udgives i samarbejde mellem

Ti stille og skab bedre trivsel

Konstante møder og snak uden pauser skader vores trivsel mere, end vi tror. Stilhed gennem støjfri ledelse kan ikke blot fremme en bæredygtig mødekultur med færre og kortere møder. Det kan også tilføre overskud, nærvær og mening, forklarer stilhedsekspert Bastian Overgaard.

Af journalist Tine Boel Sejbæk // tinesejbaek@gmail.com

Jo mere travlt vi har, desto flere møder holder vi. Hvor de samme mennesker taler – ofte ud ad en tangent – og ikke helt sjældent gentager sig selv. Det ender tit i ren ordforurening, der dræner mødedeltagernes overskud.

Det mener Bastian Overgaard, forfatter til bogen Støjfri ledelse. Hvordan vi opnår mere ved at snakke mindre og foredragsholder. Han har udviklet et system til at sætte stilhed på dagsordenen i arbejdslivet: støjfri ledelse.

– Vi taler med cirka 150 ord i minuttet og 9.000 ord i timen. Det svarer til 22,5 A4-ark med uredigeret kladdesnak. Oven på en arbejdsdag, især én med mange møder, skal hjernen altså fordøje og bearbejde helt vilde mængder
af ord. Ligesom man ikke kan se skoven for bare træer, kan vi til sidst ikke høre meningen for bare ord, siger han.

Bastian Overgaard baserer støjfri ledelse på hjerne- og adfærdsforskning.

– Det giver slet ikke mening, at vi tror, at vi kan performe optimalt, hvis vi hælder informationer i hovedet på hinanden og kører output hele tiden. Hjernen har behov for ro, stilhed og pauser til at restituere og til at bearbejde de
informationer, der kommer ind. Ellers kan der ske det, at hippocampus – den del af hjernen, der er vigtig i forhold til indlæring af nye oplevelser og sanseindtryk – til sidst lukker ned, siger Bastian Overgaard, der arbejder med støjfri ledelse i offentlige og private organisationer for at opnå en mere bæredygtig mødekultur med øget ro, respekt og overskud.  

Stilhed før og under mødet

Bastian Overgaard bliver kontaktet af
ledere på arbejdspladser, hvor mennesker føler sig udbrændte og oplever, at de spilder deres tid på møder med for mange ord og for lidt effektivitet. Og så har de hørt, at stilhed kan noget. Der er ikke en one size fits all-model for, hvordan man indfører faciliteret stilhed. Det afhænger af medarbejderne, typen af møder og stedets kultur, forklarer han.

– Når man skal implementere stilhed, er det vigtigt, at man er bevidst om hvorfor: Hvor meget vi støjer, og hvad det koster os. Hvis den del ikke er på plads, og hvis ledelsen ikke er committed til projektet, er det svært at indføre.

Start mødet med stilhed

Klassikeren er at starte møderne med et par minutters stilhed – med stopur på telefonen, der bipper, når tiden er gået. Det modvirker attention residue, som opstår, når man hopper fra møde til møde og derfor ikke er helt fokuseret, fordi en del af ens opmærksomhed stadig hænger fast i det, man kom fra.

– Så når man lige har smalltalket færdig, siger mødelederen, at nu starter mødet. Og så introducerer vedkommende to minutters stilhed for at lande, fokusere og forbinde sig med det, der skal ske på mødet. Det har mange rigtigt gode erfaringer med. De kommer hurtigere ind i et dybt fokus på det, mødet handler om, forklarer Bastian Overgaard.

Et andet værktøj er at indføre stilhed med plads til refleksion – i et fastsat antal minutter med stopur – efter hvert punkt på dagsordenen.

– Man kan også gøre det sådan, at inden teamet svarer på et spørgsmål, der bliver rejst undervejs, skal alle have en fælles stille pause til at tænke og måske lige skrive deres tanker ned. Vores hjerne er nemt påvirkelig. Når den første
går i gang med at tale – og det er ofte de samme, der råber højest og først – begynder vi selv at associere i den retning. Og vi begynder måske oveni at censurere vores egne ideer væk.

– Hvis man ønsker mangfoldige ideer fra et team, er det frugtbart med en stille pause. Så snart den første begynder at svare, bliver de andre i rummet påvirket, og den kollektive intelligens reduceres. Det er derfor, at stilhed giver bedre løsninger, og flere ansatte kommer på banen.

