udgives i samarbejde mellem

”Vi har brug for nogle som kan tænke anderledes”

Ledere kan ikke alene tænke sig frem til de bedste løsninger for borgerne. På en ny uddannelse lærer kommunale medarbejdere både at se deres opgaver udefra og at omsætte deres ideer til nye arbejdsgange til handling. Og det virker.

Af journalist Henrik Stanek //  hs@stickelberg.dk

Med faglig indsigt og daglig kontakt med brugerne har kommunale medarbejdere et særligt godt udgangspunkt for at udvikle deres arbejdsplads. Men de skal vide, hvordan de kommer i gang, og det kan de lære på en ny uddannelse til innovatør. De første ni hold startede i efteråret med fem undervisningsdage fordelt over et halvt år. Ind imellem prøver deltagerne deres nye viden af hjemme i kommunen.

Gruppeleder Lenna Vogn Petersen fra Jobcenter Nyborg har socialrådgiver Heidi Lassen-Philipsen med på uddannelsen.

– Man kan ikke lægge innovation ind i en skabelon, men Heidi lærer om de forskellige trin, man skal have styr på for at kunne gennemføre en udviklingsproces. Hun skal blandt andet være nysgerrig og gå ind i en opdagelsesfase, siger Lenna Vogn Petersen.

Afdelingsleder Holger Torp fra Bofællesskabet Nr. Voldgade i Fredericia stiller med hjemmevejleder Hennie Eriksen.

– Vi har færre midler at gøre med end i går og lur mig, om vi ikke har endnu færre i morgen, så vi har brug for nogle, som kan tænke anderledes, siger han.

Uddannelsen et strategisk valg
I Nyborg valgte Lenna Vogn Petersen at anbefale Heidi Lassen-Philipsen, fordi socialrådgiveren tænker i udvikling.

– Heidi har et ønske om at arbejde med projektledelse, så her er uddannelsen til innovatør oplagt. Hun vil gerne blive i Nyborg Kommune, men hun skal måske ikke behandle sygedagpengesager resten af livet, så uddannelsen er både en anerkendelse af, at hun ofte tænker i nye samarbejdsflader, og et strategisk valg, siger gruppelederen.

I første runde kunne hver kommune sende fem medarbejdere på uddannelsen. I Fredericia vægtede man medarbejdere fra MED-systemet, fordi de kender hinanden og kan udveksle erfaringer. Også Lenna Vogn Petersen lægger vægt på, at der deltager flere fra samme kommune.

– Heidi har fået et klarere billede af, hvad det vil sige at være i en innovationsproces, men det er en tænkemåde, som skal holdes ved lige, og her giver det meget, at hun er af sted med kolleger fra andre forvaltninger. Også fordi nogle af deres projekter lapper ind over hinanden.

Gavner borgerne her og nu
De første kursister er færdige i marts, og begge ledere vurderer, at uddannelsen har styrket deres medarbejdere.

– Hennie har altid været god til at få ideer, men alligevel har hun fået et nyt syn på, hvad vi kan gøre bedre. Det handler om lavpraktiske ting, som kan ændre noget for borgerne her og nu, siger Holger Torp.

I sit innovationsprojekt har hjemmevejlederen samlet bofællesskabets beboere til et møde om, hvordan de selv kan skabe sociale aktiviteter.

– Kommunens tilbud om fx aftenskole bliver færre og færre, så beboerne kommer let til at sidde hver for sig. Det øger deres selvværd, når de får indflydelse på deres eget liv og selv er med til at arrangere aktiviteter. Derfor skal vi ikke gøre det for dem, men vi skal virke som katalysatorer og hjælpe dem med at komme i gang, siger Holger Torp.

Det motiverer også de øvrige medarbejdere, når de kan se, at en kollegas ide kommer beboerne til gavn, uden at det koster en stor pose penge.

– Hennie kan ikke trække læsset alene. Hun skal have kollegerne med, siger afdelingslederen.

