Ledelse er som opvask - man bliver aldrig helt færdig

Ledelse er ligesom at vaske op – man bliver aldrig helt færdig

Ny serie: Leder i den varme stol. Vi beder i hvert nummer en leder om at vise sin ledelse frem: Hvad fylder mest på skrivebordet og i hovedet lige nu, og hvordan opfatter lederen selv sin måde at lede på? Mød Rikke Rødekilde, centerleder på Center for Misbrug & Udsatte i Esbjerg Kommune og næstformand i Ledersektionens bestyrelse i Dansk Socialrådgiverforening.

Redigeret af Tina Juul Rasmussen // tina@juul-kommunikation.com • Foto: Torben Nielsen

Hvad fylder mest på dit skrivebord lige nu?

– Ud over en masse gule Post-it-sedler, som minder mig om alt det, jeg skal huske ikke at glemme, ligger den nyeste vejledning på 84 sider til læger, der behandler misbrugere. Den viser, hvor uundværlig lægens arbejde er i misbrugsbehandlingen. Vi har udbredt mangel på læger her i Vestjylland, og det fylder meget, fordi lægens arbejde er indgangsdøren til misbrugsbehandlingen. Misbrugere, der skal indskrives eller have medicinsk behandling, skal alle tilbydes at blive tilset af en læge. Det, kombineret med at der er 14 dages behandlingsgaranti, betyder, at for at kunne servicere borgerne skal vi have de fornødne lægeressourcer til rådighed, og det har vi ikke.
– Det er en ledelsesmæssig frustration og et pres, når driften på den måde ikke hænger sammen.
Man kan opleve, at det er et område, som selv sætter dagsordenen. Når behovet for behandling popper op og ikke umiddelbart kan imødekommes, har man som leder et problem, man må prioritere at give den fornødne tid og økonomiske ressourcer, selv om det ikke lige var det, der var afsat.
– Det minder mig tit om, at Stine Bosse engang sagde, at ledelse er som at vaske op: Lige som man nyder at være nået i bund, vender man sig om og ser, at en ny opvask er kørt ind! Sådan oplever jeg det tit at være leder. Man tænker: ”Det hele kører i olie”, men så sker der et eller andet helt uforudset, som vælter alle planer.

Hvad var det sidste, du tænkte på, inden du gik ind til dette interview?

– Ud over det med driften tænkte jeg på, hvordan man skaber en god ledergruppe, hvor samspillet fungerer, så alle løfter i flok. Jeg tror på, at hvis lederne fungerer sammen på tværs i organisationen, smitter det af på medarbejderniveau. Mange af vores borgere bruger flere tilbud, så det komme dem til gode, når vi alle har et godt samarbejde med forståelse for hinandens kerneopgaver.

Jeg ved, hvad jeg vil, og tør melde det ud – også når det ikke er behageligt. Jeg er ikke en stille og funderende type, men mere en leder, der danner mening i dialog.

Hvad fylder allermest i dit arbejdsliv som leder lige nu?

– Hele tiden at have det bedste hold. At vores kerneopgave kun udføres på et højt fagligt niveau, hvis vi er i stand til at ansætte, rekruttere og fastholde medarbejdere med de kompetencer, der er brug for. Det betyder også, at vi konstant skal være opmærksomme på, at forskellige kompetencer er nødvendige, så det samlede niveau er højt. Tidligere har vi ikke tænkt så strategisk på det, og lidt for ofte har vi ansat kloner af os selv, fordi det kan være trygt og godt – men det giver ikke nødvendigvis det bedste resultat. At ansætte forskellige kompetencer og personligheder stiller krav til lederne om, at de kan skifte ledelsesstil efter behov. Fordi forskellige medarbejdertyper kræver forskellig ledelse, så der skabes motivation og følgeskab.

Hvis nogen spurgte dig, hvordan du leder, hvad ville du så svare?

– Jeg tror og håber, at andre ville sige, at de ved, hvor de har mig. Jeg ved, hvad jeg vil, og tør melde det ud – også når det ikke er behageligt. Jeg er ikke en stille og funderende type, men mere en leder, der danner mening i dialog. Jeg tror også, at de oplever en stor grad af medinddragelse i processer – at jeg går langt for, at de trives. Jeg er også kreativ og idérig. Noget, som kan udfordre de mere eftertænksomme typer er nok, at min tålmodighed ikke altid er så stor, selv om jeg er bevist om det.

Fakta: Leder i den varme stol
Kunne du tænke dig at være lederen i den varme stol i næste nummer af bladet, så send en mail til redaktionen@offentligledelse.dk

Scroll til toppen