udgives i samarbejde mellem

Stig Kjerulf

Autenticitet kræver klare værdier

Udfordring: At balancere sit personlige lederskab mellem loyalitet og autenticitet. Hvordan kan du som leder være loyal over for ’systemet’ og organisationen og samtidig være personligt troværdig?

Af journalist Lars Friis // post@larsfriis.dk

Hvis man som leder skal være loyal over for organisationen og samtidig være autentisk, skal man have sine personlige og faglige værdier på plads. Man er nødt til at have nogle personlige stopklodser og i visse tilfælde kunne markere over for sig selv og omverdenen: ”Det her er slet ikke mig, det kan jeg ikke være med til”.

En leder kan arbejde med at finde sine værdier og personlige grænser med hjælp fra blandt andre en coach, hvor man i et fortroligt rum kan tage stilling til en række eksempler på dilemmaer. Øvelserne er med til at skabe bevidsthed om, hvor langt man kan strække sig. Hvor går den personlige grænse?

I yderste konsekvens er man nødt til at spørge sig selv, om man vil blive ved med at lade sig trække rundt i manegen og arbejde under værdisæt, som ikke matcher ens egne.
Stig Kjerulf, erhvervspsykolog og coach

Kan ikke i længden holde til rollespil

Når du så som leder er helt afklaret med hensyn til dine egne værdier, og der viser sig en stor uoverensstemmelse mellem dit eget værdisæt og det, du skal være loyal over for, fx i organisationen, har du et problem. I den situation vælger mange at holde mund og blot henvise til skriftlige retningslinjer og juridiske termer om, hvilke regler der er gældende. De kan også begynde at spille et rollespil og foregive, at de personligt kan stå inde for de aktuelle tiltag. Men det kan kun de færreste holde til på den lange bane. De fleste begynder sandsynligvis at vise tegn på afvigende adfærd, fx ved at udtrykke frustrationer og depression eller måske ved et stigende forbrug af alkohol.
Hvis omgivelserne reagerer med udsagn a la ”sådan plejer du ikke at være”, eller ”det ligner ikke dig at reagere på den måde”, bør man som leder være opmærksom. Det kan være tegn på, at du har været på en glidebane i forhold til dine egne værdier. En glidebane, som fører til, at du ikke længere kan optræde som en troværdig leder.

Svar sandfærdigt, hvis du bliver spurgt

Fra den øverste ledelses side er det vigtigt at kommunikere de værdier, der er forbundet med den loyalitet, man forlanger. Det gør ledere og medarbejdere i stand til at vurdere, om de personligt kan stå inde for værdierne.

Man kan godt være uenig i detaljer i fx en strategi, uden at man behøver at sætte sin autenticitet over styr. Man kan i forbindelse med konkrete afskedigelser måske blive pålagt nogle rammer, man som lokal leder er uenig i. Hvis medarbejderne så finder på at spørge, hvad man selv mener, er man nødt til – hvis man vil bevare sin troværdighed – at svare i overensstemmelse med sandheden. Det kan være, at man svarer, at man ikke selv ville have gjort det på den måde.

I yderste konsekvens er man nødt til at spørge sig selv, om man vil blive ved med at lade sig trække rundt i manegen og arbejde under værdisæt, som ikke matcher ens egne. Nogle vælger at sige stop. Ofte er dette baggrunden for, man med jævne mellemrum hører om direktører, der ophører i deres stilling med begrundelsen ”uenighed om strategien”.

Scroll to Top