udgives i samarbejde mellem

Disruption: Har du nogle medarbejdere tilbage om 10 år?

Disruption: Har du nogle medarbejdere tilbage om 10 år?

Ny bog: Er du træt af ordet disruption? Så kald det i stedet for jordbærtærte, sommerferie eller noget andet, du virkelig holder af. Lad os droppe slagsmålet om det konkrete ord og i stedet lytte til potentialet.

Af Jonathan Løw

I dag findes der for mange danske virksomheder og organisationer, som tror, at fremtiden er meget uforudsigelig. Det er imidlertid ikke sandt, og det synes som om, at vi kigger alt for meget i bakspejlet og for lidt ud af forruden. Vi har for travlt med at løse hverdagens problemer, og derfor får vi ikke udnyttet fremtiden. Vi har simpelthen for travlt med det forkerte.

Ledelse ind i fremtiden

Dermed er vi også inde ved kernen af, hvordan organisationer i fremtiden kan blive bedre til at før-løse problemer og arbejde med forudseende innovation. Det hand- ler om ledelse.

Jeg foreslår helt konkret og lavpraktisk, at alle an- satte i organisationen – ikke mindst ledelsen – afsætter én time om ugen i kalenderen (og holder fast i det) og i denne time spørger sig selv: Hvad er jeg sikker på? Hvil- ke hårde trends skaber den fremtid, jeg er på vej ind i? For at forstå disse hårde trends kan du starte med at lave en liste over dem og siden identi cere de muligheder, de hver især rummer. Spørg dig selv:
• Hvilke af disse hårde trends kunne få størst positiv betydning for min virksomhed/organisation?

• Hvordan kan jeg drage nytte af denne hårde trend samt bruge de digitale acceleratorer til at regne ud, hvornår det for alvor vil slå igennem?

Når du begynder at tænke og agere på denne måde, så leder du ind i fremtiden. Du gør jeres arbejde med forret- ningsudvikling, innovation og disruption forudseende frem for reaktivt.

Det er noget af det, som Disruptionbogen handler om. Den er en konkret og jordnær guide til disruption og stiller skarp på, hvad begrebet egentlig vil sige, og den kommer ind på de teknologier, vi kan få glæde af i fremtiden. Derudover kommer Disruptionbogen med bud på, hvordan man gør disruption simpelt i sin organisation samt hvilke forskellige måder, der findes i forhold til at disrupte og innovere virksomheder og forretningsmodeller på.

Fremtiden tilhører de nysgerrige – men hvad hvis du ikke er nysgerrig på disruption længere? Se videoen med Jonathan Løw om, hvorfor disruption stadig bør vække din nysgerrighed.

Udover de delvist nye kompetencebehov på fremtidens arbejdsmarked kommer disruption til at påvirke jobfunktionerne, som vi kender dem i dag. Det kan være vanskeligt at give ét entydigt svar på, hvordan arbejdsmarkedet ser ud om 10-15 år fra nu, men som datagrundlag kan man kigge på konsulenthuset McKinsey og deres omfattende studier af hvilke jobs, der har den højeste sandsynlighed for at blive erstattet af nye teknologier indenfor de kommende 15 år.

Top 10 over jobs som forsvinder og består

Det har jeg gjort, og pr. 2016 så toplisterne ud som følger:

Top 10 jobs, der vil blive automatiseret:

Bogholdere: 97%
Bibliotekarer: 96%
Kasserer: 95%
Maskinoperatører: 94%
Sælgere indenfor detail: 94%
Kontoransatte: 94%
Sekretærer: 92%
Lokomotivførere: 89%
Økonomer: 89%

Top 10 jobs, der IKKE vil blive automatiseret:

Politikere: 1%
Socialarbejdere: 3%
Ingeniører: 5 %
Pædagoger: 5 %
Folkeskolelærere: 5 %
Advokater: 8 %
Dataspecialister: 11 %
Politibetjente: 14 %
Matematikere/statistikere: 18 %

Står dine medarbejdere på listen?

I mine øjne peger ovenstående på, at det vil være helt afgørende, at både regeringen og du som individ sætter fokus på mere og bedre uddannelse i fremtiden. Såfremt du ikke kan finde dit eget job (eller dine medarbejderes …!) på Top 10-listen ovenfor, så kan du alligevel bruge oversigten til at se et mønster i den type jobkandidater, der vil være behov for på fremtidens arbejdsmarked. Højrisikogrupper er den type jobs, som teknologi, robotter og lignende sandsynligvis vil kunne overtage. Det er derudover også kantinearbejde, køkken- og restaurationsbranchen, transport- og distribution m.v. Du tænker måske, at 10-15 år er lang tid fra nu, men fremtiden kommer hurtigere end nogensinde før. Det dur ikke længere at være forandringsparat. Fremtidens vindere er forandringsskabende, og du skal begynde nu. Det skal nok blive sjovt.

Læs mere om Disruptionbogen her.

Scroll to Top