udgives i samarbejde mellem

whatshot_ny
Den digitale leder - erhvervsforsker Søren Schultz

What’s hot: Den digitale leder

Facebook kan blive fremtidens forsamlingshus, mener erhvervsforsker Søren Schultz Hansen, som råder offentlige ledere til at være oppe på de digitale dupper og blandt andet bruge de sociale medier til at dyrke ’tiltideværende’ ledelse. 

Af journalist Tine Sejbæk // tinesejbaek@gmail.com

Hvordan udfordrer den digitale udvikling ledere?
– Som leder i dag er man nødt til at bruge og sætte sig ind i de nye digitale systemer og platforme til fx intern kommunikation. Mange af de systemer, der er indført i den offentlige sektor, er påbudt ved lov. Så det kan være en reel trussel mod ens job som leder, hvis man ikke hopper med på den digitale vogn.

Hvis man ikke har flair for det digitale, hvilke alliancer kan man så indgå?
– Man skal selvfølgelig bede sin ledelse om at blive uddannet godt i de nye systemer, men det er langtfra altid nok. Man kan derfor også alliere sig med en ung kollega, der har flair for det. Jeg anbefaler tovejsmentorskab. De ældre kan bidrage med at kende virksomheden godt. De unge kan fortælle om fx digitale medier, som de kender indefra, siger Søren Schultz Hansen.

– Som leder kan man også bruge de digitale (og sociale) medier til at udøve tiltideværende ledelse, dvs. skabe nærvær i tid, ikke i rum. Det handler bl.a. om at give hurtig feedback, og så er det mindre vigtigt, om det altid foregår ansigt-til-ansigt. Man kan fx sende en sms efter et møde med ordene: ╙God præsentation. Der var lige et par ting, dem tager vi i morgen╙. Man kan også, i afdelingens egen gruppe på Facebook, rose en medarbejder: ╙Jeg var til møde med Ulla, det gik rigtig godt╙ – hvilket tilmed har den effekt, at de andre liker opslaget, hvilket igen giver mere anerkendelse.

– Så nærvær i ledelse handler ikke nødvendigvis om at have et 1:1-møde med medarbejderen hver 14. dag. Det er vigtigere at skrue op for kvantiteten via en sms, et opslag i en Facebookgruppe eller et kort Skypemøde.

Kan man bruge Facebook i sin ledelse?
– Man skal, jo før des bedre, inddrage de sociale medier i sin ledelse. Begynd med en lukket Facebookgruppe for afdelingen og connect også på LinkedIn. Især de unge forventer, at professionel ledelse sker via de sociale medier. De er digitale indfødte, og for dem er det uforståeligt og gammeldags blot at bruge et intranet, der jo ikke har det samme sociale element.

– Mange ledere tænker: “Jeg skal ikke være Facebookven med mine medarbejdere, det er jo folk, jeg skal hyre og fyre”. De tror, at professionel ledelse er adskillelse. Men det er ikke logisk for de digitale indfødte. De tænker i stedet: “For at min leder kan lede mig, må hun også kende mig som privatperson”. Og det er uheldigt, hvis lederen holder fast i som noget givent, at ╙alle jo er enige om, at professionel ledelse er at adskille de to verdener╙. Så skal man i hvert fald forklare de unge hvorfor.

Sociale medier kan også bruges til at opnå konstruktiv dialog med borgerne. Hvordan udnytter lederen bedst det potentiale?
– Facebook har potentialet til at være et nyt forsamlingshus. Man skal dog gøre sig klart, at den konstruktive dialog ikke spreder sig som en steppebrand, blot fordi man poster lidt på kommunens Facebookside.

– Aalborg Kommune havde fx et projekt, hvor de ønskede at inddrage borgerne i at lave strategier for skolerne og brugte Facebook til at få input. Man kan også bruge fx skolernes Facebooksider og få konkrete ambassadører, gerne unge, til at dele noget på deres sociale medier. Og reglen er: Hellere poste en gang for meget end en gang for lidt. Frekvens er nøgleordet!

Søren Schultz Hansen er erhvervsforsker, ekstern lektor på CBS og forfatter til bogen Digitale indfødte på job.

Scroll to Top