udgives i samarbejde mellem

Udvikl egne løsninger frem for at kopiere andres

Udvikl egne løsninger frem for at kopiere andres

Next practice handler om at stå på skuldrene af løsninger, andre har haft succes med og bygge videre på deres best practice. Men på en måde, så den passer til virkeligheden i din egen organisation.

Af journalist Tine Sejbæk // tinesejbaek@gmail.com

Best practice er en særligt fremhævet og anerkendt løsning, der udbredes som det gode eksempel for at andre kan lære af det og måske selv endda bruge det til at løse tilsvarende problemer.

Ofte giver det dog endnu bedre mening at søge efter next practice: Se på forskellige løsninger, andre har haft gavn af, og vælg en, man selv udvikler til en endnu bedre løsning, tilpasset den konkrete kontekst og udfordring i sin egen organisation – i stedet for blot at ‘kopiere’ den særligt fremhævede løsning, andre har udviklet.

Det mener Pia Gjellerup. Hun er centerleder i Center for Offentlig Innovation (COI), som hjælper med at sprede brugbare løsninger mellem arbejdspladser i den offentlige sektor.

Hvad er next practice?

– Det er et lidt skælmsk sprogligt opgør med best practice. I substansen er det et opgør med tanken om, at noget altid er bedst, og at man kun skal følge ’det bedste’ – for hvad er egentlig bedst? Det, som fungerer bedst i én organisation, er ikke nødvendigvis bedst i en anden, siger Pia Gjellerup og forklarer, at next practice er en opfordring til at se sig omkring og hente inspiration til konkret og jordnært at gøre ting bedre frem for at søge efter en bestemt nummer-ét-løsning.

I substansen er det et opgør med tanken om, at noget altid er bedst, og at man kun skal følge ’det bedste’ – for hvad er egentlig bedst?
Pia Gjellerup. Hun er centerleder i Center for Offentlig Innovation

Hvordan kan man som offentlig leder bruge next practice?

– Det er en arbejdsform for både ledere og medarbejdere, hvor man hele tiden – med inspiration fra og gerne i tæt samarbejde med andre – er parat til at udvikle sine egne løsninger. Mange siger, at de ikke har tid til innovation, fordi de har fokus på driften. Men det kan betale sig at få vendt dagligdagen med nogle, der står med lignende opgaver. Innovation er en del af god drift, siger Pia Gjellerup og opfordrer ledere til at spørge deres medarbejdere, om de har ideer til at gøre driften smartere, fx med udgangspunkt i et bestemt fagområde og konkret problem, som skal løses.

Pia Gjellerup anbefaler også, at man udser sig nogle at samarbejde med, som laver noget spændende, gerne i en lignende situation eller organisation, fx i samme størrelse kommune. Og spørger: ”Skal vi lave et match, så vi kan løfte hinanden?”.

Samarbejdet kan også være med fx en privat leverandør, der allerede løser opgaver for organisationen, eller på tværs af stat, kommuner og regioner.

– I de kryds sker nye erkendelser. Både mellem ’naboer’ i den offentlige sektor – og med frivillige organisationer, fonde og private leverandører. Dét at møde andre er vanvittigt effektivt for at få inspiration til at gøre noget nyt, siger Pia Gjellerup.

COI har selv erfaring med innovationspraktik – et match mellem ledere og medarbejdere med værter, der alle gerne vil skabe innovation.

– Det mest lærerige er ikke at høre om, hvad andre gør, men at mødes med dem nogle dage og se dem arbejde. Her overføres en masse viden, bl.a. fordi man helt umiddelbart kan spørge til de trin og valg, man ser. Den, der bliver spurgt, bliver også klogere.

Et eksempel på next practice?

– Holbæk Kommune har udviklet en yderst vellykket model for at støtte overvægtige børn i at tabe sig. Den kopierede og tilpassede man i Randers til en Randersløsning. Samtidig fik Holbæk også gavn af de nye erfaringer, Randers gjorde sig.

– Det er virkeligt spændende, at man ikke behøver starte fra bunden. I det offentlige arbejder man på skuldrene af noget, andre har gjort, siger Pia Gjellerup.

Scroll to Top