udgives i samarbejde mellem

DOWNLOAD

MAGASINET

SENESTE

NYT

Hvordan skal de sidste år af dit arbejdsliv se ud?

Seniorpolitik er på dagsordenen i det offentlige Danmark, fordi behovet for arbejdskraft er stort. Så hvordan kan du som leder både sikre, at de sidste år af dit eget arbejdsliv bliver, som du ønsker dem – og hvordan sikrer du, at I skaber de bedste vilkår for jeres seniormedarbejdere, så de ...
Læs mere →

Tag den ærlige snak, om du som senior kan blive i lederjobbet

Hvad skal der til for at sikre, at seniorledere trives og ønsker at blive på arbejdspladsen? Og hvordan kan de selv være med til at sikre medarbejdernes tilknytning i en tid, hvor vi mangler både arbejds- og ledelseskraft? Ærlig snak og løbende forventningsafstemning er et par af svarene.
Læs mere →

Guide: Nyttige værktøjer i seniorledelse

Samtalen om din egen eller dine medarbejderes senkarriere er et vigtigt værktøj i arbejdet for at skabe de bedste vilkår i arbejdslivets sidste år. Viden på Tværs har udviklet værktøjer til senkarriere-samtalen – og til andre seniorindsatser. Bliv klogere her.
Læs mere →

Ledelse af hybride medarbejderroller: Gør kompleksiteten til et fælles anliggende

Hybride og distribuerede ledelsesformer er vokset frem som en måde at håndtere forandringer og stigende kompleksitet på i det daglige arbejde. Det har skabt flere formelle og uformelle ledelseslag i organisationerne, ændret på opfattelser af faglige identiteter og stiller derfor også nye krav til lederne om at favne kompleksiteten i ...
Læs mere →

Psykologisk tryghed: Gælder det også for ledere?

Det er lederens opgave at sikre medarbejdernes psykologiske tryghed, rumme dem og håndtere klager, når de opstår. Men hvordan sikres lederens psykiske arbejdsmiljø - også når klagerne er rettet mod lederen selv? Gælder psykologisk tryghed kun for medarbejdere, eller er det rimeligt at forvente, at psykologisk tryghed går begge veje?
Læs mere →

TEMA: ”Skal jeg være HK’er eller socialrådgiver hele mit liv?”

Det spørgsmål stiller nogle medarbejdere i din organisation utvivlsomt sig selv – og nogle har måske lyst til at prøve kræfter med ledelse. Det forpligter ledere og chefer til at spotte, træne og udvikle morgendagens ledere, mener Pia Alsgaard og Anders Fløjborg fra lederforeningerne i HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening.
Læs mere →

TEMA: 3 skarpe til professoren: Gør det en forskel at træne og udvikle lederes kompetencer?

Ledelsestræning har en effekt på den oplevede ledelse hos medarbejderne, slår professor og forsker i offentlig ledelse Lotte Bøgh Andersen fra Aarhus Universitet fast. Og ledelsestræning behøver ikke kun at være i en formel kompetencegivende form. Der foregår også relevant ledelsesudvikling på arbejdspladserne.
Læs mere →

TEMA: Ledere på alle niveauer er forpligtet til at udvikle sig

En formel lederuddannelse kan give nye ledere den nødvendige ballast, som styrker deres personlige og faglige lederskab. Men også erfarne ledere har gavn af både at udvikle og uddanne sig igennem karrieren, fordi hverken lederjobbet og personligheden står stille, mener efter- og videreuddannelseschef Sine Nyeland Sandholt fra VIA University College.
Læs mere →

TEMA: Sådan styrker kompetenceudvikling min ledelsespraksis

En diplom- og mastergrad i ledelse er det fundament, mange offentlige ledere står på – ofte suppleret med andre kurser og udviklingsforløb. Og det er både nødvendigt og gavnligt for deres daglige praksis som ledere og chefer, bekræfter tre HK’ere og socialrådgivere, der er gået ledelsesvejen.
Læs mere →

TEMA: Man bliver aldrig færdig med at uddanne sig som leder

Ledelsesmusklen skal hele tiden og på alle ledelsesmæssige niveauer trænes – gennem udsyn og indsigt, organisatorisk, politisk og samfundsmæssig viden koblet med faglig og personlig kompetenceudvikling, mener direktør i Haderslev Kommune Birgit Thorup, som efter 30 år i ledelse stadig selv prioriterer kompetenceudvikling højt.
Læs mere →

TEMA: Hvornår er du færdiguddannet som leder?

Offentlige ledere er generelt veluddannede. Det slog Ledelseskommissionen fast allerede i 2018. Og det blev bekræftet, da VIVE på vegne af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i 2021 gennemførte et eftersyn af de offentlige lederuddannelser. Det viste bl.a., at en høj andel af de offentlige ledere har en diplom og/eller en master ...
Læs mere →

Uddannelse kan være med til at gøre lederjobbet attraktivt

Ledelsesudvikling kan ske på mange niveauer og i forskellige rammer – både formelt og internt i organisationerne. Men uanset hvor og hvordan skal vi arbejde med at gøre lederjobbet attraktivt for både nye og erfarne ledere – og det kan efter- og videreuddannelse bidrage til.
Læs mere →
Scroll to Top