udgives i samarbejde mellem

DOWNLOAD

MAGASINET

SENESTE

NYT

Sådan taler du naturligt og ubesværet

Vi er alle født til at kunne tale frit og ubesværet. Men i visse situationer kan vi blive usikre eller utilpasse, når vi står på ølkassen, og det påvirker vores tale i en uhensigtsmæssig retning. Lisbeth Holdt Jørgensen, skuespiller og kommunikationsekspert, giver her sine gode råd til, hvordan du genfinder dit naturlige talent for at tale godt.

Læs mere →

Ledelse på tværs af generationer: Sådan får du dem til at arbejde sammen

Forestillinger, om at de unge er for krævende og forkælede, og at de ældre er gået i stå og nægter at udvikle sig, kan spænde ben for samarbejdet mellem generationerne på arbejdspladsen. Specialkonsulent Mia Nyborg Jørgensen giver sine bud på, hvilke benspænd du kan forvente i generationsledelse, og hvordan du bedst tackler dem.

Læs mere →

Lederne skal klædes bedre på til det hybride arbejdsliv

Fællesskab eller fleksibilitet: Mange ledere har endnu ikke helt fundet sine ben i at håndtere det hybride arbejdsliv – og skal heller ikke gøre det alene. Det kræver en organisatorisk central, fælles og strategisk indsats at skabe balance mellem medarbejdernes individuelle behov og hensynet til fællesskabet, mener lektor ved DTU Management, Christine Ipsen.

Læs mere →

Hvad kan en verdensmester i sværvægtsboksning og en gammel preussisk general lære dig om strategi?

”Clausewitz-Tyson-reglen” siger, at en plan altid er god at have som udgangspunkt, ligesom generalen har i krig. Men du skal være i stand til at tilpasse den, når din organisation får et slag lige i kæften, som bokseren i ringen gør. I strategisprog er det forskellen på plan- og procestilgang, som du kan blive klogere på her.

Læs mere →

Et dårligt arbejdsmiljø kan føre til lederskam

Hvis du føler dig presset og mistrives i rollen som leder, risikerer du at udøve ledelse, du ikke er stolt af. Ledelsesrådgiver Elsebeth Hauge giver sine bud på, hvad der kan føre til dårlig ledertrivsel og for nogle også lederskam.

Læs mere →
Malene Friis Andersen

Det er på høje tid, vi taler om ledernes trivsel

Forestillingen om, at for at være leder skal man være af en særlig støbning, og at man selv har sagt ja til et tårnhøjt arbejdspres, er forfejlet. Det bidrager til at undertrykke dagsordenen om, at ledere også har ret til at have et arbejdsliv i balance, mener arbejdslivsforsker Malene Friis …

Læs mere →
Tine Asmussen

Hvor trykker skoen hos lederne?

Hvad skaber mistrivsel hos lederne? En temperaturmåling hos Lena Lybkjær, der coacher ledere i Dansk Socialrådgiverforening, og karrierevejleder Tine Asmussen fra HK’s Karrieretelefon viser, at manglende opbakning fra chefen, besparelser og svære relationer til kolleger og medarbejdere presser ledere.

Læs mere →
Home: Vi kommer ikke længere ad den vej, vi er gået de seneste 30 år

Lederes trivsel er alt for vigtig til at overlade til lederne alene

Vi kan tale fra nu af til dommedag om lederes trivsel. Hvis der ikke følger handling med, er debatten ikke meget værd. Det skal også være muligt at gøre noget ved dårlig trivsel. Fordi dårlig trivsel kaster dårlig ledelse, dårligt samarbejde og dermed også dårlige resultater af sig. Derfor er det hele organisationens ansvar at handle.

Læs mere →
Vi skal begynde at forstå ledelse som en fælles opgave, siger Jan Heiberg Johansen

Vi skal begynde at forstå ledelse som en fælles opgave

Knaphed i både økonomiske og personalemæssige ressourcer og en daglig drift, der konstant forandrer sig, presser offentlige ledere. Samtidig er begrænsede ressourcer og løbende udvikling et grundlæggende vilkår, der definerer ledelsesopgaven. I det krydspres skal lederne holde fast i de opgaver, som giver energi og gejst, anbefaler ledelsesekspert Jan Heiberg Johansen.

Læs mere →

Glade, engagerede og positive medarbejdere og kolleger skaber god ledertrivsel

Det er de gode samarbejdsrelationer og opbakning både nede- og oppefra, som er afgørende for, at lederne er glade for at gå på arbejde og trives i jobbet. Mens stort fokus på økonomi og drift, som æder al tiden fra udvikling, sender ledernes trivselskonto i rødt. Det viser en rundspørge til fem medlemmer af ledersektionerne i Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal. 

Læs mere →
Tine Lyholm

Vi skal gøre os fortjent til det gode samarbejde

Hvordan skaber vi levende, sammenhængende organisationer med mennesket i centrum? Og
hvornår gør vi os som ledere fortjent til at frisætte og forene organisationens psykologiske og sociale kapital i kampen mod mistrivsel og stress? Det er to centrale spørgsmål, som ’væredygtig ledelse’ kan bidrage med svar på.

Læs mere →

Kriseledelse: Sådan leder du bedst, når kriserne kradser

Klimakrise, coronakrise, energikrise, inflationskrise, økonomisk recession … Kriserne står i kø, og når den ene lægger sig oven i den anden, er kriseledelse ikke længere en undtagelse, men dagligdag. Så hvordan får du dig selv og medarbejderne bedst igennem kriser?

Læs mere →
Scroll to Top