udgives i samarbejde mellem

udfordring_header
Stig Kjerulf

Udfordringen: Afstem forventninger med din chef

Udfordring: Hvad gør du som leder, når du savner sparring eller støtte fra en chef, som du i øvrigt kun ser en gang om ugen eller sjældnere? Hvordan kvalificerer du din relation til chefen? Og hvordan sikrer du dig en konstruktiv dialog og afstemmer forventninger til jeres samarbejde om opgaveløsningen – uden at risikere at virke usikker eller svag?

Af journalist Lotte Winkler

Mit bedste råd til ledere, der er frustrerede over relationen til deres overordnede,  er at studere begrebet Leadership Pipeline. Alt efter hvor højt du kravler op ad ledelsesstigen, må du nemlig ændre dine forventninger til, hvad din overordnede kan tilbyde dig. Og hvad du selv skal leve op til af krav. Det forhold, du havde til din leder, da du selv var medarbejder, kan du ikke forvente vil genspille sig i forholdet til din næste overordnede, når du en dag bliver leder. Og igen er forholdet et andet til en direktør, den dag du selv bliver f.eks. områdeleder. For hvert skridt op ad stigen må du justere dine forventninger. Og i øvrigt også din egen ledelsesstil. Og præcis den udvikling beskriver Leadership Pipeline på bedste vis.

Sørg selv for synlighed
Hvis du savner sparring eller støtte fra en chef, bliver du derfor nødt til at være realistisk med hensyn til, hvad du med rimelighed kan forvente. Som leder må du tåle en vis ensomhed på posten, det er ganske enkelt et ledelsesvilkår. Det er også dit eget ansvar at sikre dit områdes synlighed op ad i organisationen. Det gør ingen andre for dig.

Til gengæld kan du med rette forvente, at din overordnede gør sit for at fremme jeres fælles fagområde i organisationen, er tilgængelig i faglige spørgsmål og kan kommunikere forståeligt. Din topleder bør også kunne rumme og acceptere forskelligheder og være god til at have antennerne ude og fornemme, hvad der sker omkring jer.

Det er helt basale krav til din overordnedes ledelsesadfærd, som han eller hun ikke kan undslå sig. Svigter din chef på de punkter, eller er han eller hun fraværende og uinteresseret i organisationen, er den gal. Og går der management by mail i den, har du god grund til at være frustreret.

Tag initiativ til dialog
Hvis du stadig efter at have gransket Leadership Pipeline er overbevist om, at forholdet til din overordnede lader for meget tilbage at ønske, vil jeg foreslå, at du tager initiativ til en dialog med det klare sigte at stemme klaveret. Eventuelt kan du involvere andre ledere på dit niveau, hvis du fornemmer, at de har samme behov for at få tingene sat på plads.

Arranger et møde eller måske et seminar, hvor I sammen med jeres overordnede taler om ønsket og uønsket ledelsesadfærd i jeres organisation og om gensidige forventninger og roller med baggrund i ledelsesniveauerne. Brug gerne Leadership Pipeline som udgangspunkt for diskussionen. Målet er, at I sammen finder frem til skarpe formuleringer, så I kender de præcise forventninger og krav til ledere i jeres organisation.

Scroll to Top