udgives i samarbejde mellem

Ledelse på tværs af generationer: Sådan får du dem til at arbejde sammen

Forestillinger, om at de unge er for krævende og forkælede, og at de ældre er gået i stå og nægter at udvikle sig, kan spænde ben for samarbejdet mellem generationerne på arbejdspladsen. Specialkonsulent Mia Nyborg Jørgensen giver sine bud på, hvilke benspænd du kan forvente i generationsledelse, og hvordan du bedst tackler dem. 

Af journalist Annette Aggerbeck // annette@aggerbeck-kommunikation.dk

”Arbejdet handler om meget mere end at tjene penge”.

De unge vil have et arbejdsliv, der er meningsfyldt, hvor de kan se sig selv som en vigtig brik i en større sammenhæng. De ønsker udviklingsmuligheder, frie rammer, kontinuerlig feedback og anerkendelse for deres indsats. Og selvfølgelig også et stærkt kollegialt fællesskab, som gør det sjovt at gå på arbejde.

”Man skal yde, før man kan nyde.”

Sådan er tilgangen til arbejdet blandt mange medarbejdere i den ældre generation. De opfatter sig selv som pligtopfyldende, og mange har fra barnsben lært at sætte arbejdet før meget andet. Og de er vokset op i den verden af i går, hvor en protestantisk arbejdsetik stadig hersker.

Vær oprigtig nysgerrig

Eller hvad …? For holder du fast i disse opfattelser af de unges og ældres tilgang til arbejdslivet, er din bane for seriøse benspænd som leder kridtet godt op.

– Hvis ældre medarbejdere fx opfatter unge som en generation, der ikke gider at bidrage, og som kun tænker på sig selv, og hvis unge medarbejdere fx ser på ældre som en generation, der er gået i stå, og som nægter at udvikle sig, kan det skabe misforståelser og samarbejdsproblemer, siger specialkonsulent Mia Nyborg Jørgensen, der blandt andet har specialiseret sig i ledelse af unge i sit arbejde i Kommunernes Udviklingscenter Komponent.

– Det er et faktum, at der er forskelle på unge og ældre medarbejdere og deres tilgange til arbejdslivet. Men forskellighed er ikke et problem – det er godt med forskellighed på arbejdspladsen, fordi opgaverne kan løses på et højere niveau, når vi er sammen med nogen, der ikke ligner os selv. Derfor har det stor betydning, hvordan du selv opfatter og italesætter generationernes forskellighed som leder. Du kan skabe en positiv holdning blandt dine medarbejdere ved at tale om unges og ældres forskellighed som en styrke frem for en udfordring.

Mia Nyborg Jørgensen peger også på, at det er en forudsætning for at kunne skabe noget godt sammen på arbejdspladsen, at man kan forstå og respektere hinanden.

– I skal kunne anerkende hinandens bidrag og ikke stædigt fastholde eget fokus som det eneste sande. Og her kan du som leder gå foran og vise vejen. Hvis du skal få de to generationer til at samarbejde gnidningsfrit, er det afgørende, at du viser, at du er oprigtig nysgerrig over for både de unge og de ældre medarbejdere og deres forskellige tilgange til arbejdslivet – det vil sige, at du skal være villig til at lytte og ændre din opfattelse.

Tag medarbejderne ind i dit ledelsesrum. Find ud af, hvad generationerne er drevet af og hjælp dem på vej ved at skabe et rum for samtaler om deres arbejdsmæssige præferencer.
Mia Nyborg Jørgensen, specialkonsulent i Komponent

For stort fokus på generationskløft

Mia Nyborg Jørgensen mener, at der i det offentlig rum er for stort fokus på, at der eksisterer en generationskløft.

– Når vi taler om unge og ældre medarbejdere, bliver det hurtigt en søgen efter forskelle, der fører til en kløft mellem generationerne. Men når det kommer til stykket, er der flere ting, der forener end adskiller de unge og ældre generationer. Det er fx vigtigt for begge generationer at bidrage positivt til verden og have nogle gode relationer på arbejdspladsen. Det er fundamentale værdier, som er en god præmis for et frugtbart samarbejde mellem generationerne.  

Det er også Mia Nyborg Jørgensens oplevelse, at der på arbejdspladserne og blandt ledere er en tendens til, at generationsforskelle ofte enten bliver overdrevet eller underdrevet.

