udgives i samarbejde mellem

udfordring_header
Stig Kjerulf

Udfordringen: Sociale aktiviteter styrker netværk

Udfordringen: Bør du som leder bruge fritid på at dyrke sociale aktiviteter med lederkolleger for at styrke netværket og samarbejdet? Og hvor går grænsen for, hvad det private rum, fx over kødgryderne, kan bruges til at få af oplysninger og handle ting af, som hører til på arbejdspladsen? Og er de ledere og medarbejdere, som ikke er med i klubben, så hægtet af fællesskabet?

Af journalist Lotte Winkler

Ledere arbejder ofte meget og kan være pressede på tid. Derfor vil jeg starte med at slå fast, at det er en uskik at forvente, at ledere skal bruge privat tid til at styrke arbejdsrelaterede netværk.

Når det er sagt, så er der rigtig mange positive effekter i at styrke teamudvikling gennem uformelle møder og aktiviteter. Det er en absolut god idé. Ved at mødes over for eksempel madlavning og løse praktiske opgaver sammen, udbygger vi vores emotionelle bånd til hinanden, og det styrker vores evner til at løse konflikter og samarbejde i dagligdagen. Vi kommer tættere på hinanden, når vi foretager os noget sammen, som er sjovt, og som vi kan lide. Og vi bygger en historie op om vores fællesskab.

Der er grænser for snak

Samme effekt kan man opnå ved at løse ekstraordinære faglige opgaver sammen. Det behøver altså ikke at handle om madlavning, cykelløb eller noget helt tredje langt væk fra arbejdspladsen. Pointen er, at vi foretager os noget positivt sammen, som får samarbejde og dialog til at glide og styrker vores kendskab til hinanden og gensidige tillid.

Men der er også grænser for, hvad det sociale eller private rum kan bruges til. Fortrolige oplysninger og konflikter bør ikke bringes op midt i almindelige small talk, grin og sjov. Og personfølsomme oplysninger om medarbejdere bør ledere slet ikke udveksle i så uformelle rum. Det vil være at vise disrespekt for andre mennesker – noget som enhver dygtig leder bør forstå at holde sig fra.

Hvis du er leder på en arbejdsplads, hvor alle eller hovedparten af dine lederkolleger mødes om noget hyggeligt, sjovt og positivt i fritiden, må du gøre op med dig selv, om du også vil investere en del af din fritid i at være en del af det fællesskab.

Hvis du har tid og mulighed for at deltage, vil jeg stærkt opfordre dig til at møde op. Du vil få et stort udbytte ud af det uformelle samvær, som vil komme godt igen i din hverdag på jobbet. Det styrkede netværk opvejer til fulde ulempen ved at være endnu mere væk hjemmefra. Vælger du tilbuddet fra, udelukker du dig fra et fællesskab, og du må se i øjnene, at du kan komme til at spille en sekundær rolle i kollegakredsen.

Skab glæden i arbejdstiden
Det kan være et dilemma, og den allerbedste løsning vil derfor være, at du som leder foreslår aktiviteten lagt ind i arbejdstiden. En gang om måneden kan ledergruppen for eksempel mødes tidligt og lave brunch til medarbejderne. Det vil styrke glæden på arbejdspladsen både blandt lederne, der mødes ved køkkenbordet om en sjov og anderledes opgave, og blandt medarbejderne, der bliver trakteret.

Scroll to Top