udgives i samarbejde mellem

udfordring_header
Udfordringen:

Sådan kan du navigere i en dysfunktionel ledergruppe

Udfordring: Du oplever samarbejdet i din ledergruppe som svært, fordi I ikke arbejder mod et fælles mål, og hyppige konflikter gør det svært at være fokuserede og effektive. Hvad kan du gøre, for at ledergruppen fungerer bedre?

Af journalist Annette Aggerbeck // annette@aggerbeck-kommunikation.dk

Når en ledergruppe ikke er velfungerende, skyldes det ofte magtkampe mellem mindst to fraktioner, hvor den ene domineres af en med faglig magt, og som ser mere ’teknisk’ på verden, mens den anden domineres af en med følelsesmæssig magt, som oplever verden mere emotionelt. Det er erhvervspsykolog og Offentlig Ledelses faste coach Stig Kjerulfs erfaring.

Som i alle organisationer har ledergruppen desuden et hierarki, pointerer han, hvor den, der har mest uformel magt, sidder med nøglen til at skabe en velfungerende gruppe, hvis vedkommende er interesseret i at sørge for mere lighed i gruppen.

Kommuniker åbent og ærligt

Uanset årsag til den dysfunktionelle ledergruppe er første afgørende skridt mod en løsning at begynde at kommunikere åbent og ærligt.

– Det er vigtigt at kalde en spade for en spade og ikke pakke tingene ind. Brug forinden din ægtefælle eller en ven til at få den sparring, du har brug for, så du er forberedt, når du tager det op i ledergruppen, siger Stig Kjerulf.

Det kan også være nødvendigt at få en person udefra til at hjælpe med at løse problemerne, mener han.

– Uanset, hvordan man ser på det, så er alle involveret i problemet, og tit bliver man blind, fordi man selv er en del af processen. Derfor er det vigtigt med et ikke-medlem, fx en konsulent udefra eller en leder fra en anden gruppe, der kan være flue på væggen og iagttage, hvordan relationerne er, og hvad der er på spil, uden at være følelsesmæssigt involveret.

Ifølge Stig Kjerulf er faren ved at forsøge at løse problemerne selv, at man kun får løst dem på overfladen. Hvis de stikker meget dybt, er gruppen nødt til at få hjælp udefra.

Uanset, hvordan man ser på det, så er alle involveret i problemet, og tit bliver man blind, fordi man selv er en del af processen.
STIG KJERULF

Find andre at gå sammen med

Ofte tør ingen adressere nemlig problemerne i ledergruppen. Derfor anbefaler Stig Kjerulf også, at man finder andre i gruppen, som man kan gå sammen med, når man vil tale i plenum om, hvordan gruppen fungerer.

– Tal med dem, du er enige med i ledergruppen og lav en samlet intervention, hvor I taler åbent og ærligt om problemerne. Hav hele tiden målet for øje: at I skal komme videre og blive en velfungerende ledergruppe. Undlad at komme med personlige beskyldninger. Aftal, hvordan I kan eksistere sammen i gruppen fremover med de forskellige behov, I har. Sæt ord på både følelser og mål, siger han og anbefaler:

– Tal også om jeres mulighed for at arbejde processerne igennem. Først når kommunikationen er på plads, kan I aftale, hvordan I kan komme videre. Herfra kan I tale om fremtidige mål, og om hvordan I håndterer det, hvis der igen opstår problemer. En måde at få et godt team på kan også være at deltage i teambuilding kurser.

Scroll to Top