udgives i samarbejde mellem

Glade, engagerede og positive medarbejdere og kolleger skaber god ledertrivsel

Det er de gode samarbejdsrelationer og opbakning både nede- og oppefra, som er afgørende for, at lederne er glade for at gå på arbejde og trives i jobbet. Mens stort fokus på økonomi og drift, som æder al tiden fra udvikling, sender ledernes trivselskonto i rødt. Det viser en rundspørge til fem medlemmer af ledersektionerne i Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal. 

Af journalist Tina Juul Rasmussen // tina@juul-kommuniktion.com

Christina Lehtinen, indehaver af konsulentvirksomheden Back On Track og medlem af Ledersektionens bestyrelse i Dansk Socialrådgiverforening

Hvordan trives du i jobbet som leder lige nu? 

– Jeg trives rigtig godt som selvstændig. Jeg er min egen chef, styrer selv mine opgaver og min tid, beslutter selv hvor jeg lægger min energi, hvordan jeg prioriterer og rammerne for det. Det er essentielt for min trivsel og er en af de afgørende grunde til, at jeg valgte at gå selvstændig. Friheden betyder rigtig meget. Jeg vil hellere leve på en sten end at knokle for at tjene mange penge. Frihed er også at komme væk fra stive systemer, hvor det er svært at komme igennem med tingene. Det oplevede jeg ofte tidligere som leder. 

– Min arbejdsdag er meget varieret. I perioder løser jeg interim ledelsesopgaver ude i virksomhederne og møder ind, som hvis jeg var ansat. I andre perioder arbejder jeg mere som konsulent – har møder med kunder og er ude at levere enkeltstående ydelser. Samtidig har jeg mulighed for at prøve egne ideer af, lære af dem og har lov at nørde ned i noget, jeg virkelig interesserer mig for. Det giver mig kæmpe trivsel. Så at gå selvstændig er den bedste beslutning, jeg har taget i mit liv – efter ti års tilløb. 

Hvad kan påvirke din trivsel i negativ retning?

– Som leder i en virksomhed eller organisation er det min erfaring, at arbejdsvilkår og rammer ofte betyder, at det ikke er muligt at levere til et 12-tal hver gang. Den præmis går ikke som selvstændig. Her føler jeg, at jeg altid skal levere mit ypperste, da jeg jo selv sætter rammerne. De ydelser, jeg sælger til kunderne, skal jeg også selv levere for at være troværdig. Og så fylder økonomien selvfølgelig noget. Både at have styr på den, men også at tjene penge nok. Jeg er dog heldig, fordi jeg ikke har investeret millioner i fx et stort produktionsapparat.

Hvad kan påvirke den i positiv retning? 

– At mærke ro, have tid til refleksion, supervision og mindfulness. Det er med til at udvikle og motivere min kreativitet og mit engagement og sikre min trivsel, som påvirker min indsats. Og det at kunne rykke hurtigt på ting, fx en ny idé, en ny vej at gå. Jeg sidder ikke på en supertanker, som tager år at vende rundt. Som offentlig leder oplevede jeg at blive mødt med holdninger som ”ah, nej – tiden er ikke lige til det nu”, hvis jeg kom med nye ideer, fx om frisættende ledelse, som jeg var meget optaget af. 

Jannie Marckstrøm Wranér, næstformand i HK Kommunal Chefgruppens bestyrelse og HR-chef i Hovedstadens Beredskab

Hvordan trives du i jobbet som leder lige nu? 

– Jeg stortrives som chef på en fantastisk arbejdsplads. Jeg har indflydelse, god sparring med mine direktører og en kompetent og engageret medarbejderstab. Jeg er glad for mit arbejde – har det rum, jeg gerne vil have og kan få lov at beskæftige mig med de ting, jeg synes er spændende. Det føles fedt! Min dyne er ikke tung om morgenen – og langt de fleste dage møder jeg ind med nærvær, godt humør og overskud. Jeg forestiller mig, at mine medarbejdere mærker det ved, at der en god stemning i afdelingen. Det lyder banalt, men det er sindssygt vigtigt, at jeg som chef mentalt har overskud og lyst til lige at høre: ”Hvordan går det derhjemme?”. Det skaber et plus hos medarbejderne, som jeg mærker den anden vej ved, at folk rykker sammen i bussen, hvis vi er pressede. 

