udgives i samarbejde mellem

Derfor får du Offentlig Ledelse

Vi glæder os til kun at arbejde fire dage om ugen

TEMA

Ledere har brug for at øve sig

I 2019 sætter Offentlig Ledelse fokus på lederes ret til og behov for at øve sig. Vi følger Odsherred Kommunes forsøg med at indføre en arbejdsuge på fire dage som den første offentlige instans nogensinde. Vi sætter spot på ledernes måde at tilgå opgaven og løse den på – og vi hører medarbejderes og andres oplevelse af forsøget. Dette er den første artikel i rækken fra Odsherred Kommune.

Odsherred Kommune har i de seneste par år forberedt sig på den firedages arbejdsuge, som starter i efteråret. Sammen skal ledere og medarbejdere finde praktiske løsninger på at fordele det samme arbejde på én dag mindre.

Af journalist Tine Sejbæk  | tinesejbaek@gmail.com | Foto: Torben Nielsen

– Vi skal løse det samme – bare fordelt på færre dage og med en større fleksibilitet, siger Tina Balsig, leder af Ydelser i Odsherred Kommune med 22 HK-ansatte. 

Processen med at beslutte firedagesugen har været lang, fortæller hun.  
– I sådan en proces kan der opstå usikkerhed, myter og forestillinger. Ansatte reagerer forskelligt på forandringer.

Og i processen har hun erfaret, at det er yderst vigtigt, at den enkelte medarbejder har kunnet tale om og få svar på: Hvordan bliver det her for mig – i mine samarbejdsflader og i forhold til borgeren? 
– Det er der gået meget tid med at drøfte. Og meget bliver først løst hen ad vejen. Det er ikke alting, man kan få svar på her og nu i sådan en proces.

Ikke en svær kabale at løse

Når den nye og kortere arbejdsuge træder i kraft den 15. september, skal de ansatte stadig arbejde 37 timer om ugen, men fordelt sådan, at de arbejder 35 timer på fire dage og har to timers kompetenceudvikling i fritiden. I de enkelte afdelinger skal man finde ud af at organisere arbejdet. Et eksempel kunne være to lange dage på mindst 10 timer, to lidt kortere dage og dertil at arbejde noget af en aften med borgersamtaler. 

– Man kan som ansat selv dele det ud på andre måder i samarbejde med sin leder, siger Tina Balsig. 

Kabalen med at få det til at gå op på fire dage ser hun ikke som en stor udfordring i sin egen afdeling, selv om hun godt ved, at det for nogle vil være en udfordring at have en firedages arbejdsuge.

– Målet i min ledelsestilgang er at få løst eventuelle udfordringer, så der vil være stor fleksibilitet. Har man delebørn, kan man fx arbejde meget den ene uge og noget mindre den næste uge. Jeg er også åben for, at ansatte arbejder fra midt på dagen til hen på aftenen, eller at de starter meget tidligt på dagen, hvis det ikke kolliderer med andre behov, siger Tina Balsig og fortsætter:

– Kan enkelte ansatte ikke få det til at hænge sammen, kan de undlade at være med i forsøget en periode. Det skal jo skabe trivsel og ikke stress, siger Tina Balsig. 

Jeg er spændt på at se, hvor sindssygt dygtige mine medarbejdere bliver!
Tina Balsig, leder af Ydelser, Odsherred Kommune

Spændende kompetenceudvikling 

De to timers kompetenceudvikling, der bliver en realitet hver uge, er også yderst spændende, synes Tina Balsig.

– Jeg er spændt på at se, hvor sindssygt dygtige mine medarbejdere bliver! Man kan ikke udvikle sig i sit job, hvis man ikke reflekterer og bliver bedre, siger hun uden at ville låse sig fast på, hvad timerne skal bruges til. 

– Det vil foregå i en dialog med den enkelte medarbejder. Og allerede i dag tager de ansatte jo lovstof med hjem og læser, siger Tina Balsig. 

Derudover synes hun, at firedagesugen er rigtig spændende fra et rekrutterings-synspunkt. Kommunen har allerede oplevet at blive ringet op af jobsøgere. 

– Fremtidens generationer har måske ikke lyst til at arbejde fem dage om ugen eller altid sidde fysisk på jobbet. De vil noget andet, og det må vi forberede os på. 

Tina Balsig vil også selv arbejde fire dage. 

– Lederen går jo foran. Og jeg kommer ikke til at svare på e-mails om fredagen, medmindre det er så akut som de e-mails, jeg i dag besvarer lørdag eller søndag.

Forskning kan bane vejen for andre

Janne Gleerup, forsker i arbejdsmiljø og arbejdstidsudvikling på RUC, skal følge eksperimentet i Odsherred Kommune sammen med kollegaen Henrik Lund. 

