udgives i samarbejde mellem

Ny undersøgelse: Lovgivning og dokumentation spænder ben for tilliden

Hvilke muligheder har lederne for at udøve tillidsbaseret ledelse – og hvilke benspænd oplever de? Det har magasinet Offentlige Ledelse spurgt 299 offentlige ledere om, og resultaterne er samlet i rapporten ”De offentlige ledere og Tillidsaftalen – barrierer og drivkræfter”.

Undersøgelsen afdækker to helt overordnede tendenser:

1. Den største barriere for at udøve tillidsbaseret ledelse er lovgivnings- og dokumentationskrav:

  • Næsten to ud af tre ledere oplever arbejdsgange, som er unødigt bureaukratiske, på arbejdspladsen.
  • Lidt over halvdelen af de adspurgte oplever, at manglende viden, færdigheder, beslutningskompetence og opbakning fra topledelsen er barrierer for at skabe mere enkle arbejdsgange.
  • Kun knap halvdelen af lederne er enige i, at mængden af dokumentation er passende, og at den i tilstrækkelig grad bruges til at forbedre kerneydelsen.
  • Det største benspænd er dog lovgivningen, som seks ud af ti ledere oplever er en barriere for at afbureaukratisere uhensigtsmæssige arbejdsgange og arbejde mere effektivt.

2. På den positive side oplever mange ledere en fornuftig mulighed for at handle inden for den givne økonomiske ramme. Mere end tre ud af fire giver udtryk for, at budgettet er tilpas specificeret, og at krav om afrapportering af økonomiforbruget er tilpas specifikt og foregår med et fornuftigt interval.

I forlængelse af undersøgelsen udkommer Offentlig Ledelse med et temanummer om tillidsbaseret ledelse. Undersøgelsen er ligesom magasinet udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Socialrådgiverforening, HK Kommunal og Socialpædagogernes Landsforbund.

Download undersøgelsen her

Scroll to Top