været vant til, lyder vurderingen af det nye fællesoffentlige lederevalueringsværktøj fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse fra Mette Marie Langenge, lederkonsulent i HK Kommunal.

Læs mere →
Nogen skal også passe på os ledere

Nyt evalueringsværktøj: Få indblik i, hvordan andre oplever din ledelse

Et nyt redskab til ledelsesevaluering skal understøtte dialog og ledelsesudvikling til gavn for offentlige ledere, medarbejdere, politikere og borgere. Bliv klogere på, hvad det kan betyde for dig.

Læs mere →
Webinar og stormøde om lederes psykiske arbejdsmiljø

Webinar og stormøde om lederes psykiske arbejdsmiljø

Hvorfor er lederes trivsel egentlig vigtigt? Og hvordan løfter I lederes trivsel og resultater? Få toplederes perspektiver og nye værktøjer til at styrke ledertrivslen på to digitale møder i september og oktober. 

Læs mere →

Tre nye værktøjer styrker lederes trivsel og resultater

Lederes psykiske arbejdsmiljø er lige så vigtigt som medarbejdernes, men får ofte ikke samme opmærksomhed. Tre nye værktøjer fra BFA Velfærd og Offentlig Administration er en hjælpende hånd til ledere om at sætte deres egen trivsel og resultater i centrum. 

Læs mere →
Scroll til toppen