udgives i samarbejde mellem

Samskabelse: Holbæk gør det

Holbæk Kommune oplevede ikke ’value for money’, når man købte kompetenceudvikling ude i byen. Derfor samskabte man sin egen uddannelse med hjælp fra COK. HR-udviklings-konsulent Sune Juul Røttig forklarer hvorfor og hvordan.

Hvorfor startede I en samskabelsesproces inden for kompetenceudvikling – hvad var ’problemet’?
– Vi er som mange andre kommuner op-taget af at skabe kompetenceudvikling, der reelt har effekt – både for den enkelte medarbejder og for hele organisationen. Men vi har ofte set kompetenceudviklingsaktiviteter og -forløb, som vi købte hos eksterne konsulenter, der måske nok oplevedes spændende og interessante, men som ikke helt skabte nogen egentlig effekt for praksis – hverken for den enkelte medarbejder eller i sidste ende for borgere og virksomheder i vores kommune.
– Derfor har vi i HR i flere år udforsket alternative samarbejdsformer med eksterne konsulenter, fordi vi ønskede at bevæge os væk fra en praksis, hvor kompetenceudvikling kun blev leveret af eksterne parter i en ren bestiller-udfører-relation afkoblet fra den virkelighed, den skulle anvendes i, og hvor kommunens opgave i kompetenceudviklingen (næsten) kun drejede sig om at hyre en konsulent, skaffe nogle deltagere, booke nogle lokaler og bestille noget forplejning.

Hvor langt er I, og hvad har I fået ud af det?
– Vi har samskabt en uddannelse som proceskonsulent sammen med COK, og den har været en stor succes. Vi oplevede, at både vi og COK investerede en hel del energi i at kunne lykkes sammen. Vi oplevede, at COK’s konsulenter turde indgå i et tillidsbaseret og helt ligeværdigt samarbejde med os om at udvikle og forstå organisationens behov, at de turde træde ud og ind af ekspertpositionen, tabe lidt af kontrollen og stille egen tvivl til rådighed i vores samarbejde, hvor vi undervejs måtte tilpasse og ændre i planer og ideer, fordi organisationens behov forandrede sig markant, som de jo ofte gør.
– Vi oplevede deltagere, der blev kastet ud i konkret procesledelse med deres træningsarbejdspladser fra første uddannelsesdag, og som i dag har opnået en række kompetencer, der opleves meget tydelige for dem selv og for de arbejdspladser, der samarbejder med dem om konkrete udviklingsaktiviteter. Og ikke mindst har forløbet været en vigtig prototype på den type kompetenceudviklingsforløb, som vi ønsker at skalere op i vores organisation. Altså forløb, der ikke blot bestilles ude i byen, men som ’koster’ noget arbejde for den interne konsulent og de arbejdspladser, der indgår i samarbejdet. Og som af netop den grund skaber effektfuld personlig kompetenceudvikling og organisatorisk udvikling på en og samme tid.

Scroll to Top