udgives i samarbejde mellem

Hvordan skal de sidste år af dit arbejdsliv se ud?

Seniorpolitik er på dagsordenen i det offentlige Danmark, fordi behovet for arbejdskraft er stort. Så hvordan kan du som leder både sikre, at de sidste år af dit eget arbejdsliv bliver, som du ønsker dem – og hvordan sikrer du, at I skaber de bedste vilkår for jeres seniormedarbejdere, så de bliver så længe, de fagligt og personligt har overskud og lyst?

Af journalist Tina Juul Rasmussen
Foto: AI-genereret i Midjourney

”Should I stay or should I go?”,sang det britiske punkband The Clash i starten af 1980’erne.

Måske har du også stillet dig selv det spørgsmål efter mange år på arbejdsmarkedet og på lederkontoret? Vejet fordele og ulemper op, talt med din partner og netværk om det … Og måske har du ligefrem været tvunget til at tage stilling til spørgsmålet, når det gælder dine medarbejdere, som også kan se pensionsalderen nærme sig i horisonten.

Nogle – både ledere og medarbejdere – er afklarede og har vidst i mange år, hvornår de ville træde fra. Andre har slet ikke lyst til at stoppe. Og en del ønsker en hybrid – måske ved at gå lidt ned i tid til at begynde med. Uanset personlige behov og præferencer er det din opgave som leder at håndtere seniorspørgsmålet i din afdeling eller organisation.

Seniorledelse er dit ansvar

Her kalder vi af nemheds grunde temaet for ”seniorledelse”, som altså omfatter både dit eget arbejdsliv og trivsel som seniorleder – og dine medarbejderes. Spørgsmålene, vi stiller, er:

Hvad har du brug for som seniorleder – og hvad har dine medarbejdere? Hvordan leder du dem bedst? Hvordan sikrer du, at de ikke løber fra pinden før tid – måske fordi de føler sig skubbet ud af en yngre generation? Hvordan kan dine ledere hjælpe med at sikre din fortsatte tilknytning til arbejdspladsen? Og hvordan ønsker du, at dine sidste år på arbejdsmarkedet skal se ud?

Svarene er ikke enkle, men måden at finde dem på er: Tag snakken! Hvordan du kan gøre det, får du hjælp til på de næste sider fra en erfaren erhvervspsykolog og fra nye værktøjer om seniorledelse og senkarriere-samtaler fra Viden på Tværs.

Fagbevægelsens Hovedorganisation: Sådan skaber vi bedre vilkår for seniorer

FH har med et forslag til en arbejdsmarkedspolitisk seniorpolitik givet deres bud på, hvordan endnu flere lønmodtagere kan blive længere på arbejdsmarkedet. Der er ifølge FH et stort potentiale for at fastholde seniorer over 60 år i job – spørgsmålet er hvordan. Målinger viser nemlig også, at en stor del af seniorerne, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, gerne ville være fortsat, pointerer FH i sit udspil, som rummer 16 konkrete forslag til initiativer rettet mod politikerne på Christiansborg.

Læs udspillet her

Scroll to Top