udgives i samarbejde mellem

Få hjælp til det psykiske arbejdsmiljø

Store arbejdsmænger og tidspres er et velkendt tema i kommunerne og sætter det psykiske arbejds­miljø under pres på mange arbejdspladser. Det erfarer SPARKs konsulenter, når de kommer ud lokalt for at køre forløb med MED-udvalg, ledere og tillidsvalgte, bekræfter sekretariatsleder i SPARK, Marlene Skytte Schoop.

SPARK – Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne – er et partssamarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet og er sat i verden for at bistå kommunale arbejdspladser med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

– Når krav og ressourcer ikke hænger sammen, og når tidspresset og arbejdsmængden er for stort, kan både ledere og medarbejdere opleve at miste meningen i arbejdet, opleve, at de ikke bruger deres faglighed godt nok og farer vild i prioriteringerne. Og det er et svært tema at arbejde med, for hvor skal man begynde, og hvilke vilkår har man overhovedet indflydelse på, siger Marlene Skytte Schoop.

Et langt, sejt træk gør en forskel

Erfaringen fra efterhånden en del års arbejde på arbejdspladser i mange brancher og i hele landet er imidlertid, at det lange, seje træk kan gøre en forskel.

– Problemer med det psykiske arbejdsmiljø er ikke noget, man fikser over night. Men vi oplever arbejdspladser, som tænker forebyggende og fx hyrer os til forløb inden store forandringsprocesser i organisationen, eller hvis de ikke selv kan finde løsninger på fx et højt arbejdspres. Sammen med TRIO- og MED-udvalg kan vi sætte tiltag i gang, som over tid gør en forskel. Vores tilgang er via sparring at sætte dialoger i gang og understøtte processer, så MED/TRIO kan involvere kolleger, som sammen kan prioritere opgaverne., forklarer Marlene Skytte Schoop.
En vigtig pointe er, understreger hun, at arbejdsmiljøet er en fælles opgave og et fælles ansvar.

– Derfor arbejder vi med både ledere og tillidsvalgte – den danske model i lokalversion, kan man sige. Og vi arbejder med at gøre fx et stort arbejdspres til et organisatorisk ansvar frem for et individuelt problem, så det kan løses af organisationen frem for at gøre det til den enkelte stressramte medarbejders personlige anliggende.

Læs mere om, hvad SPARK tilbyder, her: vpt.dk/spark

Scroll to Top