Hvad kan påvirke din trivsel i negativ retning?

– Hvis driften bliver så omfattende, at der ikke er tid til fordybelse og udvikling. Så kommer man let til at føle, at man hele tiden er bagud, og opgaverne kan let komme til at blive løst lidt med venstre hånd. Vi er generelt hårdt presset i det offentlige –vi skal til enhver tid kunne leve op til en eventuel markedsafprøvning af vores ydelser: Hvad koster tingene hos de private leverandører? Det kan godt betyde, at der går meget drift i den uden tid til alt det ’lækre’ – at drive udvikling. Og når det sker, kan jeg mærke, at det frustrerer mig. Hvis jeg så heller ikke vil presse medarbejderne for meget, ender opgaverne jo kun ét sted – hos mig. Det er en dårlig spiral at komme ind i, som dræner overskuddet.   

– Når det sker, at vi er ved at brænde sammen driftsmæssigt, kan jeg række ud til mine chefkolleger og direktionen og fx midlertidigt bede om ekstra ressourcer. Her er vores organisation ret rummelig. På det mere personlige plan kan jeg hente energi ved at dyrke motion, fx løbe mig nogle ture. Det gør jeg, hvis jeg er kørt fast – så kan hjernen sortere alt det væk, jeg ikke har brug for. Det skaber overblik for mig. 

Hvad kan påvirke den i positiv retning? 

– Det kan glade, engagerede og positive medarbejdere og kolleger. Har man det, kan det meste lade sig gøre. Vi er en chefgruppe, som taler meget sammen, og hvor den psykologiske tryghed er blevet høj. Så vi kan godt ringe til hinanden og bande og svovle lidt, og så er det overstået. Men det er også motiverende at opleve, at vi har samme høje ambitioner og vil det samme med virksomheden. 

– Vi har også en direktion, som er meget opmærksom på, at vi skal kunne lide at være her. Kan vi ikke det, skal vi drøfte hvorfor. Det bliver italesat, at vi skal sige tingene, som de er. Og det er helt legalt at sige sin mening højt både hos direktionen og i chefgruppen generelt. Vi har også lige fået en trivselsrating på 8,2 ud af 10, så selv om visse dage kan være hårde og frustrerende, synes jeg godt, at vi kan være stolte af vores arbejdsplads.  

Lars Aarøe Hansen, formand for HK Kommunal Chefgruppens bestyrelse og voksenspecial- og psykiatrichef i Kalundborg Kommune 

Hvordan trives du i jobbet som leder lige nu? 

– Jeg trives egentlig okay, men jeg kan godt mærke, at der er en meget stort pres på, især i forhold til økonomi og på at overholde budgettet. Det betyder, at jeg bruger hovedparten af min tid på at sikre det og er i beredskab ift. at kunne svare på eller forklare eventuelle afvigelser i økonomien. Økonomi har hele tiden førsteprioritet, og derfor får jeg ikke altid givet resten af min ledelsesgerning nok opmærksomhed. Hvilket så igen gør, at jeg har en oplevelse af at være bagud og en fornemmelse af, at der nok er noget, jeg ikke har nået eller har overset. 

Hvad kan påvirke din trivsel i negativ retning?

– Når jeg oplever, at der ikke er forståelse for, hvad de vilkår – lovgivning, retningslinjer og cirkulærer – som jeg arbejder under, betyder, at jeg ofte er ”bundet på hænde og fødder” i forhold til valgte opgaveløsninger. Det kan også være unuancerede og ikke korrekte udlægninger af sager, eller når jeg bliver pålagt opgaver der efter min opfattelse burde være løst et andet sted.