3 skarpe til Bastian Overgaard om støjfri ledelse

Hvordan adskiller støjfri ledelse sig fra mindfulness, meditation og dét at holde pauser – som også er oppe i tiden for at fremme det regenerative?
– Forskellen er, at med støjfri ledelse er det ikke ens eget ansvar ”at få holdt den pause” eller ”huske sit fokus på mindfulness” midt i travlheden, hvor det ofte bliver nedprioriteret. Støjfri ledelse er, når man som leder stiller skarpt på, hvor meget støj vi skaber, og hvor meget tid og mentalt overskud det dræner. Og siger, at det er vores opgave som ledere at strukturere og facilitere os ud af det via den samskabte, aftalte stilhed.
 
Men hvorfor øger stilhed trivsel?
– En af de klareste grunde er, at vi får mere fokus på, hvad der er vigtigt at tale om. Hvis talestrømmen kører i én uendelighed, kan vi miste fokus. Og der er altid nogle, der taler mere, end det er i fællesskabets interesse. Så ved at bremse den talestrøm bliver møderne markant kortere, og gruppen bliver mindre drænet. Det er ikke unormalt, at ledere, der er begyndt at arbejde med faciliteret stilhed, skriver til mig: ”Vores ledermøder stopper 20 minutter eller en halv time før tid”.
 
Hvad er det vigtigste, stilheden bidrager med på trivselskontoen?
– Det vigtigste, stilheden gør, er at få det bedste frem i os. Ved at skabe huller i støjen får vi øje på det, som er vigtigt. Den bringer os tættere på det meningsfulde, og vi får et større overblik og overskud til at se klart.
– I stilheden kommer vi ind i en følelse af, at vi er forbundet med hinanden på et dybere plan. Og det gør, at vi automatisk giver hinanden mere plads. Vi ser hinanden som mennesker, hvor det ikke er ordene, der løber afsted med os. At alle er stille samtidig skaber et respektfuldt nærvær og samvær.

Stilhed kan føles farligt

Ikke alle elsker dog stilhed ved første blik. Nogle oplever det som akavet, provokerende og grænseoverskridende. Det skal man som støjfri leder være beredt på. 

– Nogle gør, hvad de kan for at skabe modstand mod det – ruller med øjnene og går måske ud af lokalet og kalder det ”fanatisk” eller ”nyreligiøst”, siger Bastian Overgaard og har denne forklaring på modstanden:

– Det nærvær, der opstår i stilheden, kan føles uvant og truende. Vi har måske kun prøvet at være helt stille sammen med vores ægtefælle. Og så er der magtfaktoren. Hvis du ved, at møderne er din arena, hvor du er god til at hævde dig og få anerkendelse, kan det føles som en trussel, at der kommer nogle og siger: ”Nu skal vi ikke snakke så meget. Nu skal vi have ligeværdighed og en mere bæredygtig mødekultur, hvor flere kommer til orde”.

Dog tager mange arbejdspladser imod stilhed med åbne arme. Region Midtjylland (Specialområde Hjerneskade, red.) har fx indført støjfri ledelse. Efter et forløb på to måneder med Bastian Overgaard oplevede de en effektivisering på 20 % af deres møder. De var kortere, og mødereferaterne rummede langt flere beslutninger, skriver Bastian Overgaard på sin hjemmeside mindresnak.nu.

– Jeg har også lige kørt et årsforløb i Mariagerfjord Kommune, hvor de bare tog det til sig fra begyndelsen. Lederen fra den pågældende afdeling skrev allerede efter den første uge: ”Jeg har ikke længere nogen væg til væg-møder, og vores møder slutter op til tre kvarter tidligere, og vi har mere energi”.

Læs mere om støjfri ledelse her: mindresnak.nu

Regenerativ ledelse

En global trend i disse år er at tænke bæredygtigt og regenerativt for at mindske rovdriften på vores klode, bidrage til at stoppe klimaforandringer og regenerere klodens ressourcer. Trenden om bæredygtighed favner også at fremme bedre trivsel, både fysisk og mentalt, fordi arbejdslivet og samfundet også opleves af mange som en rovdrift på den menneskelige hjerne og sind. Det viser sig i stadigt voksende problemer med mental sundhed og ikke mindst stress.

Dette regenerative paradigme er også slået igennem i ledelse, hvor organisationer og virksomheder i stigende grad tænker regenerativt, bl.a. i forhold til et sundt psykisk arbejdsmiljø.

I bogen Regenerativ ledelse. DNA’et i fremtidens livgivende organisationer og samfund skriver de to forfattere Laura Storm og Giles Hutchins bl.a., at ”ressourcer er ikke blot noget, der skal administreres og kontrolleres til fordel for kortsigtet gevinst, men noget, der skal anskues holistisk i forbindelse med livets indbyrdes forbundne netværk”.

Konceptet ”Støjfri ledelse”, som er udviklet af Bastian Overgaard, er en del af den regenerative tankegang i ledelse.

Scroll to Top