Både kollega og i førertrøjen

I Nyborg vil Heidi Lassen-Philipsen afprøve, hvordan jobcentret kan hjælpe kommunens egne institutioner med at undgå, at sygemeldte medarbejdere bliver langtidssyge.

– Vi vil skærpe fokus på, hvordan denne opgave kan fungere i praksis: Kan man som et forsøg indlede et formaliseret samarbejde med et begrænset antal ledere om at rykke indsatsen frem? Det kan være, at lederen er bekymret for en medarbejder med spredt fravær. Hvis vi kan undgå, at det udvikler sig til en sygedagpengesag, gavner det både kommunen, institutionslederen og medarbejderen, siger Lenna Vogn Petersen.

Kollegerne har taget fint imod ideen, men gruppelederen er opmærksom på, at det altid er vigtigt at sikre fælles ejerskab til en given udviklingsproces ved løbende at inddrage medarbejderne.

– Jeg sparrer med Heidi om, hvordan hun både kan være kollega og komme med indspark, uden at hendes kolleger ser det som manglende anerkendelse af deres måde at løse opgaverne på. Innovation handler om at danne en ny fælles virkelighed, og Heidi lærer netop at være innovativ i en gruppe, hun selv er en del af.

Måske en fremtid som tænketank
Lenna Vogn Petersen ser det som sin opgave at sætte en klar ramme for innovatørens funktion og råderum, både over for hende selv og for gruppen som helhed.

– Alle i gruppen skal vide, hvilken platform hun arbejder ud fra, så det er legalt for hende at komme med forslag. De andre skal også kunne komme med input til, hvordan vi bringer Heides viden i spil, så måske skal vi have en idekasse. Det kan sagtens være, at hun skal være tovholder på ideudvikling.

Lederen skal også være parat til at bakke vedkommende op med blandt andet sparring, mener Lenna Vogn Petersen. Hun ser samtidig et behov for en overordnet plan i kommunen.

– Innovation er et fluffy begreb, hvis man ikke ved, hvad man vil med det. Heidi bruger energi på at tage uddannelsen, og hun forventer, at vi inddrager hendes nye viden. Derfor bør vi overveje på kommunalt plan, hvad vi skal bruge vores nye innovatører til: Skal de udelukkende være innovatører i deres egne afdelinger, eller kan vi bruge dem mere overordnet? Skal de fx være tænketank, hvis en afdeling har brug for at sparre om en ide til en alternativ løsning? Det handler om at bringe dem i spil, siger Lenna Vogn Petersen. n

Fakta: Innovation fra A til Z

•     Det er nødvendigt at stille spørgsmål til den måde, man arbejder på, og være nysgerrig på at finde nye løsninger. Det er udgangspunktet for uddannelsen til innovatør, som KL og KTO har skabt for kommunale medarbejdere. Løsningerne findes tit ved at genoverveje arbejdsgange og arbejdsmetoder og se på brugernes behov, og da medarbejderne har den hyppigste kontakt med brugerne, giver det dem – sammen med deres faglige viden – særlige forudsætninger for at arbejde med innovation.

•     Deltagerne i uddannelsen lærer at gennemføre innovationsprocesser, både

på egen arbejdsplads og på andre arbejdspladser i kommunen. De afprøver metoderne på uddannelsen og hjemme på deres arbejdspladser mellem under-visningsmodulerne. Deltagerne lærer, hvorfor innovation er vigtigt – også set ud fra et medarbejderperspektiv – og hvordan organisationen, dens ledere og dens medarbejdere kan arbejde med at få ideer til at blomstre.

•     Uddannelsen består af fem hele undervisningsdage fordelt over et halvt år.

•     De første ni hold med cirka 250 medarbejdere fra over 30 kommuner begyndte i oktober sidste år og er færdige i marts i år. I slutningen af januar begyndte yderligere tre hold, og til september kommer endnu en runde.

•     Uddannelsen indgår i KL og KTO’s lands-dækkende kampagne, som sætter fokus på medarbejdernes kompetencer til at arbejde med innovation i kom-munerne.

Læs mere under ’uddannelse’ på danmarksbedstemindsteide.dk

Scroll to Top