Frivillige løser kerneopgaver

Frivillige løser kerneopgaver

En rundspørge fra COK om brugen af frivillige i landets kommuner viser en ny tendens: De frivillige står ikke længere kun for hyggeopgaver og socialt samvær. De indgår i selve løsningen af kommunale kerneopgaver. Det stiller nye krav til ledelsesopgaven.

Sund fornuft er sendt til tælling i poliitk

Sund fornuft er sendt til tælling

Rationalet står for fald på den politiske scene. Viden og fakta viger til fordel for luftige politiske meningsbobler, enkeltsager og sjusket lovgivningsarbejde. Det underminerer borgernes tillid til ’systemet’ og spænder ben for samarbejdet lokalt, mener eksperter, ledere – og politikere.

Helle Riis

Konflikttema: Kald det kærlighed

Hvor mennesker er sammen om at løse en opgave, er der grobund for konflikter. Som leder er man ansvarlig for at sikre et godt arbejdsmiljø, og for mig kræver det at kunne løse konflikter en god kultur på arbejdspladsen.