– Det kan godt påvirke mit humør og få mig til at føle mig som en gammel, sur mand. Jeg har måske også lidt problemer med koncentrationen. Jeg gør én ting, men glemmer så en anden. Det kan gøre mig møgirriteret og nok også skuffet over, at folk ikke kan se det større billede. At man suboptimerer på sit eget område og ikke ser på, hvad der gavner kommunen og borgerne. I min optik kunne vi gøre en masse, hvis vi så mindre på den lovmæssige styring af området, men som chefer bliver vi altid målt på bundlinjen … Og da jeg er meget dårlig til poker, kan man se på mig, hvad det gør ved mig. Min direktør siger, at mit kropssprog er meget tydeligt.

Hvad kan påvirke den i positiv retning? 

– Når vi alligevel lykkes med vores opgave på trods af vilkårene. Og så at jeg har gode chef- og ledelseskolleger, dygtige og loyale medarbejdere og forstående politikere. Jeg er begunstiget af nogle meget dygtige mellemledere og en direktør, som gerne vil drøfte tingene med mig. 

– Jeg har også lært over årene fx at læse, men ikke svare på mails, når jeg har fri og ikke at have mobiltelefonen tændt i ferien. Jeg forsøger at lære mine medarbejdere det samme. Det har taget mig mange år at få lavet regler for mig selv og være opmærksom på, at når jeg bryder dem, gør jeg det bevidst. Jeg har også taget et mindfulnesskursus, hvor jeg bruger åndedrætsøvelserne, når jeg lige har brug for at koble af i ti minutter. Så sætter jeg mødeskilt på døren og tager en pause. Eller går en tur rundt om bygningen.

– Jeg ved også godt, at vilkårene er de samme for os alle sammen, og jeg sparrer fast med en kollega en gang om måneden – det er med til at gøre, at jeg overlever. Det handler om at acceptere, at jeg ikke kan løse det hele. Der er nogle ting, jeg kan gøre noget ved, og andre kan jeg ikke. 

Maria Mankov, borgerservice- og ydelseschef, Center for Arbejdsmarked, Ballerup Kommune og medlem af HK Kommunal Chefgruppens bestyrelse

Hvordan trives du i jobbet som leder lige nu? 

– Lige nu er min trivsel udfordret. Jeg har meget travlt, og sammenlægninger af personalegrupper på tværs af centre giver udfordringer, for når man laver om på medarbejdernes arbejdssted og -vilkår, bliver de meget påvirkede af det. Det mærker jeg ved, at de projicerer deres vrede over på mig og er utilfredse med mig som leder. Det er psykisk hårdt. Samtidig er arbejdspresset meget stort i øjeblikket. Jeg får nu 70+ medarbejdere under mig, der langsomt er kommet glidende. Det er mange, hvis jeg skal kunne engagere mig ordentligt i alles trivsel. Heldigvis er min ledelse meget opmærksom på det, så jeg får også ekstra ledelsesressourcer til at understøtte mig. Min største udfordring er at takke ja til hjælpen.

Hvad kan påvirke din trivsel i negativ retning?

– Jeg har desværre en tendens til at tage personalesager med hjem og har svært ved at give slip. Jeg kommer til at holde af mine medarbejdere, og derfor påvirker det mig også meget, hvis de ikke trives.

Det påvirker mig også meget, hvis medarbejderne ikke har samme arbejdsmoral som mig. Jeg er typen, som kommer kravlende på arbejde, næsten uanset hvor syg jeg er, og så bliver min retfærdighedssans udfordret, hvis nogle melder sig syg med lidt forkølelse. Så min egen arbejdsmoral kommer til at styre, hvad jeg forventer af andre. Det arbejder jeg med, da jeg er bevidst om, at man ikke kan forvente det samme af andre, som jeg kan presse mig selv til.

 Hvad kan påvirke den i positiv retning? 

– At jeg har en fantastisk ledelse, som bakker mig op. Og når medarbejderne trives og er glade. Når borgerne er glade. Men mest af alt når jeg kan se en udvikling i den enkelte medarbejder, som måske ikke havde en tro på sig selv fra start, men har et stort potentiale. 

