DOWNLOAD

MAGASINET

SENESTE

NYT

Den perfekte leder står på skuldrene af de uperfekte – du og jeg

Den perfekte leder skaber frygtløse og samskabende organisationer, er autentisk, modig, ydmyg, agil og handlekraftig. Sådan bliver idealet om ledelse ofte portrætteret. Min ledelseshistorie er en anden. Køn er den ikke, men den er min. Jeg er den uperfekte leder.

Læs mere →

Er du den leder, dine medarbejdere efterlyser?

Den gode ledelse er altid til debat, og synet på den gode leder ændrer sig med tidens strømninger. Som leder er du nødt til at arbejde med dit lederskab og din personlige udvikling som afsæt for din faglige udvikling og for at kunne se udfordringerne i dit eget lederskab. Det …

Læs mere →

Få hjælp til det psykiske arbejdsmiljø

Store arbejdsmænger og tidspres er et velkendt tema i kommunerne og sætter det psykiske arbejds­miljø under pres på mange arbejdspladser. Det erfarer SPARKs konsulenter, når de kommer ud lokalt for at køre forløb med MED-udvalg, ledere og tillidsvalgte, bekræfter sekretariatsleder i SPARK, Marlene Skytte Schoop.

Læs mere →

Vær den chef, der får dine medarbejdere til at vokse

Er du en multiplier eller formindsker? Multiplier-lederen får det bedste frem i medarbejderne og kan mere end fordoble deres engagement og værdi for organisationen, mens formindskeren gør det modsatte, skriver den prisvindende forfatter Liz Wiseman i sin bog Multipliers. Ledelsesekspert Christian Ørsted hjælper med at navigere i begreberne og adfærden bag.

Læs mere →

Tid og fælles mål forbedrer ledergruppens samarbejde

Når ledergruppen ikke fungerer optimalt, skyldes det ofte tidsnød og mangel på fælles mål, som spænder ben for de strategiske tanker. To ledere og en erhvervspsykolog giver deres bud på det velfungerende samarbejde i ledergruppen. Af journalist Annette Aggerbeck // annette@aggerbeck-kommunikation.dkFoto: Michael Drost-Hansen/Privat/PR Vigtigt med god tid til at skabe …

Læs mere →
Home: Vi kommer ikke længere ad den vej, vi er gået de seneste 30 år

Velfærdsgabet bliver velfærdssamfundets død

På mange måder står vi i dag samme sted som for 20 år siden, da Velfærdskommissionen beskrev gabet mellem borgernes efterspørgsel på velfærdsydelser og de ressourcer, vi har til rådighed til at indfri ønskerne. Overoptimismen har gode kår, men kan sende velfærdssamfundet, som vi kender det, i knæ.

Læs mere →

“Det handler om, hvor vi retter lyset hen”

I Voksenhandicap i Aalborg Kommune har chef Lene Kalstrup fundet balancen i ligningen med økonomisk styring, faglig motivation og kvalitet i sagsbehandlingen. Det giver færre klager fra borgerne, selvledende medarbejdere, der er mere motiverede, og grønne tal på bundlinjen.

Læs mere →

Vi må lære at udholde ubehaget ved afsavn

Ligesom vi må lægge charterferien med fly på hylden, hvis vi vil bidrage til et mere bæredygtigt klima, skal vi forlade vores overoptimisme og forestilling om uendelig effektivisering og vækst i velfærd. Den er hverken bæredygtig eller realistisk, men udpiner både ledere og medarbejdere, som ikke har en reel chance for at levere det, de bliver bedt om, skriver lektor Susanne Ekman, RUC, i en ny bog.

Læs mere →

Offentlige ledere inviteres på skolebænken i psykisk arbejdsmiljø

Som leder kan du gøre en forskel for det psykiske arbejdsmiljø i organisationen. Men: Hvad er et godt psykisk arbejdsmiljø, hvad kan du ledelsesmæssigt skrue på – og hvordan? Det tilbyder en ny uddannelse for kommunale og regionale ledere svar på fra førende eksperter som undervisere.

Læs mere →

Sådan kan du gribe risikofyldte situationer an

Som leder kan du støtte frontlinjemedarbejdere, når de skal træffe beslutninger i komplekse sager, hvor der en risiko for at borgeren oplever negative konsekvenser. Her kan risikoledelse være et hjælpsomt ledelsesværktøj.

Læs mere →
jan heiberg johansen

Den gnidningsløse ledelsesgruppe findes ikke

Der kan være mange og til tider modstridende interesser på spil i en ledergruppe, som kan skabe konflikter og gøre gruppen ukampdygtig. Derfor er første skridt at forstå årsagen til problemerne og bidrage konstruktivt til løsningerne. Ledelsesrådgiver Jan Heiberg Johansen giver sine bud på de mest almindelige årsager til, at …

Læs mere →

Kommunal kulturændring: Nu er alle sat fri

Efter ti år med frikommuneforsøg har statsminister Mette Frederiksen sat alle landets kommuner fri. Det skaber grobund for spændende nytænkning – og indebærer, at lederne skal lede på en ny måde.

Læs mere →
Scroll to Top