– Når forskelligheder overdrives, er det typisk tegn på, at man ikke interesseret i at forstå hinanden og mødes. Når de underdrives og bagatelliseres, går man glip af at kunne bruge forskelligheden positivt. Der kan derimod opstå mange misforståelser, som skaber konflikter og afstand. Så det handler om at være nysgerrige og forsøge at sætte sig ind i hinandens livsanskuelser og arbejdstilgange. Der er gode ting at finde i begge generationers arbejdstilgange, så det handler om, hvordan du kan få det til at spille sammen. Synergien ligger i at tage det bedste fra begge verdener.

Forståelse styrker samarbejdet

Hvordan gør lederen bedst det?

– Tag medarbejderne ind i dit ledelsesrum. Find ud af, hvad generationerne er drevet af og hjælp dem på vej ved at skabe et rum for samtaler om deres arbejdsmæssige præferencer. Tal med dine medarbejdere om, hvorfor de er på arbejdspladsen. Lad dem sætte ord på selv. Spørg ind til, hvad deres individuelle arbejdspræferencer er: ”Hvordan ser det gode arbejdsliv ud for dig? Hvad ønsker du, og hvad vil du bidrage med?”.
Det skal være tydeligt for medarbejderne, påpeger Mia Nyborg Jørgensen, hvad de hver især ønsker, og hvad de vil bidrage med.

– Det er ofte lukkethed, der skaber misforståelser og samarbejdsproblemer. Men når medarbejderne kender hinandens ønsker og hinanden som personer, får de en større forståelse for hinanden. Det styrker samarbejdet, siger hun.

Hvordan udnytter lederen bedst deres forskellige kompetencer og erfaringer?

– Kortlæg deres kompetencer gennem åbne samtaler og skab gode læringsalliancer. Vælg at sætte de mest forskellige medarbejdere sammen, så de kan lære af hinanden. Her er det vigtigt at huske, at det ikke kun er de ældre, der skal lære af de unge eller omvendt. Begge generationer kan lære af hinanden. Fokuser på: Hvordan kan I gøre hinanden klogere og bedre? Gør det meget tydeligt, at begge generationer kan tilføre hinanden noget godt.

For der er, understreger hun, mange ting, generationerne kan lære hinanden. – De unge kan fx lære de ældre at sætte spørgsmålstegn ved status quo. Det kan være sundt for alle at undre sig over, hvorfor vi egentlig gør, som vi gør. Hvilken værdi skaber det egentlig? Er der noget, vi bør lave om? Og er der noget, vi bør være mere bevidste om, hvorfor vi gør? De ældre kan fx lære de yngre at finde glæden i pligten i sig selv. Der kan være en motivation i at give lidt af sig selv, for at noget fælles skal lykkes, siger Mia Nyborg Jørgensen.

6 veje til vellykket generationsledelse

1. Skab en positiv holdning ved at tale om unges og ældres forskellighed som en styrke frem for en udfordring. Det har stor betydning, hvordan du opfatter og italesætter forskellighed.

2. Faciliter en oprigtig nysgerrighed på hinanden – den slags nysgerrighed, hvor man er villig til at ændre sit eget perspektiv.

3. Skab et fælles fundament, hvor medarbejderne får øje på de grundsten og tilgange til arbejdet/borgerne, som de er fælles om og kan arbejde ud fra.

4. Vær åben for reel inddragelse og medindflydelse – lad medarbejderne i fællesskab prøve ting af.

5. Eksperimenter med reverse mentoring – at både den ældre og unge agerer mentorer og sparringspartnere for hinanden.

6. Giv noget af dig selv og vær tydelig på, hvem du er – både som leder og som menneske. Det åbner også op for, at både yngre og ældre medarbejdere giver noget af sig selv til hinanden og fællesskabet.

Kilde: Mia Nyborg Jørgensen, specialkonsulent i Komponent

MIA NYBORG JØRGENSEN

Specialkonsulent i Komponent, Kommunernes Udviklingscenter. Cand.scient.pol. med speciale i Organisation og Ledelse. Har det seneste år holdt mere end 40 oplæg og workshops om ledelse af unge og de forskellige generationer. Desuden vært i Væksthus for Ledelse og ekstern lektor på Københavns Universitet.

Scroll to Top