udgives i samarbejde mellem

Regionsdirektør: Vi kan ikke blive ved med at effektivisere

Regionsdirektør: Vi kan ikke blive ved med at effektivisere

Dæmp selvsikkerheden, inviter innovationskraften indenfor og tænd det lange lys, så vi bedre kan se, hvor fremtidens offentlige sektor skal hen, opfordrede Adam Wolf, adm. direktør i Danske Regioner, på konference.

Af Tina Juul Rasmussen // tina@juul-kommunikation.com

Det er som, der er sagt, hvad der skal siges, om betydningen af de seneste 20-30 års styringsregimer i den offentlige sektor, særligt New Public Management. Vi ved godt, hvor skoen trykker. Så nu tripper alle lidt rastløst, ventende rundt på at se, om ledelseskommissionen mon har hørt efter i en grad, så det vil afspejle sig i deres anbefalinger – og herfra sive videre ud i systemet, understøttet af sammenhængsreformen.

Det store spørgsmål, alle kredser om, er, hvordan den offentlige sektor skal styres og ledes fremover. Og hvilket styringsparadigme, der mon kan løfte de udfordringer, sektoren står overfor. Det var derfor også fokus for en konference i slutningen af september på CBS i København, arrangeret af Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse. Her mødtes landets førende ledelsesforskere og -eksperter med praktikere fra alle niveauer for at give deres svar på netop det spørgsmål.

Inviter privat innovationskraft indenfor

Her stod særligt vidnesbyrdet fra Adam Wolf, administrerede direktør for Danske Regioner, stærkt og tydeligt. Med over 30 års erfaring som offentlig topleder i mange forskellige organisationer gennemgik han de seneste fire årtiers styringsparadigmer med de udfordringer og spor, de har trukket bag sig. Og Adam Wolf sammenfattede den aktuelle stilling sådan her:
– Sat på spidsen er styringsudfordringerne nu, at vi står med en høj teknologisk og faglig kompleksitet, et meget højt forandringstempo og stigende service- og specialiseringskrav fra borgerne. Og vi er som offentlig sektor dårligt stillet, hvis vi ikke formår at møde den udvikling ved at dæmpe selvsikkerheden og troen på, at vi kan løse alting selv. Vi må geare op og lægge innovationskraft ud i sektoren ved at invitere private, teknologiske virksomheder indenfor.

Jo, vi har super succes, aktiviteten har buldret i vejret i regionerne. Men vi kan ikke blive ved ad den vej – der er tegn på nedslidning og grænser for, hvor meget vi kan booste produktiviteten.

Central styring er håbløs

Her er det, påpegede han, håbløst at køre centralstyring og standardisering, som sætter ledelsen ud af spil.
– Vores styringsinstrumenter kørt trætte, og de næste 20-30 år vil revolutionere den offentlige sektor, lød profetiet fra Adam Wolf, der også opfordrede til at få begravet diskussionen om ”New Public Management eller ej”.
– Fordi den er forkert og gift for den offentlige sektor. Den bringer os ikke videre. Det, som vigtigst, er: Hvor skal vi hen – og hvilke udfordringer har vi? For mig at se er det tværsektorielle, langsigtede og omkostningseffektive det helt centrale. Vi skal have langt større fokus på effekten af vores ydelser for borgeren.

Der er tegn på nedslidning

Netop det langsigtede perspektiv er afgørende, mener Adam Wolf. Tiden er løbet fra den evige optimering af effektivitet, udmøntet i bl.a. de forkætrede årlige to-procents besparelser i sundhedsvæsnet og i det kortsigtede, etårige budgetsyn.
– Jo, vi har super succes, aktiviteten har buldret i vejret i regionerne. Men vi kan ikke blive ved ad den vej – der er tegn på nedslidning og grænser for, hvor meget vi kan booste produktiviteten. Vi har brug for et andet fokus. Vi tænker ikke i samme sammenhængende patientforløb – hver sektor har sine egne mål. Og de fagprofessionelle kan ikke se meningen med meget af styringen, det er et problem for kernefagligheden.

Drej i en anden retning

For Adam Wolf ligger løsningen i at definere et ledelsesansvar for både opgaven og målgruppen.
– I sundhedsvæsnet skal vi tage ansvar for borgerens sundhed ved fx at sikre, at de ikke bliver syge. Det kan vi kun, hvis vi ikke bliver målt på antal enheder og aktivitet. Jo, styring er nødvendig, fordi vi skal stå til ansvar for skattekronerne. Derfor skal vi arbejde ud fra et godt datagrundlag, vi skal benchmarkes osv., men inden for de rammer skal lederne have metodefrihed. Hvis ikke vi drejer styringen mod decentral ledelse og bliver bedre til tværsektorielt arbejde med fokus på effekt og resultater, kører vi helt af sporet.

Læs flere indlæg fra konferencen på forstyr.dk  og hos Viden på tværs

Scroll to Top