DOWNLOAD

MAGASINET

SENESTE

NYT

Kriseledelse: Sådan leder du bedst, når kriserne kradser

Klimakrise, coronakrise, energikrise, inflationskrise, økonomisk recession … Kriserne står i kø, og når den ene lægger sig oven i den anden, er kriseledelse ikke længere en undtagelse, men dagligdag. Så hvordan får du dig selv og medarbejderne bedst igennem kriser?

Læs mere →

Kriseledelse: Vi involverer medarbejderne, fordi det skaber bedre resultater

I krisetider er det ekstra vigtigt at inddrage medarbejderne, fordi det skaber bedre løsninger og dermed også bedre resultater. Sådan siger ledende lægesekretær Lena Brønlund og voksenspecial- og psykiatrichef Lars Aarøe Hansen. Lige nu fylder rekrutteringskrisen mest.

Læs mere →

Kommunal firedages arbejdsuge fortsætter som fast ordning

I Odsherred Kommune har forsøget med en arbejdsuge på fire dage været en succes. Derfor blev ordningen gjort permanent 1. januar i år. Fleksibel arbejdstid har vist sig at gavne både arbejdsglæden og rekrutteringen. Men også, at måden at arbejde på stadig er ny, så fokus på arbejdsmiljøet skal fastholdes.

Læs mere →

Offentlige institutioner innoverer sig ud af manglen på hænder

En myriade af forsøg og nye måder at indrette, organisere og tilrettelægge opgaverne på finder sted i kommuner, regioner og stat. Både for at tiltrække og holde fast på nuværende og kommende medarbejdere og for at finde veje at skabe overskud af hænder til driften på.

Læs mere →

Fleksible arbejdspladser tiltrækker og holder på dygtige medarbejdere

Medindflydelse, autonomi og tillid i arbejdet koblet med fleksibel organisering. Heri ligger et stort potentiale, når det handler om at finde de velfærdsmedarbejdere, den offentlige sektor snart vil mangle, er to eksperter enige om.

Læs mere →

Hvorfor skal kasser altid være firkantede?

Måske bliver jeg hældt ned ad brættet for at sige det her: Jeg tror på, at arbejdskraften findes derude – vi skal bare være bedre til at tænke i helt nye baner for at finde og aktivere den. Og jeg tror også på, at mange flere gerne vil med om bord.

Læs mere →

Den perfekte leder står på skuldrene af de uperfekte – du og jeg

Den perfekte leder skaber frygtløse og samskabende organisationer, er autentisk, modig, ydmyg, agil og handlekraftig. Sådan bliver idealet om ledelse ofte portrætteret. Min ledelseshistorie er en anden. Køn er den ikke, men den er min. Jeg er den uperfekte leder.

Læs mere →

Er du den leder, dine medarbejdere efterlyser?

Den gode ledelse er altid til debat, og synet på den gode leder ændrer sig med tidens strømninger. Som leder er du nødt til at arbejde med dit lederskab og din personlige udvikling som afsæt for din faglige udvikling og for at kunne se udfordringerne i dit eget lederskab. Det …

Læs mere →

Få hjælp til det psykiske arbejdsmiljø

Store arbejdsmænger og tidspres er et velkendt tema i kommunerne og sætter det psykiske arbejds­miljø under pres på mange arbejdspladser. Det erfarer SPARKs konsulenter, når de kommer ud lokalt for at køre forløb med MED-udvalg, ledere og tillidsvalgte, bekræfter sekretariatsleder i SPARK, Marlene Skytte Schoop.

Læs mere →

Vær den chef, der får dine medarbejdere til at vokse

Er du en multiplier eller formindsker? Multiplier-lederen får det bedste frem i medarbejderne og kan mere end fordoble deres engagement og værdi for organisationen, mens formindskeren gør det modsatte, skriver den prisvindende forfatter Liz Wiseman i sin bog Multipliers. Ledelsesekspert Christian Ørsted hjælper med at navigere i begreberne og adfærden bag.

Læs mere →

Tid og fælles mål forbedrer ledergruppens samarbejde

Når ledergruppen ikke fungerer optimalt, skyldes det ofte tidsnød og mangel på fælles mål, som spænder ben for de strategiske tanker. To ledere og en erhvervspsykolog giver deres bud på det velfungerende samarbejde i ledergruppen. Af journalist Annette Aggerbeck // annette@aggerbeck-kommunikation.dkFoto: Michael Drost-Hansen/Privat/PR Vigtigt med god tid til at skabe …

Læs mere →
Home: Vi kommer ikke længere ad den vej, vi er gået de seneste 30 år

Velfærdsgabet bliver velfærdssamfundets død

På mange måder står vi i dag samme sted som for 20 år siden, da Velfærdskommissionen beskrev gabet mellem borgernes efterspørgsel på velfærdsydelser og de ressourcer, vi har til rådighed til at indfri ønskerne. Overoptimismen har gode kår, men kan sende velfærdssamfundet, som vi kender det, i knæ.

Læs mere →
Scroll to Top