udgives i samarbejde mellem

Guide: Nyttige værktøjer i seniorledelse

Samtalen om din egen eller dine medarbejderes senkarriere er et vigtigt værktøj i arbejdet for at skabe de bedste vilkår i arbejdslivets sidste år. Viden på Tværs har udviklet værktøjer til senkarriere-samtalen – og til andre seniorindsatser. Bliv klogere her.

1: Sådan afholder du en senkarriere-samtale

Den nemmeste og mest direkte måde at undersøge, hvordan du selv og dine seniormedarbejdere får både lyst og mulighed for at blive i jobbet, er at tale sammen: Hvad motiverer, og hvilke ønsker og behov har I hver især til den sene del af jeres karriere? Som hjælp til denne ”senkarriere-samtale” har Viden på Tværs udviklet et helt nyt værktøj, som består af tre dele:

  • En guide til ledere inklusive skema til udviklingsplan og forslag til mailtekst til indkaldelse af seniormedarbejder
  • En digital spørgeramme til lederen
  • En digital spørgeramme til medarbejderen
     

Du og din medarbejder udfylder hver jeres skema og mødes til en samtale, som du indkalder til. Formålet med samtalen er at få en dialog om medarbejderens ønsker til det videre arbejdsliv. Samtalen kan slutte med, at I i fællesskab laver en plan med de konkrete initiativer og tiltag, I er blevet enige om.

Se samtaleværktøjet her

2: Håndbog til seniorindsats

KL og Forhandlingsfællesskabet har sammen med 43 kommuner dannet Seniorpartnerskabet, som arbejder for at give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere tid på det kommunale arbejdsmarked. Som et led i indsatsen har man udviklet en egentlig håndbog, som giver meget håndfaste og konkrete forslag til at organisere og forankre til den kommunale seniorindsats. 

Seniorpartnerskabet har udviklet værktøjer og løsninger, der kan inspirere jer og andre kommuner med jeres arbejde med seniorindsatser, der skal styrke fastholdelse og rekruttering af seniorer. Håndbogen er målrettet Hovedudvalget og MED-udvalg.

Download den her

3: Mere inspiration til seniorpolitik og -indsats

Seniorpartnerskabet har desuden udviklet en lang række andre værktøjer til arbejdet med seniorindsatser. Her findes bl.a. gode råd til kommunikationen, et inspirationskatalog, caseartikler og webinarer.

Se det hele her

Ny viden om at holde på de ældre medarbejdere

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har i en nordisk undersøgelse afdækket faktorer i arbejdsmiljøet, som har betydning for, hvornår ældre medarbejdere trækker sig tilbage fra jobbet.

NFA konstaterer bl.a., atdet kun er knap halvdelen af danske arbejdspladser, der forsøger at holde fast på ældre medarbejdere – især store arbejdspladser. Og særligt arbejdstagere, som er placeret højt i stillingshierarkiet oplever, at virksomheden gør en indsats for bl.a. at sikre nedsat arbejdstid.

Undersøgelsen viser, at to grupper trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet: De nedslidningstruede seniorer, som oplever en ubalance mellem høje arbejdskrav og begrænsede ressourcer. Det er typisk arbejdstagere med helbredsproblemer og ingen eller en kort uddannelse. De ressourcefulde seniorer trækker sig tidligt tilbage, hvis arbejdet ikke opleves som tilstrækkeligt tilfredsstillende, meningsfyldt og værdsat. Gruppen er mindre og omfatter ældre arbejdstagere med et godt helbred, længere uddannelse og mange kompetencer. For de ressourcefulde seniorer peger forskningen på, at positive arbejdsmiljøfaktorer som jobtilfredshed, indflydelse, anerkendelse og mening i arbejdet har betydning for, om de trækker sig tidligt tilbage.

Læs mere om undersøgelsen her

Scroll to Top