Hvem taler med hvem om hvad?

Effektive ledergrupper: Sorte huller eller ledestjerner?

”Det kræver kun én person at køre ledergrupper til helvede, og det er ledergruppens leder. Omvendt kræver det alle ledergruppens medlemmer at skabe en effektiv og succesfuld ledergruppe”. 

Af Rasmus Thy Grøn

Citatet stammer fra Henning Bang, førsteamanuensis ved Universitet i Oslo og ekspert i ledergrupper, på en konference i 2015. Denne artikel undersøger, hvad der skal til for, at en ledergruppe ikke kører til helvede, men bliver succesfuld og effektiv.

Ledelsesforskningen er præget af to forskellige måder at anskue god ledelse på: Den kontinuerte og den diskontinuerte ledelsesforståelse. Den kontinuerte ledelsesforståelse repræsenterer antagelsen om, at god ledelse kan beskrives på tværs og gældende for alle ledelsesniveauer. Den den diskontinuerte ledelsesforståelse antager, at god ledelse afhænger af, hvilket niveau lederen befinder sig på i organisationen (Bang et al. 2015). Udgangspunktet er her, at ledelse sker som en del af et samlet ledelsessystem, hvor ledere på forskellige niveauer må mestre forskellige kompetencer afstemt i forhold til deres organisatoriske rolle og opgave (Charan, Drotter & Noel, 2010; Dahl & Molly-Søholm, 2012).

Ledelsestorier som transformationsledelse, Competing values leadership og paradoksledelse repræsenterer et kontinuert perspektiv på ledelse (Bass & Riggio, 2005; Cameron et al., 2014; Lüscher, 2012;). På den anden side står teorier som den offentlig Leadership Pipeline, der bygger på en diskontinuert ledelsesforståelse og anlægger et stærkt organisatorisk perspektiv på ledelse. Begge perspektiver har deres respektive tilhængere, som har produceret fremherskende ledelsesteorier i løbet af de seneste årtier.

Selv om begge perspektiver på ledelse i de seneste årtier har været fremherskende i både forskning og praksis, har den diskontinuerte ledelsesforståelse ikke vundet særlig stor udbredelse i forskningen i ledergrupper og i praksissen for ledergruppeudvikling. Den diskontinuerte ledelsesforståelse har dog lige så stor relevans for ledergrupper som for enkeltpersoner. Den giver anledning til nogle vigtige refleksioner og distinktioner omkring ledergrupper, som vi skal se nærmere på i dette kapitel. Men inden vi gør det, vi først belyse, hvad der generelt karakteriserer effektive ledergrupper, og hvilke resultater de skaber. Vi starter med at tage udgangspunkt i en konkret case.

Hele artiklens længde svarer til et bogkapitel. For at gøre det mere læsevenligt for dig, har vi derfor lagt det op som en pdf, du kan downloade her

Versatil ledelse: Effektiv ledelse kræver udvikling af både adfærd og mindset
OM ARTIKLENS FORFATTER

Om forfatteren: Rasmus Thy Grøn er uddannet Cand.psych. og arbejder til dagligt med ledelses- og organisationsudvikling i konsulenthuset LEAD – enter next level. Rasmus er en af LEADs primære eksperter på Leadership Pipeline, ledergruppeudvikling og versatil ledelse.

Scroll to Top