Leder: The New Way of Working

Work smarter, not harder … eller er det omvendt? Vi kender alle de efterhånden noget fortærskede fraser, men er der en flig af sandhed i dem, og er det muligt at ændre vores måde at arbejde, kommunikere og være innovative på?

Af Susanne Lassen, næstformand i HK/Kommunals Chefgruppe og ledende lægesekretær, Aarhus Universitetshospital

Vi er alle til en vis grad bundet op på vores kulturelle forestillinger, holdninger og vaner, men med knappe ressourcer overalt i det offentlige system er nytænkning en nødvendighed. I øjeblikket er der fx stort fokus i pressen på, hvordan robotstøvsugere på det sociale område kan bruges optimalt.

Spørgsmålet er, hvordan vi på de administrative område i kommuner og regioner kan udnytte de mange forskellige it-baserede tjenester bedre, blandt andet Wikipedia, Facebook og Twitter? Og hvordan kan vi imødekomme de krav, den unge generation stiller til os som ledere og chefer med deres ”what’s in it for me”-tilgang?

Vi bliver dagligt udfordret af den nye unge generation, som ser anderledes på at bruge de mange online medier og muligheder end vi, der har nogle år bag os i branchen, gør. Og der er næppe nogen tvivl om, at fornyelse bliver nøgleordet for fremtidens arbejdspladser. Som ledere og chefer efterspørger vi jo selv nytænkning, kreative løsninger og innovative initiativer hos vores medarbejdere. Men er vi mon parate til at give vores medarbejderne de frihedsgrader, de nye muligheder medfører – og på den måde lade verden omkring os være inspiration i arbejdet.

Med til at designe hverdagen
Jeg har min arbejdsplads i Region Midtjylland, hvor en af kerneværdierne er dristighed med fokus på fleksibilitet og mod til at give plads til individuelle hensyn med balance mellem arbejdsliv og familieliv. Men er det mod og dristighed, der afspejles i vores hverdag?

For at finde den optimale løsning i en konstant foranderlig verden kan kun ske, når medarbejdere er medspillere i en kreativ proces og selv er med til at designe deres hverdag – afhængig af, hvor medarbejderen befinder sig i sin livsfase. Det kræver en fleksibel arbejdsplads, hvor der samtidig tages hensyn til helheden. Det traditionelle 9-17 job vil stadig være attraktivt for mange, men muligheden for flydende arbejdstid og -sted bliver et konkurrende parameter i fremtiden.

I efteråret var HK/Kommunals Chefgruppebestyrelse på studiebesøg i Holland, hvor vi alle blev meget inspireret af at se og høre om, hvordan hverdagen i to små kommuner uden for Amsterdam var forandret for såvel ledere som medarbejdere. Netop et eksempel på, hvordan det kan lade sig gøre at tænke ud af boksen og finde løsninger, som både tilgodeser organisationen og de ansatte. Artiklen ”Hvorfor sidde i bilkø, når man kan arbejde overalt?” i dette blad fortæller, hvordan kommunerne er trådt ind i ”the new way of working.”
God fornøjelse med artiklen – og resten af bladet – som forhåbentlig giver anledning til inspiration.