udgives i samarbejde mellem

Samskabelse er mere end tværfagligt samarbejde

Samskabelse er på alle kommunale læber i øjeblikket. Men hvem lykkes med at gøre det – og hvordan? Center for Offentlig Kompetence-udvikling har gennemlevet processen, taget sin egen samskabende medicin og deler den nu med kommunerne.

Af journalist Tina Juul Rasmussen // tina@juul-kommunikation.com

Da Ib Oustrup kom til Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) som direktør i 2011, overtog han roret på en skude med stævnen godt under vand. Økonomien hang i laser, og optimismen i organisationen var mildest talt til at overse.

Redningen blev en samskabelsesproces, der involverede hver eneste medarbejder fra top til bund. Den trak tænder ud og kostede tid og penge, men skabte også fornyet tro og engagement, og butikken kom på ret køl igen. Nu deler COK erfaringer og arbejdsmetode med kommunerne, når de er ude at sælge deres kerneydelse: kompetenceudvikling.

Talte også samskabelse for 15 år siden

– Vores DNA er at sælge kommunal praksislæring, og derfor er vi tæt på kommunerne, som vi kan se gør sig mange overvejelser om, hvordan de kan inddrage omverdenen bedst muligt. Derfor taler vi om samskabelse med dem, siger Ib Oustrup.

Og, tilføjer direktøren: Samskabelse er ikke rocket science. Nærmere en slags kommunal crowdsourcing.
– Vi talte også om co-creation for 15 år siden, da jeg var direktør i ingeniørverdenen, Apple gør det, når de inddrager deres kunder i produktudvikling osv. Men da jeg så, hvor nysgerrige og engagerede kommunerne er i at få borgere og erhvervsliv med ind i fornyelsen af velfærdsstaten, begyndte tingene at hænge sammen for mig.

Kommunal ledelse fremover skal handle om at skabe rum for at tage sine erfaringer med ledelse og strategi alvorligt.

Ib Oustrup så for alvor ’samskabelseslyset’, da han stødte på den engelske professor Ralph Stacey, der i 1990’erne udviklede kompleksitetsteorien.

– Stacey taler godt ind i en kommunal virkelighed, som jo er kendetegnet ved voksende og meget komplekse sociale og økonomiske udfordringer og uforudsigelighed. Hans kompleksitetsteori giver en brugbar forståelses- og udviklingsramme til den virkelighed: At kommunal ledelse fremover skal handle om at skabe rum for at tage sine erfaringer med ledelse og strategi alvorligt. Et rum, hvor lederne, medarbejderne og politikerne kan reflektere over deres egne handlinger, motiverne bag og uforudsigeligheden. Så nej, samskabelse er ikke bare ’tværfagligt samarbejde’ – det er langt større.

Start bevægelsen hos borgmesteren

Ib Oustrup ser samskabelse som en helt konkret dagsorden, kommunerne kan tage til sig og gøre til virkelighed – på rigtig mange måder.

– Nogle steder opstår samskabelse som en sammenhængende strategi, andre steder som øer på et isoleret område. Ordet ’kommune’ betyder jo ’fællesskab’, så alle skal involveres. Ansvaret skal fordeles på en ny måde, så det hænger sammen økonomisk, men også kan inspirere til nytænkning – en ny rollefordeling til både ledere og medarbejdere, som jeg tror, vi vil se på alle områder.

Og, tilføjer COK-direktøren: – Selv om det netop ikke skal foregå i en top-down-strategi, vil jeg foreslå, at man som kommunal leder spørger sin borgmester, hvordan han eller hun tænker, at den bevægelse kan starte i netop vores kommune.

Scroll to Top