udgives i samarbejde mellem

udfordring_header
Stig Kjerulf

Udfordringen: Tillid handler om god ledelse

Udfordringen: Hvad gør du som leder, hvis din organisation byder dig at udøve tillidsbaseret ledelse, men det falder dig svært, fordi du er mest tryg ved arbejde og resultater, du selv har haft en finger med i eller i hvert fald kontrolleret? Er det muligt at ‘professionalisere’ sin tillid til andre og give plads og rum til at løse opgaver på deres måde?Af freelancejournalist Lotte Winkler //  mail@winklers.dk

Tillidsbaseret ledelse kan alle ledere lære. Og du behøver ikke give køb på dit behov for at kontrollere og følge op på dine medarbejderes resultater, for det hører med til dit lederjob, uanset hvor meget eller lidt tillid, du har.

I bund og grund afhænger din tillid til dine medarbejdere af, om du har tillid til dine egne ledelseskompetencer. Om du har dine ledelsesværktøjer i orden. Især dine evner til at arbejde med delegering, kontrol og feedback er vigtige at have styr på. Kan du få de tre ledelsesværktøjer til at spille sammen, kan du hjælpe dine medarbejdere med at præstere nøjagtigt samme høje faglige niveau, som du selv. Og du kan sove roligt om natten.

Kontroller via din interesse
Første trin er, at du skal kende dine medarbejdere. Du skal vide, hvem som er den rette til hvilken opgave. Det handler både om faglige kompetencer og personlige evner til at tage en opgave på sig. Dernæst skal du afklare, i hvilke mængder og tempi du kan delegere opgaver til vedkommende. Prøv dig frem og skru op eller ned undervejs.

Løbende – og det er vigtigt – følger du op på din delegering af opgaver ved at vise din interesse. Det er involvering, men også en form for positiv kontrol, du udøver, som medarbejderen skal opleve som din interesse for hans eller hendes arbejde. Fx spørger du til medarbejderens overvejelser, tidsplan, eventuelle uforudsete problemstillinger og sikrer dig, at medarbejderen er opmærksom på de rette punkter eller bruger de rigtige paragraffer. Din interesse eller kontrol skal give medarbejderen en følelse af at arbejde på sikker grund – og dig sikkerhed for, at arbejdet skrider fremad.

Feedback giver retning
Sideløbende med din kontrol skal du give medarbejderen feedback. Det vil sige, at du kommenterer medarbejderens måde at løse opgaven på, opmuntrer, korrigerer og støtter, hvor der er behov for det. Gennem din feedback oplever medarbejderen din anerkendelse og støtte, og du sikrer dig, at arbejdet ikke bare skrider fremad, men også i den retning og på det niveau, du ønsker.

Delegering, kontrol og feedback hænger på den måde uløseligt sammen. Jo flere opgaver du delegerer, des mere kontrol og feedback har dine medarbejdere brug for. Du må aldrig give slip, for som leder er ansvaret dit.

Tillid er ikke et spørgsmål om din personlighed, men en færdighed, du kan tilegne dig.
Stig Kjerulf

Ingen frygt for fejl
Når du har dine ledelsesværktøjer i orden og magter at forene delegering, kontrol og feedback, kan du have fuld tillid til din afdelings præstationer. Du vil opdage, at teorien om synergi virker, og at fx fem medarbejdere kan levere langt mere, end du selv tror. Og frygten for fejl vil ikke stresse dig.

Har du derimod ikke forstået sammenhængen mellem delegering, kontrol og feedback, kan tillidsbaseret ledelse virkelig være en udfordring. Men der er håb. Tillidsbaseret ledelse er et fokuspunkt i al ledelsesudvikling, og du kan blive testet, vejledt, coachet og meget mere for at optimere dine kompetencer på det punkt. Tillid er ikke et spørgsmål om din personlighed, men en færdighed, du kan tilegne dig.

Scroll to Top