udgives i samarbejde mellem

Lederen_banner_juni23
Modig offentlig leder - Anders Fløjborg

Lederen: Vi kan vælge en ny vej

Det kræver et opgør med vanetænkning om ledelse på begge sider af bordet, hvis vi skal styre den offentlige sektor sikkert igennem det næste årtis udfordringer.

Af Anders Fløjborg, afdelingsleder i Vordingborg Kommune og formand for ledersektionen i Dansk Social-rådgiverforening

Den offentlige sektor står over for en omstilling, vi endnu kun har set begyndelsen af. Uanset regeringens farve og de økonomiske konjunkturer skal vi levere velfærdsydelser og løse myndighedsopgaver stadig mere effektivt – uden væsentlig flere penge eller ekstra medarbejdere til formålet. Så på en eller anden vis skal vi have løst kerneopgaverne bedre og smartere. En hård, men ikke umulig, udfordring.

Umuligt bliver det kun, hvis omstillingen skal gennemføres i et klima af gensidig mistillid mellem ansatte og arbejdsgivere. Hvis arbejdsgiverne tror, at medarbejderne bare klynker og ikke gider gøre en indsats for det fælles bedste. Hvis de ansatte ser ethvert forsøg på effektivisering som et angreb på deres faglighed og velerhvervede rettigheder.

Dette scenario er en reel risiko. Når et system kommer under pres, søger parterne instinktivt mod skyttegravene. Sker det, får vi mange år med ufrugtbare konfrontationer både på arbejdspladserne og i offentligheden, og borgernes tiltro til de offentlige tilbud vil dale.

Ni bud på god offentlig ledelse
Men – vi kan vælge en anden vej. En vej, hvor ledere og medarbejdere bliver medspillere i omstillingen af velfærdssamfundet. Det kræver dog, at parterne får et klarere fælles billede af, hvordan den offentlige sektor bør styres og ledes.

Som ledersektion i en fagforening for offentligt ansatte har vi særlige forudsætninger for at forstå, hvordan både medarbejdere og arbejdsgivere tænker. Derfor har vi formuleret en fælles platform med ni bud om god offentlig ledelse. Bud, der forhåbentlig kan fremme refleksion, debat og i sidste ende føre til bedre ledelse og samarbejde om fremtidens velfærd. Hvis du som leder kan blive enig med dine medarbejdere om disse tre udsagn, er succesen inden for rækkevidde:

1. Ledelse er for vigtig til at overlade til lederne
God ledelse udøves i samspil og samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Dygtige ledere involverer, delegerer og motiverer medarbejdere til at tage ansvar, vise følgeskab og levere konstruktivt med- og modspil. Vi har som ledere et samlet ansvar for både økonomi, kvalitet og arbejdsmiljø. At have godt styr på ressourcer, retning og resultater er den sikreste vej til høj trivsel og arbejdsglæde.

2. Det er resultaterne, der tæller
Som ledere er det vores ansvar at skabe resultater, og dem skal vi styre efter og bedømmes på. Gennem relevante målinger, feedback og dialog skal vi sikre, at vores indsats er effektiv, så vi får det rigtige ud af den. Vi skal som ledere ikke blot optimere vores egne resultater, men lede med det fælles bedste for øje. Vi skal kunne være holdspillere på tværs af enheder, forbinde top og front samt bygge bro mellem faggrupper, forvaltninger og sektorer.

3. Vi skal værne om samarbejdskulturen
MED-systemet skal være et forum til at opbygge og fastholde et godt samarbejde, hvor medarbejderne oplever sig ordentligt informeret om og involveret i beslutninger om arbejdspladsens udvikling. Samme kvaliteter skal vi som ledere efterstræbe i det daglige samarbejde.

Så kære leder og medarbejder: Den gode ledelse kommer ved at vise, hvordan ledelse og medarbejdere udfolder sig. Uddannelse er nødvendig – og intet slår handling.

PS: Du kan læse alle ni bud for god offentlig ledelse på www.socialraadgiverne.dk

Scroll to Top