udgives i samarbejde mellem

udfordring_header

Udfordringen: De bedste ledere er autentiske og i balance

Udfordring: Hvordan kan man som leder øve sig, så man kan bevæge sig fra at være en god leder til at blive en bedre leder?

Af journalist Lars Friis // post@larsfriis.dk // Foto: Torben Nielsen

Der er hverken et quickfix eller et øverum, man som leder kan gå ind i, når man vil forbedre sine lederevner. At være en god leder handler fundamentalt set mere om en måde at være til stede i tilværelsen på end på at træne nogle færdigheder, mener Stig Kjerulf, erhvervspsykolog og Offentlig Ledelses faste ledelsescoach.

– Det allervigtigste for en leder er at være autentisk. Det kræver, at man er i balance. Du skal dybest set være glad for dit eget liv og den tilværelse, du har. Denne menneskelige balance skal man bruge til at kunne sætte sine egne behov til side og i stedet have omsorg for og hjælpe dem, man er leder for. På den måde bidrager man til at få disse medarbejdere til at fungere og udfylde deres job.

Denne menneskelige balance skal man bruge til at kunne sætte sine egne behov til side og i stedet have omsorg for og hjælpe dem, man er leder for.
Stig Kjerulf, erhvervspsykolog

Stig Kjerulf påpeger, at den nærmeste leder er en af de mest nære relationer, mange medarbejdere har. Det er den nærmeste leder, man går til, hvis man har problemer eller er i krise. Derfor skal man som leder prioritere forholdet til medarbejderne højt.

– Det kræver en god stemning, når man både skal være en skarp leder og samtidig være omsorgsfuld over for sine medarbejdere. Omgangsformen er vigtig. At have humor og en god tone i denne omsorgsfulde relation samtidig med en meget præcis kommunikation kræver tilstedeværelse, autenticitet og menneskelig balance.

Lederne i første linje har det hårdeste job

Det kræver vel også nogle vilkår, der gør, at man trives som leder og er i balance som menneske?

– Ja, lederens egen chef og hele organisationen skal have værdierne tilfælles. Hvis du som leder har dårlige chefer, der påvirker dig på en dårlig måde, kan du ikke være en god leder for dine medarbejdere.

Stig Kjerulf mener, at førstelinjelederne som regel er dem med det hårdeste job og dem, der i særlig grad skal være i balance.

– Deres medarbejdere er dybt afhængige af dem. De øvre chefer har ikke samme problem, hvis de kun har ledere, der referer til dem. For dels er det normalt ikke så mange, og dels er det som regel også ret ressourcestærke personer, som kan tage vare på sig selv.

Ubalance skal kommunikeres

Det lyder som om, at der er nogle egenskaber, man bør have som forudsætning for, at man kan vælge at blive leder?

– Det er i hvert fald en tilværelsesform, man skal tilstræbe i sin levevis, hvis man ønsker at være en god leder. Det er en forudsætning for at være ægte til stede som leder. Har man ikke balancen i sit liv, skal man tilstræbe at få den, så man naturligt kan have de rette reflekser i forhold til medarbejderne.

Undervejs gennem livet kan der være nogle udsving og komme ubalance, fx på grund af familiekrise, personlige modsætningsforhold, sygdom eller urimelige opgaver – hvad stiller man så op, hvis man er leder?

– Har du mange problemer i dit liv, giver det også problemer som leder på jobbet. Hvis forholdene kræver, at lederen ændrer personlighed til én, som vedkommende ikke gerne vil være, ryger autenticiteten over for medarbejderne. De kan godt mærke, at deres leder ikke er i balance. Det kan man tillade sig i korte perioder, men det kræver, at man kommunikerer det. Det kan man godt gøre uden at bekende eller være for ydmyg – for eksempel ved at sige, at man lige har behov for at samle sig eller sætte en parentes.

Scroll to Top