udgives i samarbejde mellem

DOWNLOAD

MAGASINET

SENESTE

NYT

Psykologisk tryghed: Gælder det også for ledere?

Det er lederens opgave at sikre medarbejdernes psykologiske tryghed, rumme dem og håndtere klager, når de opstår. Men hvordan sikres lederens psykiske arbejdsmiljø - også når klagerne er rettet mod lederen selv? Gælder psykologisk tryghed kun for medarbejdere, eller er det rimeligt at forvente, at psykologisk tryghed går begge veje?
Læs mere →

TEMA: ”Skal jeg være HK’er eller socialrådgiver hele mit liv?”

Det spørgsmål stiller nogle medarbejdere i din organisation utvivlsomt sig selv – og nogle har måske lyst til at prøve kræfter med ledelse. Det forpligter ledere og chefer til at spotte, træne og udvikle morgendagens ledere, mener Pia Alsgaard og Anders Fløjborg fra lederforeningerne i HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening.
Læs mere →

TEMA: 3 skarpe til professoren: Gør det en forskel at træne og udvikle lederes kompetencer?

Ledelsestræning har en effekt på den oplevede ledelse hos medarbejderne, slår professor og forsker i offentlig ledelse Lotte Bøgh Andersen fra Aarhus Universitet fast. Og ledelsestræning behøver ikke kun at være i en formel kompetencegivende form. Der foregår også relevant ledelsesudvikling på arbejdspladserne.
Læs mere →

TEMA: Ledere på alle niveauer er forpligtet til at udvikle sig

En formel lederuddannelse kan give nye ledere den nødvendige ballast, som styrker deres personlige og faglige lederskab. Men også erfarne ledere har gavn af både at udvikle og uddanne sig igennem karrieren, fordi hverken lederjobbet og personligheden står stille, mener efter- og videreuddannelseschef Sine Nyeland Sandholt fra VIA University College.
Læs mere →

TEMA: Sådan styrker kompetenceudvikling min ledelsespraksis

En diplom- og mastergrad i ledelse er det fundament, mange offentlige ledere står på – ofte suppleret med andre kurser og udviklingsforløb. Og det er både nødvendigt og gavnligt for deres daglige praksis som ledere og chefer, bekræfter tre HK’ere og socialrådgivere, der er gået ledelsesvejen.
Læs mere →

TEMA: Man bliver aldrig færdig med at uddanne sig som leder

Ledelsesmusklen skal hele tiden og på alle ledelsesmæssige niveauer trænes – gennem udsyn og indsigt, organisatorisk, politisk og samfundsmæssig viden koblet med faglig og personlig kompetenceudvikling, mener direktør i Haderslev Kommune Birgit Thorup, som efter 30 år i ledelse stadig selv prioriterer kompetenceudvikling højt.
Læs mere →

TEMA: Hvornår er du færdiguddannet som leder?

Offentlige ledere er generelt veluddannede. Det slog Ledelseskommissionen fast allerede i 2018. Og det blev bekræftet, da VIVE på vegne af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i 2021 gennemførte et eftersyn af de offentlige lederuddannelser. Det viste bl.a., at en høj andel af de offentlige ledere har en diplom og/eller en master ...
Læs mere →

Uddannelse kan være med til at gøre lederjobbet attraktivt

Ledelsesudvikling kan ske på mange niveauer og i forskellige rammer – både formelt og internt i organisationerne. Men uanset hvor og hvordan skal vi arbejde med at gøre lederjobbet attraktivt for både nye og erfarne ledere – og det kan efter- og videreuddannelse bidrage til.
Læs mere →

Sådan taler du naturligt og ubesværet

Vi er alle født til at kunne tale frit og ubesværet. Men i visse situationer kan vi blive usikre eller utilpasse, når vi står på ølkassen, og det påvirker vores tale i en uhensigtsmæssig retning. Lisbeth Holdt Jørgensen, skuespiller og kommunikationsekspert, giver her sine gode råd til, hvordan du genfinder ...
Læs mere →

Ledelse på tværs af generationer: Sådan får du dem til at arbejde sammen

Forestillinger, om at de unge er for krævende og forkælede, og at de ældre er gået i stå og nægter at udvikle sig, kan spænde ben for samarbejdet mellem generationerne på arbejdspladsen. Specialkonsulent Mia Nyborg Jørgensen giver sine bud på, hvilke benspænd du kan forvente i generationsledelse, og hvordan du ...
Læs mere →

Lederne skal klædes bedre på til det hybride arbejdsliv

Fællesskab eller fleksibilitet: Mange ledere har endnu ikke helt fundet sine ben i at håndtere det hybride arbejdsliv – og skal heller ikke gøre det alene. Det kræver en organisatorisk central, fælles og strategisk indsats at skabe balance mellem medarbejdernes individuelle behov og hensynet til fællesskabet, mener lektor ved DTU ...
Læs mere →

Hvad kan en verdensmester i sværvægtsboksning og en gammel preussisk general lære dig om strategi?

”Clausewitz-Tyson-reglen” siger, at en plan altid er god at have som udgangspunkt, ligesom generalen har i krig. Men du skal være i stand til at tilpasse den, når din organisation får et slag lige i kæften, som bokseren i ringen gør. I strategisprog er det forskellen på plan- og procestilgang, ...
Læs mere →
Scroll to Top