udgives i samarbejde mellem

Ledelsesambassadør Søren Kryhlmand

Mød din nye ambassadør for offentlig ledelse 2021: Det, vi har lært under corona, forpligter

Beslutninger, der normalt tager lang tid at gennemføre, har corona har sat turbo på. Og offentlige ledere har udviklet sig i samme takt. De nye erfaringer og læring vi er er forpligtet til at bruge i fremtiden, mener den nyudnævnte ambassadør for offentlig ledelse, Søren Kryhlmand.

Af journalist Tine Sejbæk // tinesejbaek@gmail.com

– Vi havde ikke svarene. Men fordi vi skulle, lykkedes mange ting meget hurtigt under corona. Vi fik megen værdifuld erfaring i både tydelig kommunikation og samarbejde på tværs – i hele samfundet, siger Søren Kryhlmand, departementschef i Beskæftigelsesministeriet og nyudnævnt ambassadør for offentlig ledelse 2021, udnævnt af regeringen, KL og Danske Regioner. 

Hans skal være med til at skabe debat, samle eksempler på god ledelse og ikke mindst stå for ledelsesugen i uge 44.

Hvad er det vigtigste, du har på hjerte som ambassadør for offentlig ledelse?

– Tre budskaber: Ledelse er en muskel, der skal trænes. Det er ikke nok at tage kurser; man skal lede for at blive en god leder. Dernæst er klar kommunikation utroligt vigtig. At man kommunikerer, så medarbejderne og brugerne af den offentlige sektor forstår én. Og sidst: Man skal sætte et hold af medarbejdere, som ikke ligner én selv. Et velfungerende team kræver diversitet og forskellighed.

Alle er gået i samme retning 

Som ledelsesambassadør ser Søren Kryhlmand især frem til at bidrage til debatten om, hvordan vi bedst samler de mange erfaringer fra corona og bruger dem til at styrke udviklingen af fremtidens offentlige ledere. 

– Vi er forpligtet til at lære af de mange nye perspektiver på ledelse. Vi har set en helt særlig vilje til at samarbejde på tværs, hvor alle er gået i samme retning for at klare en akut situation. Det er lykkedes, og vi har fået skabt unikke relationer, der forhåbentlig kan bruges til at løse andre store samfundsmæssige opgaver, fx klimaudfordringer.

– Et oplagt eksempel på samarbejde har været tilfælde af smitteeksplosion, der blev håndteret i et samarbejde mellem kommuner, regioner og stat. Ting, der før kunne tage uger, har kun taget timer. Der har også været øget samarbejde mellem det private og offentlige … det hele på kryds og tværs. Det kan vi alt sammen lære af – hvor meget vi hurtigt kan løse, når vi samarbejder mod samme mål.

Corona har også, pointerer Søren Kryhlmand, understreget behovet for klar og tydelig kommunikation. Det er en af de vigtigste opgaver som offentlig leder, og behovet for at kommunikere klart bliver kun større fremover, mener han.

Det seneste år har vi oplevet, hvor afgørende god ledelse er, når ydre omstændigheder pludselig tvinger os til at ændre kurs
SØREN KRYHLMAND, AMBASSADØR FOR OFFENTLIG LEDELSE 2021
 

Hvad går offentlige ledere i møde efter corona, vurderer du?

– Det seneste år har vi oplevet, hvor afgørende god ledelse er, når ydre omstændigheder pludselig tvinger os til at ændre kurs. Alle vi, som er ledere, har udviklet os. Vi har måttet tage nye opgaver på os, hvor vi bare måtte lære undervejs.

– I den forbindelse er en række ledelsesformer blomstret op, bl.a. kriseledelse, tværgående ledelse og distanceledelse, siger Søren Kryhlmand, der selv benyttede sig af kriseledelse ved i langt højere grad end normalt at tage direkte kontakt til kolleger i andre sektorer og organisationer – frem for at lade det gå via de normale kanaler – for at speede tingene op. 

Søren Kryhlmand fremhæver også, at nogle af de positive erfaringer med fx distanceledelse og virtuel ledelse også godt kan bruges fremover.

– Men de skal ikke længere fylde det samme. Det sidste år har nemlig også vist os, hvor vigtigt et fysisk arbejdsfællesskab er. Mine medarbejdere har arbejdet hjemme 90 procent af tiden det seneste år. Det påvirker da trivslen. Så det fysiske arbejdsmiljø er også vigtigt – og dét at komme godt tilbage i det bliver jo en stor opgave for os alle i det kommende år.

Scroll to Top