– Jeg motiveres af, når vi alle brænder for den samme opgave og går en ekstra mil for at nå i mål. Når man bliver helt høj af et resultat eller en idé og bare må dele den med sine kolleger. Jeg tror på, at med en leder, der er dygtig til at motivere, kan der skabes idéer, som aldrig er set før, og resultater som man ikke troede kunne opnås. Alle medarbejdere har potentiale i sig, det er i et samarbejde mellem leder og medarbejder at det kan forløses. I min kommune er der plads til at komme med ideer og føre dem ud i livet. Bare i de otte år, jeg har været her, er der sket så meget nyt. Det gør, at jeg holder fast.

Cita Thinggaard Nielsen, teamleder i Erhverv og Beskæftigelse, Job og Fleksjob i Thisted Kommune og medlem af Ledersektionens bestyrelse i Dansk Socialrådgiverforening

Hvordan trives du i jobbet som leder lige nu? 

– Jeg er glad for at være teamleder, glad for min rolle her. Det at være så tæt på medarbejderne betyder meget for mig, fordi jeg tror på, at nærværende ledelse er vigtigt. Jeg kan også se, at det gavner medarbejdernes trivsel, og jeg plejer at sige, at de er mine arme og ben. Uden dem kan jeg ikke gøre noget, så jo mere, jeg kan understøtte dem og deres faglighed, desto bedre lykkes vi også med vores opgaver.

– Derudover sætter jeg pris på, at jeg stadig har det faglige perspektiv med i arbejdet, at jeg stadig bruger min baggrund som socialrådgiver. Jeg er teamleder med fagligt ansvar, og er derfor med helt nede på enkeltsagsniveau i nogle tilfælde. Men grundlæggende er det mine 24 medarbejdere, der gør, at mit arbejde er helt fantastisk, og det er her, jeg henter min energi som leder. 

Hvad kan påvirke din trivsel i negativ retning?

– Når lovgivning og regler bliver det primære i vores arbejde og æder vores faglighed. For mig som socialrådgiver er grundprincipperne i socialt arbejde – den helhedsorienterede indsats med etik og faglighed i højsædet, som sikrer, at borgerne får, hvad de har krav på – meget vigtige. Og det er min fornemste opgave som leder at sikre, at det sker. Så den omtale, der er i medierne af enkeltsager, kan godt påvirke mig i negativ retning, fordi det ofte er taget ud af en kontekst og får os til at fremstå som dårlige til vores arbejde. Det tager min energi, at vi ikke har mulighed for at forsvare os. Især i forhold til lukningen af jobcentrene synes jeg ikke, at ministeriet har vores ryg som vores øverste arbejdsgiver, der sætter rammerne for vores arbejde. 

– Samtidig ved jeg godt, at det er et vilkår i en politisk ledet organisation, så jeg skal finde ud af at navigere i det. Men når mine medarbejdere bliver beskyldt for ikke at ville yde værdig sagsbehandling, som var argumentationen i Delaftale 2, bliver jeg sur, irriteret og kort for hovedet, for de gør virkelig en stor indsats hver dag. Det er heldigvis ikke det dominerende billede, men enkeltsagerne påvirker os. 

Hvad kan påvirke den i positiv retning? 

– At vi leverer gode resultater – at vi lykkes med at få borgerne i arbejde, at vi har minimalt af fejl, og når medarbejderne bliver fagligt sultne efter mere. Jeg elsker at følge den faglige udvikling hos dem, som måske har været lidt forsigtige, men som så tør gå frem. Derfor ligger det mig også på sinde at klæde de nyuddannede socialrådgivere godt på til arbejdslivet. 

– Jeg motiveres også af, at jeg er ved at skrive speciale i min diplomuddannelse i ledelse. Det har givet mig energi at få en masse teori sat på mit lederhåndværk – om forandringsledelse, motivation og visionsledelse, og jeg har en kollega, som også går på uddannelsen, så vi har nogle gode drøftelser om vores udfordringer.

Scroll to Top