udgives i samarbejde mellem

Lederen_banner_juni23
Faglig ledelse handler om ambitioner, retning og hjerte

Faglig ledelse handler om ambitioner, retning og hjerte

Af Karin Bruhn Termannsen, kontorchef i Region Nordjylland og formand for HK Kommunal Chefgruppens bestyrelse

Når vi skal lede medarbejdere med forskellige faglige baggrunde, skal vi have en vis viden om, forståelse og hjerte for den opgave, den enkelte fagmedarbejder skal løse for at kunne sikre de bedst mulige rammer og vilkår. For i sidste ende tæller kun én ting: resultatet af indsatsen.

I dette nummer af Offentlig Ledelse sætter vi fokus på faglig ledelse. Afsættet er, at Væksthus for Ledelse har gennemført en stor undersøgelse blandt ledere, chefer og direktører om, hvad faglig ledelse er – og hvad der skal til for at give den bedre plads og vilkår i ledelsen af den offentlig sektor.

Hvorfor er det vigtigt at definere, hvad faglig ledelse er, kunne man fristes til at spørge? For mig at se er svaret enkelt: Fordi faglig ledelse har betydning for, hvordan vi løser kerneopgaven og omsætter den til velfærd til gavn for borgerne. For at kunne levere og præstere den bedst mulige faglige indsats har den enkelte fagprofessionelle medarbejder brug for en leder tæt på og ledelse, der skaber rammer og vilkår, som gør det muligt at løse opgaven tilfredsstillende.

Vi kan lede alle faggrupper

I sin undersøgelse slår Væksthus for Ledelse fast, at faglig ledelse er en generel disciplin, som går på tværs af både forvaltningssøjler og professioner. I praksis betyder det, at jeg som leder kan lede både HK’ere, sygeplejersker, socialrådgivere og skolelærere, uanset hvilken baggrund jeg selv måtte have.

Den definition kan jeg til fulde abonnere på. I mit daglige arbejde leder jeg medarbejdere med andre faglige baggrunde end min egen. For at kunne lede dem skal jeg kunne forstå den opgave, den enkelte sidder med, til et vist niveau. For mig er faglig ledelse at kunne forstå den faglige retorik, tale med om det, de fortæller mig – og byde ind med mine perspektiver og bud på løsninger, hvis de spørger mig. For mig er faglig ledelse at være tæt på i det daglige og kunne give relevant og nødvendig sparring på en helt konkret opgave, så medarbejderen kan kvalificere de muligheder og løsninger, som ligger inden for den faglige og lovgivningsmæssige ramme. Helt banalt kan faglig ledelse være, at jeg sætter mig ved siden af medarbejderen og guider vedkommende i fx awareness-programmer, risikovurderingsopgaver eller databeskyttelse.

I sidste ende tæller resultatet af indsatsen

At lede faglighed handler i bund og grund om, at jeg som leder har en ambition om at udvikle faget og opgaveløsningen i den retning, politikere og topledere har besluttet – og at jeg kan oversætte deres ambitioner og målsætninger, så frontmedarbejderne kan udføre dem. For i sidste ende står og falder det hele med, hvordan borgere, politikere og samarbejdspartnere oplever resultaterne af vores indsats – uanset hvor i organisationen, opgaven bliver løst.

At komme i mål kræver, at jeg har et hjerte i faget – også selv om det ikke er den samme skolebænk, jeg har siddet på engang. Min opgave som leder går jo først og fremmest ud på at udvikle og støtte de faglige medarbejdere, så de kan udfolde deres fulde potentiale i det daglige arbejde. Men som leder er jeg da også stolt af mit fag. Og det, tror jeg, betyder noget, når jeg skal lede det og medarbejderne i det.

Scroll to Top