Lederen: Fremtidens ledere: ud af skabet nu

Fremtidens ledere: ud af skabet nu

De offentlige arbejdspladser skal være så attraktive, at vi også kan tiltrække ledere i fremtiden. Og vi skal allerede nu finde og gøde de lederspirer, som stikker op af den offentlige muld for at sikre, at vi overhovedet har nogle at sætte i lederstolene om fem-ti år.

Af Anders Fløjborg, formand for Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening og afdelingsleder i Børn & Unge, Vordingborg Kommune. Foto: Torben Nielsen

God offentlig ledelse er en alvorlig sag. Og alle, der kender mig, ved, at det ligger mig dybt på sinde. Men nogle gange lister budskabet sig alligevel bedre igennem, hvis man retter de alvorlige ansigtsfolder en anelse ud. Så lidt plat vil jeg sige: På engelsk siger man ’leadership’. På dansk siger vi ’lederskab’. Det kan man jo så tænke lidt over.

Mit budskab er blot: Ledelse skal ikke foregå i skabet, i mørke bag lukkede døre. I dette nummer af Offentlig Ledelse sætter vi bl.a. fokus på uddannelse af lederspirer gennem det førlederforløb, som OAO og FTF udbyder. Og her kommer skabet ind i billedet igen. For vi skal finde fremtidens ledere allerede nu – få dem ud af skabet, frem i lyset, hvor vi kan nyde dem, forme dem og støtte dem i at tage over i det konstante og lange, seje træk, det er at bedrive og udvikle god, offentlig ledelse.

Vi skal rekruttere

Det er helt naturligt vores ansvar som arbejdspladser at spotte de spirer, som har lysten og potentialet til ledelse. Vi har en forpligtelse til at fremelske ledere, også selv om de ikke skal være i vores organisation fremover, men søger væk til andre jobs. Det er en altruistisk gerning, om man vil – men vi kan jo så nyde godt af de ledere andre steder fra, som vælger at søge vores jobs.

Men hvad er et attraktivt offentligt lederjob i fremtiden? Det er et, hvor der er en fornuftig balance mellem ledelse og styring.

Det er en dagsorden, der også taler ind i det arbejde, Ledelseskommissionen har sat i søen. Et arbejde, vi kvalificerer fra følgegruppens side, hvor jeg repræsenterer Dansk Socialrådgiverforenings Ledersektion. Et budskab herfra er, at vi i langt højere grad fremover vil se og skal kunne håndtere, at offentlige og private ledere skifter jobs på tværs af sektorgrænser. Så det at fremme førledere er en naturlig del af vores rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for arbejdspladserne. Derfor er det også vigtigt, at vi hele tiden gør, hvad vi kan for at gøre arbejdspladserne attraktive, så vi også kan holde på de ledere, vi fremelsker og ansætter.

Det er hyperkomplekst – og spændende

Men hvad er et attraktivt offentligt lederjob i fremtiden? Det er et, hvor der er en fornuftig balance mellem ledelse og styring. De to er gensidigt forbundne, men vægten skal være fordelt, så ledelse dominerer. Og med et ledelsesrum, hvor der er plads til at udfylde den opgave, man har fået som leder.
Det kræver også, at vi taler den offentlige ledelse op igen. For det er et hamrende spændende og attraktivt felt at være i – med mange bundlinjer og hensyn, som gør det hyperkomplekst. Og det er netop det, som gør det så interessant: at der ikke er et entydigt svar på noget som helst. Hvilket regeringen forhåbentlig vil erkende med Ledelseskommissionens hjælp. Der findes ikke en ’one size fits all’-løsning på god offentlig ledelse. Og heldigvis for det. Det giver ledertalenterne chancen for at sætte deres præg på fremtidens offentlige sektor.

Scroll to Top