udgives i samarbejde mellem

Jeg blev overrasket over omfanget af kontrol i ledelse

Marianne Beck-Hansen ville gerne have vidst mere om, hvordan hun skulle håndtere tidskrævende økonomi­systemer og kontrol som ny forstander på Børne- og Ungdomspensionen Østervang i Holstebro Kommune.

Af journalist Annette AggerbecK  |  annette@aggerbeck-kommunikation.dk

Jeg var ikke klar over, hvor meget kontrol og konkurrence lederen er underlagt i forhold til økonomi og medarbejderproduktivitet. Da jeg startede som forstander på Børne- og Ungdomspensionen Østervang, ville jeg gerne have vidst, hvor mange lederressourcer, der er bundet op på økonomistyring og mellemregninger mellem offentlige enheder.

Jeg nåede til en erkendelse af, at jeg skal fokusere på det, jeg er bedst til, og få hjælp til det, jeg har brug for at blive opkvalificeret på.
MARIANNE BECH-HANSEN, LEDER AF BØRNE- OG FAMILIEHUSENE I HOLSTEBRO KOMMUNE

– Vi har flere forskellige økonomisystemer, jeg skal arbejde i. Vi har vores egen decentrale registrering. Rådhuset har en central registrering, hvor de ser på, hvad de bestiller af ydelser hos os, og hvad vi leverer. De bruger tid på kontrol af, hvad hver af deres medarbejdere bestiller hos os, og hvad hver enkelt af mine medarbejdere leverer. Jeg bruger tid på opfølgning af regneark og på at sammenholde med andre enheders systemer.

Hvad kom bag på dig som ny leder?

– Det kom mest bag på mig, at det administrative og bureaukratiske ikke er så enkelt, som det kunne være. Selv om jeg har en masteruddannelse i ledelse inden for børn og unge, tog det som decentral leder unødig lang tid at blive klædt på til at håndtere de centralt styrede administrative arbejdsgange. Som ny leder var jeg mere optaget af strategisk ledelse og personaleledelse end af at håndtere administrative systemer. Jeg ville ønske, at jeg var blevet introduceret til og havde haft større fokus på håndtering af de systemer, jeg skulle betjene for at lave de kontroller og den opfølgning, som er nødvendig.

Hvad ville have hjulpet dig?

– Jeg ville ønske, at jeg havde haft en erfaren leder som mentor. Det skulle være en leder, som kunne ’klæde mig på’, og som jeg kunne vende mine ideer og tanker med. I stedet valgte jeg selv efter noget tid at kontakte andre lederkolleger for at få sparring.

Hvad lærte du om dig selv dengang?

– Jeg lærte ikke at have så store forventninger til mig selv, som jeg havde i starten, hvor jeg også troede, at jeg skulle kunne det hele selv. Jeg nåede til en erkendelse af, at jeg skal fokusere på det, jeg er bedst til, og få hjælp til det, jeg har brug for at blive opkvalificeret på. At blive sat i en kontrol- og konkurrencesituation lærte mig også at være mere strategisk og tænke over, hvad jeg siger, for at det skal komme mig til gode i min position. Jeg har det ellers bedst med at sige tingene ligeud.

OM MARIANNE BECK-HANSEN

Marianne Beck-Hansen, 54 år. Leder af Børne- og Familiehusene i Holstebro Kommune siden 2013, hvor hun startede som forstander på Børne- og Ungdomspensionen Østervang. Tidligere ansat på en døgninstitution som myndighedsrådgiver, i Familieretshuset og som underviser på VIA. Oprindeligt uddannet socialrådgiver i 1991. Diplomuddannelse i udsatte børn og unge, en master i ledelse inden for børn og unge samt en uddannelse som proceskonsulent ved Attractor.

Scroll to Top