udgives i samarbejde mellem

Tine Lyholm

Vi skal gøre os fortjent til det gode samarbejde

Hvordan skaber vi levende, sammenhængende organisationer med mennesket i centrum? Og hvornår gør vi os som ledere fortjent til at forene og frisætte organisationens psykologiske og sociale kapital i kampen mod mistrivsel og stress? Det er to centrale spørgsmål, som ’væredygtig ledelse’ kan bidrage med svar på.

Af Tine Nyholm

Langvarig, usund arbejdsbelastning, presserende deadlines, krav om nye procesforbedringer, der skaber frustration og lavere produktivitet hos medarbejderne koblet med en voksende ubalance mellem arbejdsliv og privatliv.

Det er den perfekte opskrift på mistrivsel og stress. Og formentlig noget, både ledere og medarbejdere i de fleste organisationer kan sætte flueben ved i større eller mindre grad.

Derfor er det helt store spørgsmål i en verden, der kun kører hurtigere og hurtigere, som mange både stiller og forsøger at besvare selvfølgelig: Hvad gør vi ved det? Hvordan kan vi komme forbi den mistrivsel og stress, som rammer både medarbejdere og ledere i højere og højere grad?

Hvad er væredygtig ledelse?

Mit bud er væredygtig ledelse og humanokrati. Det er muligvis to begreber, du ikke har stiftet bekendtskab med før, så lad mig forklare:

Væredygtig ledelse handler om at sætte mennesket og de menneskelige værdier i centrum for din ledelse. Dit fokus er sætte psykologisk og social kapital fri og fokusere på mental sundhed og agil samskabelse i hele organi­sationen. Du udskifter autoritet med personligt og menneskeligt nærvær og arbejder målrettet ud fra, at stress, konflikt, forandring og forskellighed er udgangspunkt for læring. Du er bevidst om, at magt må vige pladsen for, at du kan skabe medledelse, der bygger på tillid. Og at det er altafgørende, at medarbejderne finder me­ning i arbejdet og strategien.

I praksis betyder det, at du som leder inddrager medarbejderne i en helt ny grad. Væredygtig ledelse sender bureaukratisk funderet fastholdelse, kon­trol og fremmedgørelse til hjørne og skaber en kultur, der sætter trivsel, passion og talent fri. Min erfaring fra arbejdet med væredygtig ledelse i virksomheder er, at tilliden og ærligheden vokser, og stresskurverne dykker i takt med, at denne ledelsespraksis breder sig.

Uanset hvor faglig kompetent du er som leder, kan du aldrig beordre en bestemt adfærd i organisationen eller bestemme, at dine medarbejdere skal være begejstrede for de ændringer, du foreslår. Tværtimod.
TINE NYHOLM

Yeah, right – men hvordan?

Det lyder jo meget godt, men hvordan pokker skal jeg gøre det, tænker du måske? Og det kan jeg godt forstå. At ændre grundlæggende på det mindset og senere den praksis, som gennemsyrer en organisation, sker ikke over night. En afgørende forudsætning og afsæt er dog at forstå tankegodset bag:

Fremtidens ledelse og organisationers vækst og konkurrencedygtighed er afhængig af, at vi lærer at gøre os menneskeligt fortjent til, at det daglige samarbejde vi har med folk omkring os, er kendetegnet ved gejst, glæde og meningsskabende engagement.

Uanset hvor faglig kompetent du er som leder, kan du aldrig beordre en bestemt adfærd i organisationen eller bestemme, at dine medarbejdere skal være begejstrede for de ændringer, du foreslår. Tværtimod. Du skal fremme adfærdsændring gennem forståelse og motivation. Og det kræver, er min påstand, væredygtighed. Væredygtighed handler om at praktisere menneskelighed på en måde, der fremmer psykologisk tryghed, diversitet, frivillighed og samskabelse. Det forudsætter omtanke, ærlig selvindsigt og respektfuld dialog, hvis du vil udvikle medarbejderne og dermed virksomheden.

Sørg for opbakning til processen

I praksis betyder det, at når du skal en stå stor forandring, skal du have opbakning. Du skal have både topledelse og medarbejdere med dig. Det kræver, at du ikke kun er fagligt skarp, men også har overskud til at være nærværende som menneske. Den leder, der formår at bringe sig selv og sine medarbejdere i en optimal, mental præstationstilstand, kan også navigere dem gennem nok så stressende forandringsprocesser med imponerende resultater – og med den mentale sundhed i behold.

Væredygtig ledelse har altså fokus på at være mere, frem for at presse andre til at gøre mere. Fokus er på at hylde friheden til at fejle og være lærende, som afspejler sig i dagligdagens commitment, kreativitet og realisering. Og som cementerer, at når vi er nærværende og praktiserer hverdagsvisdom lige dér, hvor vi årvågent, menings- og medskabende indgår og er til, skaber vi udvikling og vækst.

Fremgang kommer med en pris

Professor Claus Nygaard fra Institute for Learning in Higher Education adresserer det sådan her i forordet til min bog om værdygtig ledelse: ”I denne tid er væredygtig ledelse mere vedkommende end nogensinde før. I takt med teknologiseringen og moderniseringen af samfundet er vi over en kam blevet bedre, hurtigere og mere effektive, end vi har været tidligere. Men samtidig må vi også sande, at denne fremgang kommer med en pris. Arbejdsrelateret mistrivsel og stress er blevet et almindeligt problem blandt medarbejdere. Det synes, som om vi er kommet til – uforvarende – at ofre menneskets ve og vel på rationalitetens forkromede alter. Mistrivsel og stress går hånd i hånd og har store konsekvenser for både medarbejdere og virksomheder”.

Mit budskab er, at væredygtig, humanokratisk praksis forener vores behov for at reflektere, lære, deltage og skabe og samtidig bygger hele mennesker og menneskelige organisationer op. Det gør det muligt at være meningsfuldt til, både i sig selv og i sine samarbejdsrelationer. Et sted at starte er at reflektere over disse spørgsmål:

  • Oplever dine medarbejdere, aftagere og samarbejdspartnere, at du lytter til og lærer af menneskene omkring dig?
  • Hvordan organiserer I jer meningsskabende – og hvad skaber mening for jer?
  • Hvordan vil øget bevidsthed om det kunne styrke jeres mentale sundhed og sammenhængskraft?   
  • Hvordan skaber I transparens i tillidsskabende miljøer, som får mennesker og samarbejdsrelationer til at vokse?
TINE NYHOLM

Cand.pæd. i pædagogisk psykologi og ejer af Commitment Lab. Arbejder som proceskonsulent, kursus-og workshopleder, erhvervspsykologisk supervisor, kognitiv coach, skribent i Børsen m.fl. Bidragyder i antologierne Frivillig ledelse og Coaching i nyt perspektiv og forfatter til bogen Væredygtig ledelse og humanokratisk praksis (2023).

Scroll to Top