udgives i samarbejde mellem

Lederen_banner_juni23
Lederen under pres inspirerede til pixibøger

Lederen under pres inspirerede til pixibøger

En ny serie af små ledelsesbøger præsenterer et specifikt organisatorisk tema i et implementeringsperspektiv: Hvad kan du som leder konkret gøre ved fx i højere grad at lykkes i fællesskab. Tanken er, at du i løbet af en kop kaffes læsning kan holde dig ledelsesteoretisk orienteret og klar til handling.

Af Sanina Kürstein

Presset på de offentlige ledere er stort. Både drifts- og udviklingsmæssigt skal de skabe endnu større værdi for borgeren. Og mange organisationer kæmper med at få tid og ressourcer til at mødes i en stadig strøm af nye krav og forandringer. Presset påvirker det psykiske arbejdsmiljø, og det giver sig udslag i trivselsmålingerne. Det oplever mange ledere som både svære og komplekse at håndtere. For hvordan kan man konstruktivt kan tage fat i temaer, der opleves som Pandoras æske – af brok og utilfredshed.

Kalundborg Kommune havde set en markør i deres trivselsmåling i temaet ’krav og ressourcer’, som de ønskede at tage hånd om. Direktør Søren Sørensen vidste fra sin fortid i Sorø Kommune, at man her havde arbejdet med samme tema med et bestemt værktøj. Derfor tog han  kontakt med mig for at undersøge om det også kunne være relevant for Kalundborg Kommune.

En pixi – en kop kaffe og et skridt i den rigtige retning

Efter mødet med Kalundborg Kommune besluttede jeg at afprøve tanken om pixibøger. For når jeg faciliterer organisationsprocesser, oplever jeg ofte, at lederne har fået mine bøger som en del af processen, men at de ikke har haft tid og overskud tit at få dem læst. Derfor fik jeg ideen om lederpixier – der kan læses over en kop kaffe eller to og straks implementeres.

Jeg tog kontakt til ledere fra et tidligere ledernetværk. Her sagde ledende overfysioterapeut i Region Sjælland, Rasmus Gormsen Hansen, ja til at bidrage til at udvikle af den første pixibog Grib Fremtiden – skab resultater via fælles fokus (SF 2018). Den er nu i 2. oplag.

Kalundborg Kommune øjner gode effekter i pixibog

Efter at have fået pixibogen i hånden valgte Kalundborg at bruge den i deres MED som et fælles værktøj og et skridt i den rigtige retning i diskussionen om krav versus ressourcer.

– En uventet effekt af at arbejde med Grib Fremtiden er, at vi også på en konstruktiv måde kommer til at håndtere temaet ’indflydelse på eget arbejde’, som også slog ud i trivselsmålingen, siger direktør Søren Sørensen.

 Ikke kun ledernes ansvar

De næste pixibøger i serien kommer til at handle om ’samskabelse’ med afsæt i samarbejdet mellem ledere og medarbejdere – noget, som i mange organisationer er udfordret af forskellige opfattelser af roller og ansvar. Og hvor det ikke kun er ledernes ansvar at skabe foranringer. Planen er at udgive fire pixisæt om året over de næste fire år. Serien henvender sig til medarbejdere, tr, amr, ledere, konsulenter og hr i private og offentlige virksomheder. Det bliver mulig at abonnere på bøgerne, som også kan købes hos shop.sensio.dk og på www.saxo.com/dk

Sanina Kürstein rådgiver om ledelse af selvledelse, selvledelse og samarbejde. I 2010 udgav hun antologien Selvledelse og Fællesskaber – nye perspektiver på det moderne arbejdsliv (dpf 2010). I 2014 udkom hun med praksisbogen Ledelse af selvledelse – skab visionært handlekraftigt følgeskab (Hans Reitzels Forlag).

Scroll to Top