udgives i samarbejde mellem

Sådan håndterer du konflikter mellem medarbejderne

Sådan håndterer du konflikter mellem medarbejderne

Hvornår og hvordan griber du ind, når to medarbejdere har en konflikt? Måske er du ikke engang klar over, at der er en konflikt – især hvis dit ledelsesspænd er stort. Læs konfliktmægler Jesper Bastholm Munks bud på, hvordan du bedst navigerer i uoverensstemmelser mellem medarbejdere.

Af journalist Annette Aggerbeck  |  annette@aggerbeck-kommunikation.dk

Konflikter giver mulighed for udvikling, står der i ledelsesbøgerne. Men så positivt oplever vi sjældent konflikter i virkeligheden, bekræfter Jesper Bastholm Munk, konfliktmægler og underviser hos Center for Konfliktløsning, hvor han bl.a. arbejder med ledere.

– En del ledere har faktisk svært ved at håndtere konflikter og kan derfor hurtigt selv blive en del af dem. Ledere kan desuden komme til at optrappe konflikter, enten fordi de er for forsigtige eller for hårdhændede i deres håndtering, siger han.

Lav aftaler om konflikthåndtering

Selv om evnen til at håndtere konflikter er en af de vigtigste lederkompetencer, er konflikter ikke kun dit ansvar som leder, men et kollektivt ansvar, understreger Jesper Bastholm Munk. Derfor er det vigtigt, at du aftaler med medarbejderne, hvordan du fremover vil håndtere konflikter.

– Tal med dine medarbejdere om, hvilke konflikter der kan opstå hos jer, og hvordan I kan håndtere dem, så I får en fælles forståelse og kollektivt tager ansvar for konflikter.

Og, understreger han, medarbejderne skal vide, hvad de skal gøre, hvis de selv oplever en konflikt.

– Det kan være en god idé fx at oprette en buddy-ordning, så medarbejderen ikke går med en uløst konflikt for sig selv, men kan gå til en anden medarbejder, der kan lytte og hjælpe videre.

En konflikt kan først løses bæredygtigt, når du kommer ned i de underliggende værdier som anerkendelse og respekt for faglighed.
Jesper Bastholm Munk, konfliktmægler, Center for Konfliktløsning
 

Skab tryghed om din egen adfærd

Det skaber tryghed for medarbejderne at vide, hvad du som leder vil gøre, når de kommer til dig med en konflikt. Derfor anbefaler Jesper Bastholm Munk, at du først har en afklarende samtale, der går ud på at finde ud af, hvad konflikten handler om, og hjælpe medarbejderen med at finde handlemuligheder. Det vil sige, at du som leder går ind i konflikten uden at blive en del af den.

– Som medarbejder skal man vide, at lederen vil lytte til én. Find ud af, hvad medarbejderen har brug for. Hvordan kan du støtte og hjælpe medarbejderen til at løse konflikten så tidligt som muligt med de involverede.

Hvis dine medarbejdere ikke selv kommer til dig, men du kan fornemme konflikter mellem dem, skal de også vide, hvordan du vil gribe det an.

– Hvis du fx lægger mærke til dårlig stemning på et møde, skal du gøre det legitimt at skifte spor til en samtale om samtalen. På den måde inviterer du dig selv ind i sammenhængen. Det øger trygheden, at man bliver set og støttet, når man er i konflikt, siger Jesper Bastholm Munk, der også anbefaler, at du efter konflikter går dem igennem med medarbejderne for at lære af dem.

Et benspænd ved konflikter for ledere er, at du risikerer at blive ratet dårligt, fordi du måske ikke har opdaget eller håndteret konflikter godt nok i medarbejdernes øjne. Og jo større ledelsesspænd, desto sværere kan de være at opdage. Her kan du prøve at lægge mærke til, hvordan medarbejderne omtaler hinanden, anbefaler Jesper Bastholm Munk.

– Taler de negativt om hinanden og ikke til hinanden, kan det være tegn på en konflikt. Som leder skal du ikke vente lang tid med at gribe ind, selv om det kan tage tid at opdage en konflikt. Så hvis du observerer noget, så tjek op på det med det samme, for tingene kan hurtigt eskalere. Og: Stå ikke alene som leder, men få en sparringsmakker, som kan give dig supervision, fx fra en i ledelsesgruppen.

Uløselige konflikter

Et vigtigt budskab er, at ikke alle konflikter kan løses. Dels kan man kun komme så langt, som parterne vil. Og dels kan der være rammer, du som leder kan have svært ved at ændre på. Nogle gange er den eneste løsning at flytte en medarbejder til en anden afdeling for at fjerne konfliktende parter fra hinanden. Der er desuden forskel på at håndtere en konflikt og løse den, understreger Jesper Bastholm Munk.

– Du kan håndtere en konflikt ved at handle, men hvis du ikke ser på det underliggende, er løsningen ikke holdbar i længden. En konflikt kan først løses bæredygtigt, når du kommer ned i de underliggende værdier som anerkendelse og respekt for faglighed. Det er vigtigt også at se på følelser, underliggende behov og ønsker hos medarbejderne i konflikten. Samtidig er det vigtigt at have ro på sig selv og smitte medarbejderne med sin ro, når der er konflikter.

FAKTA

Kend dit konfliktmønster


Læg mærke til, hvordan du reagerer i konflikter. Tænk over nedenstående spørgsmål, hav samtaler med hinanden om jeres reaktioner og få evt. professionel hjælp til at ændre et uhensigtsmæssigt konfliktmønster.
•    Hvornår forsvarer du dig eller trækker dig ved medarbejderes konflikter?
•    Kan du blive i det, der er, med nysgerrighed? Hvis ikke, hvad gør du så?
•    Kan du lytte og tale på de rigtige tidspunkter?
Kilde: Konfliktmægler Jesper Bastholm Munk, Center for Konfliktløsning

Scroll to Top