– Det er godt set af kommunen at inddrage forskningen og gøre det så tidligt i forløbet. Som forsker er det interessant at få lov til at følge noget, der er så anderledes, også fordi spørgsmålet om arbejdstid er i bevægelse, og det har stor betydning for arbejdslivet. Der bliver i Odsherred skabt viden, som andre i fremtiden vil kunne bruge, siger Janne Gleerup, der i foråret 2019 lavede et pilotprojekt, hvor hun undersøgte udgangspunktet for forsøget i Odsherred, altså hvordan tingene så ud inden projektets start, da det ellers vil være svært at måle resultaterne undervejs og efter. 

– Det er interessant at være involveret i en proces med first movers. Og spændende, at kommunen har haft en dialogisk approach. Borgmesteren og kommunaldirektøren er gået til fællestillidsmanden og har spurgt: ”Er det her noget, vi kan snakke om?”. For hvis der var for stor modstand, var man ikke interesseret, fortæller Janne Gleerup og konstaterer: 

– Hele ideen er jo at øge trivslen og arbejdsglæden – samtidig med at man har villet fastholde og rekruttere medarbejdere. Så det er meget fint, at folk har kunnet påpege fordele og ulemper, også fordi indflydelse mange steder i den offentlige sektor er på retur. 

Tidligere erfaringer viser, at succesraten bliver højere, når medarbejdere og ledere inddrages tidligt.
Janne Gleerup, forsker, RUC

Ikke set før i det offentlige

Det interessante for Janne Gleerup er også, at modellen med firedagesugen ikke findes andre steder på det offentlige danske arbejdsmarked – selv om man kan skele til andre erfaringer, fx en firedagesuge i Sverige med en arbejdstid på kun 30 timer.

– Tidligere erfaringer viser, at succesraten bliver højere, når medarbejdere og ledere inddrages tidligt. 

Janne Gleerup skal de kommende år følge de erfaringer, kommunen gør sig. 

– Hvis det lykkes med tre sammenhængende fridage, hvad betyder det så for folks arbejdsidentitet og for balancen mellem arbejde og fritid? Det kan måske, på sigt, danne baggrund for at udvikle et mere bæredygtigt samfund, hvor der er mulighed for at restituere sig, og hvor folk har tid til andre ting af værdi. 

Forsøget giver ifølge Janne Gleerup også nye udfordringer for lederne.   

 – Der er meget fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø. Men hvad med ledernes? Det er mellemlederne, der skal få skidtet til at virke og sørge for, at opgaverne bliver løst på fire dage. Og balancere de hensyn, der skal tages i tilrettelæggelsen. 

Hun mener, at der ofte er fokus på, at medarbejderne skal omstille sig, mens man forudsætter, at lederne ’bare gør det’. 

– Men ledere har jo også behov for kompetenceudvikling og kan have forskellige oplevelser af, om de synes, det her er nemt eller svært, siger Janne Gleerup.

Også godt for borgerne 

– Folk glæder sig til at komme i gang og prøve det af. Der er kommet mere ro på nu end i starten, siger Eva Haupt-Jørgensen, fællestillids-repræsentant for de 150 HK’ere i Odsherred Kommune, der er med i forsøget.

Der er gået mere end halvandet år, siden borgmesteren første gang inviterede hende ind til et møde og fortalte om ideen. Nogle af medarbejderne var dengang lidt utrygge, mens andre sagde, at det lød spændende. Og andre igen mente, at ”nå ja, sådan er det næsten også i dag”, husker Eva Haupt-Jørgensen. Hun oplever det som gavnligt, at en forsker fra RUC følger processen. 

– Hun har kunnet fortælle os, at når man ændrer folks arbejdstid, er det en stor indgriben i deres liv. Og det skal folk lige finde ud af. Så grunden til, at det næsten kommer til at tage to år fra idé til start, er netop, at vi har skullet have alle med. 

Eva Haupt-Jørgensen fortæller, at de ansatte bl.a. har kunnet stille spørgsmål via en ”Spot Box” på internettet. 

– Har vi ikke kunnet give et svar, har vi kunnet sige: ”Det arbejder vi videre med”. 

Vi tager snakken, hvis det ikke kan lade sig gøre for den enkelte.
Eva Haupt-Jørgensen, fællestillids-repræsentant, Odsherred Kommune

Hun forklarer, at de mest bekymrede ikke overraskende har været forældre med små børn. 

 – Dem skal vi tage hensyn til, som vi også gør det i dag. Og vi tager snakken, hvis det ikke kan lade sig gøre for den enkelte, siger hun og tilføjer, at der også er lavet en formel HK-arbejdstidsaftale, hvor detaljerne om den firedages arbejdsuge er nedfældet. 

– Det giver ro på, selv om der selvfølgelig stadig er spørgsmål. Vi ved, at vi skal prøve det i tre år, og at vi kan regulere det undervejs

Scroll to Top