udgives i samarbejde mellem

udfordring_header
Sådan får du nyansatte godt ombord

Sådan får du nyansatte godt ombord

Udfordring: Alle taler om manglen på arbejdskraft, som vil ramme den offentlige sektor. Derfor er det ekstra vigtigt at få de nye medarbejdere og ledere, du har ansvaret for at håndtere, godt ombord, så du kan holde fast på dem. Hvordan gør du bedst det? Coach Stig Kjerulf giver sit bud.

Af journalist Annette Aggerbeck//annette@aggerbeck-kommunikation.dk. Illustration: Niels Poulsen

Ansatte siger typisk ikke op, fordi de vil bruge deres viden et andet sted, men fordi de ikke passer ind i kulturen på deres arbejdsplads og derfor ikke føler sig hjemme, mener Stig Kjerulf, erhvervspsykolog og Offentlig Ledelses faste coach.

– Undersøgelser viser, at den største træfsikkerhed i forhold til at få medarbejdere til at blive er, at lederen allerede før en ansættelse tester det team, som medarbejderen skal ind i, så man kan finde en medarbejder, der passer ind i kulturen. Som nyansat nivelleres man med de andre. Man er måske meget positivt indstillet over for borgerne, når man starter som socialrådgiver i et jobcenter, men hvis de andre ansatte synes, at borgere er kværulanter, som man ikke bryder sig om, vil man få samme holdning som gruppen inden for et halvt år. Ellers siger man op, fordi man ikke bryder sig om kulturen. 

Gå langsomt frem med information, så det ikke bliver for overældende. Forvent ikke resultater i løbet af den første måned, for det tager typisk tre-fire måneder for medarbejderen eller lederen at falde til.
STIG KJERULF, OFFENTLIG LEDELSES COACH
 Skab tryghed og samhørighed

Der skal mere til end fagligt spændende opgaver, tiltalende ansættelsesvilkår og fine lokaler, for at en ny medarbejder eller leder får lyst til at blive. 

– Man fastholdes, når man føler sig tryg, fordi man har udviklet en følelse af at være en del af en ’familie’. Det skabes bl.a. ved, at man taler om sit privatliv og ikke kun om det faglige. Det er også vigtigt, at man som leder sørger for en dialogpræget kultur, hvor man kan tale om problemer i en fredelig atmosfære. Man skal have en god måde at tale sammen på, siger Stig Kjerulf.

Gå langsomt frem

Efter en ansættelse går der ofte tid, før man starter, og i den periode er det vigtigt, at man som leder opretholder kontakten, blandt andet med information via mails. Når medarbejderen møder op første dag, tager man godt imod medarbejderen, og alt er gjort klar i form af arbejdsstation, arbejdsmail, nøglekort osv. Stig Kjerulf anbefaler også, at man laver introforløb og makkerordninger, så man altid har en eller to andre medarbejdere at gå til. 

– Det er nemmere at fastholde nye medarbejdere end nye ledere, fordi medarbejdere automatisk kommer ind i et fællesskab med andre medarbejdere, mens ledere selv skal være opsøgende for at undgå at blive ensomme. Derfor er det også en god idé, at ledere får makkerordninger. 

Og så handler det om ikke at gå for hurtigt frem, pointerer Stig Kjerulf.

– Gå langsomt frem med information, så det ikke bliver for overældende. Forvent ikke resultater i løbet af den første måned, for det tager typisk tre-fire måneder for medarbejderen eller lederen at falde til. Tid er en vigtig faktor, for man kan ikke bare lige få folk tilpasset, hvis de skal blive. Så vær tålmodig. 

Scroll to Top