udgives i samarbejde mellem

To digitale ledere

To digitale ledere

Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening og Hannah Schierup, teamchef i Borgerkontakt og Digital Innovation i Københavns Kommune er begge digitale ledere – på forskellige måder – hør her hvordan.

Af journalist Tine Sejbæk // tinesejbaek@gmail.com

Sociale medier kan skabe bevægelse i den offentlige sektor

Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening


Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening:

Hvordan bruger du de sociale medier strategisk som leder i Dansk Socialrådgiverforening?
– Når journalister ringer, er det vigtigt at kunne rådføre sig med praksis. Her er der flere lukkede rum, især på Facebook, hvor jeg hurtigt kan involvere topkompetente socialrådgivere. Det at have denne politisk-faglige dialog inspirerer alle deltagerne, fører til læring, faglig udvikling og ny udvikling af politik. De sociale medier er også gode til at skabe bevægelser og være medlemmernes talerør.

Hvilke overvejelser gør du dig om, hvad du lægger ud og ikke lægger ud?
– Det at overskride grænser er en del af rollen. Jeg sparrer ofte med andre og kan opleve, at opslagene balancerer på en knivsæg. Jeg har fx for nylig lavet et opslag om, at også medarbejdere har et stort ansvar for at få samarbejdet med ledelsen til at fungere. Det var jeg noget afventende over for, men jeg har indtil videre kun fået positiv feedback. Derudover agerer jeg ud fra, at medier som Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram kan noget vidt forskelligt. Der er flere veje til målene.

Skelner du mellem dig selv som privatperson og næstformand?
– Jeg kan ikke poste noget og lægge min kasket fra mig. Dog vil jeg gerne vise mig både som privatperson og politisk person, så jeg giver også noget af mig selv. Mine venner og familie savner indimellem den Niels, de kender, på min profil. ╙Det, du slår op, er meget fagligt og politisk╙, siger de. Ja, for min livsopgave er at bidrage til en offentlig sektor, der kan meget mere, end den kan i dag. Det kan de sociale medier i høj grad understøtte, fordi de netop egner sig til den type kvalitative udvekslinger.

Nye teknologier skaber værdi for borgerne

Hannah Schierup, teamchef i Københavns Kommune
Hannah Schierup, teamchef i Borgerkontakt og Digital Innovation i Københavns Kommune

Hvordan håndterer du at lede den digitale udvikling?
– Jeg følger hele tiden med, bliver inspireret af den teknologiske udvikling og af, hvordan andre anvender teknologierne. Og så handler det i høj grad om at arbejde med ideerne i forhold til, hvordan de kan blive konkretiseret i organisationen. Fx har vi de sidste par år lavet forskellige forsøg med skærmkommunikation, og hvordan det kan skabe værdi i dialogen med borgerne. Det er jo ikke ligefrem en ny teknologi, men det kræver noget at finde frem til, hvordan det kan fungere i kommunen.

– Senest er vi gået i gang med at se på automatisering og robotteknologi og er i færd med at undersøge, hvor moden forskellige dele af teknologien er, og hvor det kan give mening at prøve den af. Der er tale om virtuelle robotter, der i den simpleste form handler om automatisering af processer i sagsbehandlingen. I den mere avancerede ende handler det om machine learning og kunstig intelligens. Det er rigtig spændende.

Hvilke kompetencer kræver det af dig – og har du dem?
– I øjeblikket er jeg optaget af metoder som co-creation, brugerinvolvering, Design Thinking, servicedesign, agile projektmetoder m.v. Jeg har ikke alle kompetencerne, men jeg tænker, at det er min rolle som leder at kende til metoderne og hjælpe mine medarbejdere med at få de relevante kompetencer, så vi kan sætte de rette metoder i spil på det rigtige tidspunkt. Fx har vi arbejdet med co-creation som metode i teamet, hvor vi med hjælp fra et konsulentfirma har afprøvet metoderne på to projekter. Og så har vi sideløbende haft nogle fælles workshops og opsamlinger på, hvordan det kan bruges.

Hvem allierer du dig med for at håndtere opgaven?
– Så mange som muligt: medarbejdere, chefer, andre afdelinger, andre offentlige myndigheder, leverandører, konsulenter m.fl.

Scroll to Top